Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Ar-Ge’ye destek artırılmalı

20.07.2017 - 13:47

XInerjI Teknoloji Şirket Ortağı Erkan Durdağı: “Ülkemizin yeni ve sürdürülebilir bir ekonomik modele daha rahat ve hızlı bir şekilde geçmesi için Ar-Ge çalışmalarına desteğin artırılarak devam etmesi gerekiyor” dedi.

Dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bir ortamda yazılımın da sahip olduğu önemli rol her gün artıyor. Peki, yazılım firmaları neden bu kadar önem arz ediyor? 
Dijital entegrasyon artık iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bütün süreçlerde, tüm cihazlar ile otomasyon yapılması konusunda yazılım firmaları kilit görev üstleniyor. Bu kilit görevi yerine getirebilmek için Ar-Ge ile dijitalleşme sürecinin eksiklerini keşfedip, tamamlıyorlar. Bu sebepten dolayı ülkemizin yeni ve sürdürülebilir bir ekonomik modele daha rahat ve hızlı bir şekilde geçmesi için de Ar-Ge çalışmalarına desteğin artırılarak devam etmesi gerekiyor.

Hedef büyütme noktasında sağlamış olduğunuz avantajlar ve sunmuş olduğunuz çözümler hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Kullanıcılarına nasıl bir değer katıyorsunuz?
Gerçek zamanlı veri optimizasyonu sonucu, iş süreçlerine yönetsel yetenekler ve bunların yanı sıra karar destek mekanizmasının çalıştırılması yolu ile satış operasyonlarının kar merkezi odaklı yönetilebilmesini sağlıyoruz. 
Operasyonel süreçler için her sürecin kendi içerisinde ve süreçlerin etkileşimli oldukları diğer süreçlerle ilişkilerinin verimli iş akışları ile ölçülmesi, izlenmesi ve iyileştirilebilmesi için olanaklar sağlıyor ve teknoloji ekosistemi sunuyoruz. Bunun sonucunda, darboğaz analizi yöntemlerinin altyapısının kurgulanabilmesi ile operasyonel karlılığa hizmet edecek modellerin belirlenebilmesini destekliyoruz.

Sistem alt yapı güvenliğinizden bahseder misiniz? Örneğin verilerin güvenliğini korumak için nasıl bir model kullanıyorsunuz?
Sistem altyapı güvenliğimiz, şirketimizde tüm standart maddeleriyle uygulanan bir ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Milli Tesis Güvenlik Belgesi ve Nato Tesis Güvenlik Belgelerini kapsayan Tesis Güvenlik Belgesi Yönetmenliği doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ekibimiz bu belge ve yönetmenlikler ile ilgili eğitimleri ve çalışmaları tamamladı ve uygulamaya dökmektedir.

Yazılım geliştirirken tercih ettiğiniz bir metodoloji var mı? 
Hızlı ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilmek için Agile (Çevik) Yazılım Geliştirme metodojilerinden Scrum altyapısını kullanıyoruz.

Bundan 10 yıl önce yazılım sektörü nasıldı, şimdi nasıl bir değişim söz konusu?
10 yıl önce yazılım sektörü, firmaların işlerini yapabilmeleri, takip ve kayıt altında tutabilmeleri ve kaydedilen verilere erişebilmeleri amacı ile ilerlemekteydi. Günümüzde ise, firmalar tarafından artık verilerin kaydedilmesi, işin takibi vb. geliştirmelere zaten olması gereken gözü ile bakılmakta ve bir yazılımdan beklenenler daha da ileriye giderek iş süreçlerinin yönetilmesi, gelirlerin arttırılması ve diğer firmalara karşı rekabet üstünlüğünün sağlanması amacına yönelik geliştirmeler daha ön planda yer almaktadır.

yurtiçi

Yukarı