13 Temmuz 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Kapak

Dal Elektrik Solar 2024 yılında yurt dışı pazarında da yerini alıyor

2023 yılı içerisinde toplamda 80 MW kapasiteli çatı ve arazi projelerinin yanı sıra, 100 MW’ın üzerinde de yeni geliştirdikleri arazi güneş enerji santrali (GES) projelerinin izin süreçlerini ve projelendirmesini tamamladıklarını ifade eden Mart sayımızda kapak konuğumuz olarak ağırladığımız Dal Elektrik Solar Genel Müdürü Zeynep Can, 2023 yılını enerji sektöründe başarılarla dolu geçirdiklerini ve yurt içindeki çalışmalarıyla birlikte Dal Elektrik Solar’ın yurt dışı pazarında da yerini aldığını açıkladı.

Dal Elektrik Solar olarak 2023 yılını nasıl geçirdiniz, yıl içerisinde kaç MW gücünde proje hayata geçirdiniz? 2024 yılıyla birlikte büyüme stratejinizde yenilenebilir enerjinin Türkiye’de yaygınlaşması adına nasıl bir strateji geliştirdiniz?

2023 yılı, enerji sektöründeki başarılarımızla dolu bir dönemi simgeliyor. Bu süre zarfında, toplamda 80 MW kapasiteli çatı ve arazi projelerimizi başarıyla tamamladık. 100 MW üzerinde de yeni geliştirdiğimiz arazi güneş enerji santrali (GES) projelerinin izin süreçlerini ve projelendirmesini tamamladık. 2024 yılı için Avrupa’da anlaşmasını yeni yaptığımız çatı GES ile yurt içi pazara ilave olarak yurt dışı pazarda da yerimizi alıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu projelerle sürdürülebilir enerjiye olan katkımızı artırarak, geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunma konusundaki taahhüdümüzü bir adım daha ileri taşıdık. 2024 yılı itibariyle, yatırımcılar için çekici finansal modeller oluşturarak ve devlet teşviklerinden en iyi şekilde faydalanarak güneş enerjisi projelerini destekleyen süreçleri yönetip, farklı ölçeklerdeki güneş enerjisi projelerini değerlendirerek, büyük enerji santrallerinden çatı üstü sistemlere kadar çeşitli projelerle pazarın geniş bir yelpazesine hitap ederek bu süreçleri yakından takip edeceğiz.

default

Ülkemiz farklı iklim koşullarına sahip olmasıyla birlikte hibrit, çatı ve arazi güneş enerji santrali (GES) yatırımlarından hangisi için daha verimli bir yapıya sahip, yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen yatırımcı adaylarına Dal Elektrik Solar olarak yatırım yapacakları bölgeyi seçmeleri konusunda nasıl bir yol gösterici rol üstleniyorsunuz?

Yenilenebilir enerji yatırımlarının verimliliği, bir dizi faktöre bağlıdır; bu da bölgesel iklim koşulları, arazi kullanımı ve projenin ölçeği gibi önemli etkenleri içerir. Dal Elektrik Solar olarak, yatırımcılara rehberlik etmek ve en uygun bölgeyi seçmelerine yardımcı olabilmek için bazı kritik faktörleri dikkate almaktayız. Yatırım yapılacak bölgenin güneşlenme süresi, ortalama güneş ışığı miktarı ve iklim koşulları, özellikle güneş enerjisi santralleri için kritik öneme sahip faktörlerdir. Bu nedenle, farklı iklim koşullarına sahip bölgelerde yapılacak detaylı bir analiz, hangi tür güneş enerjisi projelerinin daha verimli olacağını belirlemede yol gösterici olabilir. Arazi, güneş enerjisi santralleri için geniş ve uygun bir alanın bulunmasını gerektirir. Öte yandan, çatı güneş enerjisi sistemleri genellikle mevcut binaların çatılarına entegre edildiği için arazi kullanımı konusunda daha esnek bir seçenek sunabilir. Hibrit projeler ise çeşitli arazi ve iklim koşullarını birleştirerek optimize edilmiş verimlilik sağlayabilir. Yatırımcılara, projelerini en uygun arazi tipine göre seçmelerinde rehberlik edebilmek adına detaylı analizler yaparak, bölgesel iklim koşulları ve arazi kullanımı gibi faktörleri değerlendirebiliriz. Bu şekilde, yatırımcılar için en uygun ve verimli yenilenebilir enerji projelerini belirlemelerine yardımcı olabiliriz.

Türkiye’de EPC firmalarının potansiyelini nasıl görüyorsunuz, yenilenebilir enerji yatırımlarının sayısının hızla arttığı günümüzde yatırımcıların kazanımlarını artırmak adına doğru EPC firmalarını tercih edebilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerekir?

Türkiye’de EPC (Engineering, Procurement, Construction) firmalarının potansiyeli, yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme ve artan yatırımlarla birlikte oldukça önemli bir seviyede bulunmaktadır. Özellikle güneş enerjisi projeleri, ülkede büyük bir potansiyele sahip olup, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Yatırımcılar, kazançlarını maksimize etmek ve projelerini başarılı bir şekilde hayata geçirmek için doğru EPC firmasını seçmelidirler. Bu noktada, dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. EPC firmalarının daha önce gerçekleştirdiği projeler, bu projelerin ölçeği, karmaşıklığı ve başarı öyküleri değerlendirilmelidir. Yatırımcılar, benzer projelerde deneyime sahip bir EPC firması seçerek, projelerinin risk düzeyini azaltabilirler. Aynı zamanda, EPC firmalarının güncel teknoloji ve mühendislik becerileri de değerlendirilmelidir. Proje başarısı genellikle kullanılan teknoloji ve çözümlerle doğrudan ilişkilidir. Türkiye’deki yerel enerji düzenlemelerine hakim olan bir EPC firma, projenin yerel yasal gereksinimlere uygun bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. İyi bir proje yönetimi, maliyet kontrolüne, süreçlerin optimize edilmesine ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlar. Yatırımcılar, bu kritik unsurları dikkate alarak projelerini en etkili ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirebilecekleri bir EPC firması seçmelidirler.

Dal Elektrik Solar olarak şirketinizde kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eşit iş ortamında çalışmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliştirdiniz?

Dal Elektrik Solar olarak, kadın çalışanlarımızın yetenek dönüşümünü sağlamak, uzun vadeli başarı için kilit bir öneme sahiptir. İstihdam süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı sıfır tolerans politikasını benimsemekte ve bu ilkeyi şirket kültürümüzün temel bir unsuru haline getirmekteyiz. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma gibi seçenekler ve iş-yaşam dengesini destekleyen süreçleri birlikte yürüterek, kadın çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel hayatlarını daha etkin bir şekilde dengelemelerine olanak tanımaktayız. Aynı zamanda, kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek adına çeşitli yetenek gelişimi programları ve mentorluk fırsatları sunmaktayız. Bu programlar, kadın çalışanlarımızın liderlik becerilerini güçlendirmelerine, teknik bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik bir çerçeve sunarak kariyerlerinde ilerlemelerini sağlamaktadır. Bu stratejiler, sadece kadın çalışanlarımızın bireysel gelişimine katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda şirketimizin genel performansını ve çeşitliliğini artırmak adına kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.

Dal Elektrik Solar bünyesinde üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranınız nedir, son yıllarda bu oran nasıl bir değişim gösterdi ve bu değişimdeki etkenler neler oldu?

Dal Elektrik Solar bünyesinde kadın istihdam oranı %40’a yükselmiştir. Bu artış, cinsiyet eşitliği bilincinin yükselmesi, şirket içinde ve toplum genelinde cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artması, kadın çalışanların iş hayatında daha fazla fırsat elde etmelerini sağlayan bir atmosferin oluşması, aynı zamanda şirket içinde sunulan eğitim ve gelişim fırsatlarının kadın çalışanlarımıza öncelik verilerek sağlanması gibi faktörlere dayanmaktadır. Bu adımlar, çeşitlilik ve kadın liderliğini teşvik etmek amacıyla atılan bilinçli adımların bir yansımasıdır.

Ülke nüfusunun %49,9’unu kadınlar oluştururken, hem beyaz hem de mavi yaka statülerinde iş gücüne katılma oranı günümüzde hala çok düşük. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üstü kadınların iş gücüne katılma oranı %32,8 iken yönetici pozisyonundaki kadınların oranı ise %20,7. Enerji sektöründe bu oran nasıl, bu konuda şirket ve yöneticilere düşen sorumluluklar nelerdir?

Sektörde kadınların varlığının artmasıyla birlikte nasıl bir değişim yaşanır? Enerji sektöründe kadın istihdam oranları genellikle ortalama seviyelerde olsa da, bu alanda bir değişim ve artış yaşanması, hem sektörün çeşitliliğini artırabilir hem de toplam performansına olumlu etkiler sağlayabilir. Bu konuda şirketlere ve yöneticilere düşen sorumluluklar olarak, çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği politikalarını benimseyerek, iş gücünde kadın istihdamını artırmak adına somut adımlar atılmalıdır. Enerji sektöründeki şirketler, kadın çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim programları düzenleyerek, liderlik becerilerini artırmalarını, teknik yetkinliklerini geliştirmelerini teşvik etmelidir. Şirket içinde kadın çalışanları destekleyen ve teşvik eden bir iş kültürü oluşturmak, kadınların güvenli ve destekleyici bir ortamda çalışmalarına yardımcı olabilir. Kadın istihdamının artmasıyla birlikte, sektör daha çeşitli bir bakış açısına sahip olabilir. Bu da inovasyonu artırabilir, iş süreçlerini iyileştirebilir ve şirketin sürdürülebilir başarı şansını artırabilir. Bu nedenle, enerji sektöründeki şirketlerin kadın istihdamını destekleyen politikaları benimsemesi ve çeşitliliği teşvik etmesi önemlidir.

default

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir