Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Ürün ne olursa olsun kaliteli olması şart!

20.07.2017 - 10:31

Ürünün rekabet ortamında uzun soluklu olabilmesi için belli bir kaliteye sahip olması gerektiğinin altını çizen Çözbim Bilgi İşlem Yazılım Geliştirici Soykan Özçelik, Çözbim Yazılım’ın 30. yılını doldurduğunu belirtirken, bu kalıcılığı da müşteri memnuniyeti odaklı iş ve hizmet ürettiklerine bağladı.

Gıda güvenliğini sağlama noktasında önem verdiğiniz ve uyguladığınız kriterlerden bahseder misiniz? Gerekli olan hijyen şartlarını nasıl sağlıyorsunuz?
ÇözbiM Yazılım olarak, ÇözbiM Yemekçi MRP/ERP yazılımımızda; ürünlerin stoklara işlenme aşamasında son kullanma tarihlerini sisteme kaydettirerek, kullanıcıların istediği anda son kullanım tarihleri yaklaşan, gelen ürünlerin raporunu alabilmelerini ve bu sayede tarihi geçmiş ürünlerin kullanılmasını üretime çıkış aşamasında engelleyerek gıda güvenliğini ve hijyeni sağlatabiliyoruz. 

Gıda işletmelerinde sağlıklı üretim şartlarının oluşturulması için hangi prosedürler yer alıyor?
ÇözbiM Yemekçi MRP/ERP yazılımımızda işletmeye ürün girişi aşamasında “Ürün Kabul Kontrol Formları” çıkarttırarak işletmenin bünyesine sağlıklı ürünlerin alımını sağlıyoruz. 
Yemeklerin de üretiminin bitiminden sonra ve sevkiyat aşamasından önce “Ürün Son Kontrol Formları” çıkarttırarak üretilmiş olan yemeklerin hijyen ve gerekli üretim koşullarına uygun olarak üretilip, üretilmediğinin kontrol edilerek kayıt altına alınmasını sağlıyoruz.
Bununla birlikte; Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın isteği ve denetime tabi tuttuğu “İzlenebilirlik Formu” adı altında üretimi yapılacak yemeklerde kullanılacak olan ham maddelerin hangi firmadan, hangi tarihte giriş yaptığı ve hangi yemeklerde kullanıldığını yine bu form aracılığı ile takibini yaptırabiliyor ve ilgililere verilebilmesini sağlıyoruz. 

Sektördeki rekabet ortamının ürün kalitesine olan etkilerini değerlendirir misiniz?
Ürün her ne olursa olsun; yiyecek, içecek, giyecek, yazılım... öncelikle kaliteli olmalı, kalitesiz ürünün rekabet ortamında uzun soluklu olması zor. Biz ÇözbiM Yazılım olarak; 30. yılımızı doldururken, en çok müşteri memnuniyeti odaklı iş ve hizmet ürettik ve üretmeye devam ediyoruz.  Sektörde kalıcı olmanın koşulunun da bu olduğunu düşünüyoruz. 
Kullanıcılarımızdan aldığımız güç ile ve sizlerin de aracılığı ile yeni bir ürünümüzün de buradan duyurusunu yapmak isterim. Xsentius Web Portal adını verdiğimiz; catering firmalarının kendilerinin, müşteri ve satıcılarının işlemlerini online yaptığı portalımıza tekli ve çoklu projeli çalışan catering firmalarının stok fiş işlemleri, alış-satış faturaları, cari hesap işlemleri, personel puantajları vb. gibi işlemlerin girişini web ortamında rahatlıkla yapabildiği ve raporlarını alabildiği bir “Çoklu Proje Modül”ü geliştirerek ekledik. Sektöre hayırlı olsun...

HACCP prosedürlerinin firmaya olan kazanımlarından bahseder misiniz?
HACCP prosedürlerinin gerektirdiği belgelere sahip olmak, sektörde faaliyet gösteren catering firmaları için öncelikle güven verici bir unsur olmasından ötürü tercih edilmelerini sağlıyor. Biz de ÇözbiM Yemekçi MRP/ERP yazılımımız üzerinden bu tür formların basımını sağlayabiliyoruz.

yurtiçi

Yukarı