Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Endüstri 4.0 ile teknolojik meslekler ortaya çıkacak

19.01.2018 - 10:38

Endüstri 4.0 ile günün ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojilere göre yeni mesleklerin ortaya çıkacağını dile getiren Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü Kadri Demir, “Şirketler bulunduğu ve iş yaptıkları sektörlere göre yeni mesleklere uygun görev tanımlarını şimdiden hazırlayıp, şirket içindeki yetenekleri şimdiden bu görevlere hazırlamalıdırlar” dedi.

Sizce Endüstri 4.0 dönüşümünden sanayimiz nasıl etkilenecek?  
Endüstri 4.0 ile kuşakların iş yapış şekilleri ve teknolojiyi kullanımları çok değişti. Teknolojinin üst seviyede kullanımı ile birlikte şirketler müşteri ihtiyaçlarını çok daha iyi bilecek ve üretimleri bu doğrultuda yapacaklardır. Yüksek teknoloji kullanımı ile birlikte üretimde insan faktörü minumuma inecektir. Bu da işçilik giderlerini düşüreceğinden üretim maliyetleri düşecektir. İstihdam edilen insan sayısı daha az olacaktır. Üretimde kullanılan makinelerin yetenekleri fazla olacağı için aynı makine ile üç boyutlu yazıcılarda olduğu gibi birden fazla çeşitte üretim yapılabilecektir.Günün ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojilere göre şekillenecek olan yeni mesleklerle tanışıyor olacağız.

Endüstri 4.0 ile geleneksel imalat sanayinin yerini, bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakması sanayide ne gibi etkiler yaratıyor? 
Güncel teknolojinin iş hayatına taşınması ile birlikte teknoloji çok hızlı gelişmekte ve kabul gören teknolojiler ile yenilikler güncel hayatta çok hızlı yerini almaktadır. Yeni çıkan cihazların internete bağlanma (internet of things) özellikleri birbirleri ile konuşur ve birbirlerini yönetir hale gelmiştir. Bunun en son örneğini akıllı ev uygulamalarında görmekteyiz. İnternet üzerinden evdeki beyaz eşyalarımızı ve güvenlik sistemimizi kontrol eder hale gelmiş bulunuyoruz. Cloud servisleri ile internete bağlı herhangi bir cihaz ile (bilgisayar, tablet, cep telefonu) internetteki bir sunucuya erişiyorsunuz ve işleminizi yapabiliyorsunuz.

4’üncü sanayi devriminin nitelikli insan gücü ve istihdam alanındaki olumlu-olumsuz etkileri neler olabilir? 
Endüstri 4.0 ile iş hayatında makinalar birbirleriyle konuşacak ve robotlar iş hayatında yer almaya başlayacaklar. Şirketler, tüm iş yapış şekillerine ve kurum içi yapılanmalarına köklü değişikler getireceklerdir. Pazarlamadan satışa, üretimden dağıtıma ve diğer departmanlardaki tüm süreçleri ve işlem adımlarını değiştireceklerdir. Hayatımıza robotik, otonom ulaşım, yapay zeka, öğrenen makineler, gelişmiş malzemeler, biyoteknoloji ve genom bilimi gibi kavramlar girmeye başlayacak. Üretimde insan faktörüne ihtiyaç azalacağı için istihdam edilen kişi sayısı azalacak. Bazı meslekler tamamen yok olurken, ismini bile duymadıklarımız iş hayatına girecek, bazıları da günün koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Endüstri 4.0 Platformu’na göre önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak mesleklerden bazıları ise; Endüstriyel Veri Bilimciliği, Veri Güvenliği Uzmanlığı, Robot Koordinatörlüğü, Şebeke Geliştirme Mühendisliği, IT/IoT Çözüm Mimarlığı,  3-D Yazıcı Mühendisliği, Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği / Programcılığı, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı, Bulut Hesaplama Uzmanlığı, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı olacaktır. Şirketler bulunduğu ve iş yaptıkları sektörlere göre yeni mesleklere uygun görev tanımlarını şimdiden hazırlayıp, şirket içindeki yetenekleri şimdiden bu görevlere hazırlamalıdırlar.

GALATA

Yukarı