Ana içeriğe atla

FFF

BİLİŞİMCİLER GRUBU

15.03.2019 - 14:40

MUSTAFA ÇELİKPENÇE (Eksim Bilgi Sistemleri Müdürü)
ERP SİSTEMLERİ DAHA ZEKİ HALE DÖNÜŞÜYOR
Klasik ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulamaları, işletmelerin kaynaklarını uçtan uca yönetmeye imkan sağlarken; üretim, stok, finans, muhasebe, insan kaynakları ve satış operasyonları gibi süreçleri tek çatı altında toplar. Günümüzde ERP kavramı ve yapısının da değiştiğini görüyoruz. ERP sistemleri şirketlerin ana süreçlerini yönetmenin yanı sıra, statik bir sistem olmaktan çıkarak daha fazla entegrasyon noktasıyla farklı dinamik alt sistemlerle haberleşebilen bir yapıya bürünüyor. ERP sistemleri, IoT (Nesnelerin İnterneti) ile birlikte daha olay odaklı, anlık veri akışlarını da sistem içinde değerlendirerek karar verebilen, yapay zekâ ile birlikte daha zeki davranan bir hale dönüşüyor.

ARZU TUFAN (Mobit Bilişim AŞ/ CASIO IT Manager) 
ERP UYGULAMALARI, İŞLETMELERİ İSTENİLEN HEDEFLERE TAŞIR
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), işletmelerin mal ve hizmet üretimlerinde kullandıkları enstrümanları daha verimli ve etkin biçimde kullanmalarını hedefleyen web tabanlı bütünleşik yönetim sistemidir. ERP, üretimden tedarik zincirine, stok yönetiminden bütçe, finans ve mali kaynakların yönetimine varıncaya kadar değişkenlik gösteren iş süreçlerini içeren bir birinden bağımsız ve farklı enstrümanların verilerinin bir arada tutulduğu ve bu verilerin tıpkı bir orkestra şefi yönetildiği uygulama yazılımıdır. ERP uygulamaları, iş yükü süreçlerini doğru, planlı ve verimli bir şekilde disipline ederek işletmeleri istenilen ve beklenen hedeflere taşır.

FERDİ YILMAZ (TURGEV Bilgi Teknolojileri Direktörü)
ERP, ÇALIŞMA SİSTEMİNE BİR DÜZEN GETİRİR

ERP, temel anlamda bir işletmenin birimler arası organizasyon  şeması ve işleyişine uygun olarak yönetilebilmesi süreci  olarak ifade edilebilir. Daha geniş bir tanımla değerlendirildiğinde ERP, bir kurumun ekosisteminde trafik oluşturan tüm bilginin tamamen entegre ve yüzde 100 bütünlükle çalışması halidir. ERP hem çalışma sistemine bir düzen getirmekte hem de can alıcı maliyet kavramlarını tüm birimler için desteklemektedir.  En güncel bilgiye en hızlı ulaşma imkanı sunan, üst düzey bilgi bütünleşmesi sağlayıp pazarda müşteri isteklerine anında cevap verebilme yeteneği için ERP sistemleri tercih edilmelidir. Aynı zamanda yönetim biriminin de doğru ve tutarlı raporlara ulaşması için kolaylık sağlar.

SEMRA YALÇINTEPE (Gübretaş Bilgi Sistemleri Müdürü)
ERP İLE KARAR DESTEK SİSTEMLERİ ENTEGRE KURGULANMALI

ERP sistemleri, şirketin faaliyet alanlarında yer alan, iş süreçlerindeki verilerinin depolandığı önemli bir veri bankasıdır. Kurumsal karar destek sistemleri için en büyük bilgi kaynağı ERP sistemleridir. İş zekâsı uygulamalarıyla ERP sistemindeki veriler kullanılarak geliştirilmesi gereken Karar Destek Sistemleri şirkete önemli katkılar sağlayacaktır. Karar Destek Sistemleri, şirketlere stratejilerini gerçekleştirme konusunda yön verir. Aynı zamanda hedeflerine ulaşmalarında çevik hareket etmelerine yardımcı olur. Ne kadar ölçülebilir veri elde edilirse, kararlarda doğruluk o kadar yakın olur. Şirketlerin başarıya ulaşmasındaki en önemli adım, ERP ile Karar Destek Sistemleri’nin entegre şekilde kurgulanmasıdır.

ULAŞ CANTEPE (Baktat Gıda Bilgi Sistemleri Müdürü)
ERP, ŞİRKETLERE BİRÇOK FAYDA SAĞLAR
Türkçesi ‘Kurumsal Kaynak Planlaması’ olan ERP sistemi, bir kurumun bütününde akan tüm bilginin tamamen entegre ve birbiriyle bütünlüklü olarak gerçek zamanlı kayıt ve kotrol altına alınmasıdır. ERP sisteminin ilk planda gözle görülen temel faydaları; maliyetlerde azalma, gelirlerde iyileşme, envanter ve personel sayılarında azalma, sipariş termin sürelerinde azalma, üretkenlik, bilgi ve süreç akışlarıyla müşteriye hizmet sürelerinde iyileşme şeklinde sıralanabilir. Diğer taraftan ERP sistemine yönelen şirketler genellikle birçok eski sistemi ortadan kaldırıp bakım masraflarından tasarruf ettikleri için, bilgi teknolojisi maliyetleri de azalmaktadır.

İBRAHİM NARMAN (HES Kablo Sistem ve Network Şefi)
ERP, KURUMSALLAŞMANIN OLMAZSA OLMAZI

Günümüzde işletmelerin yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için kalite, verimlilik ve maliyet konularına büyük önem vermeleri gerekmektedir. Bu üç parametrede başarı sağlayabilmenin yolu da işletmenin kaynaklarını (hammadde, işgücü, makime-teçhizat ve finansman) verimli kullanabilmesinden geçer. Tüm departmanları aynı sistem içinde toplayan, özellikle dört ana departmanın (satış/pazarlama, üretim, finans/muhasebe, insan kaynakları) entegre şekilde çalışmasını sağlayan, veri kaydını ve veri analizini büyük ölçüde kolaylaştıran bir sistemdir ERP. İçinde bulunduğumuz global çağda, kurumsallaşmanın olmazsa olmazı, güçlü bir ERP sistemidir.

arf

Yukarı