Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Düzenli sanayileşme OSB’ler ile mümkün oluyor

06.09.2017 - 11:32

OSB’lerin ekonomik kalkınmanın ve sürekliliğin sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu söyleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, OSB’ye dair yeni yatırımlarından da söz etti.

OSB’lerin ekonomiye katkılarından bahseder misiniz? Türk ekonomisi içerisinde OSB’lerin yeri ve önemi nedir?
Organize sanayi bölgeleri istihdamın ve yatırımların artırılmasında, yerel ve bölgesel kalkınmayla birlikte düzenli sanayileşme ve kentleşmenin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenmiştir. Ülkemizde ekonomik kalkınmanın başlamasında ve sürekliliğinin sağlanmasında OSB’lerin rolü yadsınamaz. OSB’ler hem çevrenin korunması hem de verimlilik açısından bir ekonomide olması gereken en önemli enstrümanlardır. Firmalarımızın gelişmesi, büyümesi, rekabet edebilirliğinin artması ve ulusal değerlerin oluşturulmasında OSB’ler en uygun ortamlardır.

Sizce sanayi kuruluşlarının OSB çatısı altında yer almasının avantajları nelerdir?
Sanayi kuruluşlarının enerji ve su gibi sabit tüketim kalemlerinin maliyetleri düşer, yatırım ve üretim giderleri minimize edilir. Girdi maliyetlerini direkt olarak düşürmüş olan firmalar, hizmet verdikleri pazarda daha iyi rekabet edebilir hale gelir. Kümelenmiş bir yapının içerisinde yer aldıkları için gereksinimini duydukları ürün ve hizmetlere daha kolay ve daha az maliyetle erişebilirler. Tek durak ofis anlayışının pratiğe döküldüğü bir ortamda olmanın avantajıyla,  devletin sağlamış olduğu destek ve teşviklerden daha fazla yararlanabilirler. Kısacası planlı, organize olmuş, güçlü bir yapının içinde olmak firmalarımıza daha hızlı büyüme, daha çok yatırım ve karlılık olarak geri dönecektir.

OSB’nizde kaç firma yer alıyor ve bu firmalarda kaç kişi istihdam ediliyor?
Bölgemizde bulunan 328 sanayi parselinin tamamı doludur. Şu an 33 parsel proje, 36 parsel ise inşaat aşamasındadır. Geri kalan parsellerin tamamında üretim aralıksız sürmektedir. Antalya Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki 13 bini aşkın iş gücü, daha gelişmiş bir toplum ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaktadır.

Peki, OSB’nizin ülke ekonomisindeki büyüklüğü nedir, sağlamış olduğu yıllık cirodan bahseder misiniz?
Tamamlanmış, mükemmel alt yapısı ve sahip olduğu nitelikleri ile yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olan Antalya Organize Sanayi Bölgesinin ticaret hacmi 8 milyar TL’ye, ihracatı ise 500 milyon doları geçmiştir. Bölgeye bugüne kadar yapılan yatırımların toplamı ise 200 milyon dolar seviyesindedir. Ekonomimize katkısı her geçen gün artan Antalya Organize Sanayi Bölgesi yatırım, istihdam, üretim rakamları, ucuz altyapı hizmetleri ve çevreci özellikleri ile Türkiye’nin en iyi ilk 5 bölgesinden birisidir.

OSB’niz içerisinde proje kapsamında olan parseller var mı? OSB’ye dair yeni yatırımlar söz konusu olacak mı?
Şu anki en önemli yatırımımız bölgemizi bir bilim ve teknoloji yuvasına dönüştürmek üzerinedir. Hiç olmayanı Antalya’ya ve Türkiye’ye kazandırmak amacıyla projelendirdiğimiz teknoloji geliştirme bölgesinin kurulum sürecinde sona gelindi. Çok kısa bir süre içerisinde 55 bin metrekarelik alanda inşasına başlayacağımız yapı içinde teknoloji transfer ofisi, start-up’lar, bunları destekleyen kuluçka merkezleri, tasarım ofisleri, ticarileştirme ve eşleştirme merkezi, fon yönetim birimi ve endüstriyel laboratuvarlar olacak. Bölgemize en uygun dal olan bioteknolojiyi de uzmanlaşmış dal olarak şehrimize getirmek istiyoruz. Çünkü bioteknoloji, gelecekte çok önemli yer tutacak, cari açığımıza çözüm olacak, yenilikçi bir daldır. OSB’deki 8 ana sektör için en uygun bilim dalı bioteknolojidir. Bioteknoloji doğayla barışık, tam Antalya’ya uygun yeşil bir daldır. Bizim tek bir hedefimiz var, bu hedefle yola çıkıyoruz. Bu hedefin adı üretimde ve sanayide tam bağımsız Türkiye’dir. Tam bağımsız Türkiye için cari açığın önlenmesinin yolu da bilim ve Ar-Ge’dir. Biz katma değeri yüksek bir teknoloji bölgesi yaratacağız.

GALATA

Yukarı