Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

43 MİLYAR DOLARLIK FRANCHISING SEKTÖRÜ

11.04.2017 - 11:40

UFRAD Franchising Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayısı 200’ü aşan güçlü markayı çatısı altında toplamış bulunuyor. UFRAD, Türkiye’de yıllık 43 milyar dolarlık ticari işlem hacmine sahip franchising sisteminin tek temsilcisi” diye konuştu.

Türkiye’de franchising pazarının ulaştığı büyüklükten ve franchising pazarının sunduğu fırsatlardan bahseder misiniz? 
Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sayısı bin 850 civarında. Bunların yüzde 24’ü yabancı, yüzde 74’ü Türk kökenli markalar. Zincirlere bağlı şube sayısı ise 50 bin civarında. Franchise veya bayilik verenlerin sayısı bin 471, zincirler içindeki oranı ise yüzde 78. Sadece kendi şubelerini açıp kendileri işleten zincirler yüzde 22 oranında.
Franchise zincirlerin gelişmesindeki en önemli etken, yönetimdir. Vasat yönetilen bir zincir büyüyemez, markalaşamaz, hatta rakipleri büyüdükçe o küçülür. İyi yönetilen bir zincir sıfırdan yola çıksa bile marka olur. Alışveriş merkezlerinin markalara yer vermesi de, franchise zincirlerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri. Müstakil perakendecilerin sürekli yaptıkları hatalar ve ihmaller, franchise zincirlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesinde ve gelişmesindeki diğer bir önemli etken. 
UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir.
Son zamanlarda dünyada hizmet sektörünün çok hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Hizmet sektörünün büyümesine paralel şekilde, franchising sisteminde de çok hızlı bir büyüme olmuştur. Franchising sisteminin bu hızlı büyümesinin nedenleri arasında, sistem için gerekli sermaye tutarı, girişimcinin motivasyonu, sistemin standart olması, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasını sayabiliriz. Günümüzde müşteriler, zamanı etkin kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla en kısa zamanda kaliteli mal ve hizmet satın almak arzu ediyorlar. Bu da kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün oluyor. Bu aşamada franchising’in önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Franchising yoluyla büyümenin markalara sağladığı avantajlardan bahseder misiniz?
* Marka ile birlikte ulusal veya uluslararası standarda ve kaliteye sahip olunuyor.
* Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkânı doğuyor.
* Franchise veren işletme Franchisee’ye eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlanıyor.
* Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılıyor.
* Mali, ticari ve personel konularında sağlanan destekle, teknik işlevlere ağırlık verilip başarı şansı artırılıyor.
* Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize ediliyor.
* Kuruluş aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün oluyor.
* Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanıyor.
* Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor.
* İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor.

Franchise pazarına girmek isteyenler hangi kriterlere dikkat etmeli?
Bir firma/ marka çok fazla verimli olmamasına rağmen, pek ala bir şekilde büyümeyi, başka kişi, firma ya da kuruluşlara Franchise vermeyi düşünebiliyor. Ancak kendisinde bazı rahatsızlıkları hisseden ya da eksikliklerinin farkında olan bir markanın Franchising konusunda yapılacak teknik çalışmalara geçmeden önce, öncelikle işletme, organizasyon, sonra iletişim ve tanıtım konularında kuvvetli bir “check-up”dan geçirilmesinde büyük yarar vardır. 

UFRAD olarak franchising sistemine yönelik hizmetleriniz nelerdir? 2017 takviminizde neler var?
21. yüzyılın markalı perakendeciliğe yeni ufuklar kazandıran çağdaş işletme şekli ve franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising Derneği, 1991 yılında kuruldu. Başarısını ispatlamış markaların girişimci ruha aktarılmasını destekleyen Derneğimiz, ülke ekonomisi başta olmak üzere, yatırımcıların markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlıyor. Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayısı 200’ü aşan güçlü markayı çatısı altında toplamış bulunuyor. Yıllık 43 milyar $’lık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, Franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlıyor. Markalarımızın gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda işbirlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi. Dünya Franchising Konseyi (WFC) 2017 yılı dönem başkanlığı ile Karadeniz Franchise Federasyonu (Black Sea Franchise Federation-BSFF) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıyız. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesiyiz.  Avrupa Franchising Federasyonu (EFF)’in UFRAD Genel Başkanı olarak Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Tüm bu başarılarımız Yönetim Kurulumuz ve Üyelerimizin özverili çalışmaları ile elde edilmiş sadece derneğimizin değil ülkemizin gururudur.
UFRAD, franchising’in Türkiye’de doğru bir biçimde öğrenilmesine, sağlıklı bir biçimde gelişmesine, temel kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına, franchising’in Türk Hukuk sistemi içerisinde yerini bulmasına, franchise alan ve veren kurumların haklarının korunmasına, tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için yüksek derecede ihtisaslaşmasına bilgi kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.
Üyelerimizi seçerken çok seçici davranıyoruz. Franchise sistemlerinin doğru kullanıldığına emin olmalıyız. Avrupa Franchise Federasyonu’nun açıklık ve dürüstlük ilkeleri kapsamında faaliyet gösteren markaları derneğimize kabul ediyoruz. Ayrıca uyguladığımız ‘sistem değerlendirme programı’ ile kendilerine doğru sistemi oluşturmada da destek veriyoruz. Bunun yanında İstanbul Aydın Üniversitesi ve Franchise&More işbirliği ile UFRAD olarak franchise veren zincirlerin ülkemiz ekonomisine kalıcı fayda sağlaması için franchise sistemlerini tam kurmalarını ve doğru işletmelerini gerekli görüyoruz, eğitimlerimizle destekliyoruz, sistem değerlendirme programı ile markalarımızı dünya standartlarına taşıyoruz. Bu sene fuarımızın 23. senesini gururla kutlayacağız. Seminerlerimiz, aylık geleneksel yuvarlak masa toplantılarımız devam edecek. Öncelikli hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için çalışmalarımıza devam etmek ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir. Yürüttüğümüz Franchise Akademisi eğitimlerimiz de markalarımızı en iyi şekilde yetiştiriyor.

RAKAMLARLA FRANCHISING SEKTÖRÜ
- 2016 yılı sonu itibari ile Franchising sektörünün büyüklüğü 43 milyar USD’ye ulaştı.
- 2016’da franchise sektörünün ürettiği istihdam sayısı 200 bin kişiyi aştı.
- 2017 yılı sonunda franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar USD’ye ulaşmasını bekliyoruz.
- Franchise sektörüne 2017 yılında 10 binden fazla girişimci aranıyor.
- Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı: 2 bin 500
- Zincir işletmelerdeki yabancı firma oranı: Yüzde 29
- Zincir işletmelere bağlı şube sayısı: 60 bin
- Yurtdışına açılan Türk marka sayısı: 150

GALATA

Yukarı