Ana içeriğe atla

autorola

Gelişmekte olan ülkelerin sanayileri bu dönüşümde daha avantajlı!

19.01.2018 - 10:43

 “Genel olarak ülkemiz coğrafyasının daha önceki sanayi devrimlerinde nispeten geri kaldığından hep bahsederdik. Ancak bu durumun Endüstri 4.0 dönüşümü için farklı olduğu görüşündeyim” diyen Oracle Türkiye Orta Katman ve Bulut Platform Hizmetleri Kıdemli Satış Danışmanı Kıvanç Güler, “Türk insanının ve demografik yapısının en güncel teknoloji trendlerine ne kadar hızlı adapte olduğunu deneyimlemeyenimiz yoktur. Bu durumun sanayimiz için de geçerli olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“İstihdam ve her anlamda kaynak sıkıntısı yaşamayan sanayimiz, yeni kurulan fabrika ve benzer işletmelerinde Endüstri 4.0 teknolojileri merkezli üretim yöntemlerini tatbik etmektedir” diyen Güler, “Gelişmekte olan ülke sanayilerinin, gelişmiş ülke sanayilerine nazaran bu dönüşümde belirgin avantajları bulunmaktadır. Çok uluslu şirketlerin yeni yatırımlarında modern teknolojileri, yine biz gibi gelişmekte olan ülkeler sanayilerinde daha kolay uygulamaktadırlar. Türk ortaklarının, yatırımcılarının ve hükümetimizin her anlamda destekleriyle birlikte mevcut fabrika ve işletmelerin de kolayca bu dönüşüme dahil olmasında Türk insanının en güncel teknoloji taleplerinin itici güç olacağı görüşündeyim. Bölgesel çetin rekabet koşullarının da yine bu dönüşümde sanayimizin hazır hale gelmesinde bir diğer itici güç olduğunu söyleyebilirim” dedi.
 
KURUMLAR ENDÜSTRİ 4.0 YATIRIMLARINI VE DÖNÜŞÜM PLANLARINI ÇOKTAN BAŞLATTI!
4. Sanayi Devrimi olarak kısaca tanımlanan Endüstri 4.0’ın, kendileri gibi teknoloji sağlayıcıları açısından da titizlikle ele alınması gereken bir süreç olduğunu söyleyen Güler, “Üretim odaklı sanayi devriminin bu bağlamda, nesnelerin interneti ve bağlı cihazların direkt veya indirekt olarak üretime etki ettiğini gözlemliyor olacağız. Üretimin nitelik ve niceliklerinin toplam kaliteyi doğrudan etkilediği günümüz koşullarında, sanayi devlerinin ve buna bağlı olarak irili ufaklı pek çok diğer sanayi kurumlarının Endüstri 4.0 devriminden uzak kalması mümkün olmayacaktır. Rekabetin her alanda en çok hissedildiği şu dönemde, kurumların Endüstri 4.0 ve dolaylı sonucu olan bilgi teknolojileri yatırım ve dönüşüm çalışmalarını çoktan başlattıklarını görmekteyiz” açıklamasını yaptı. 
‘Connected All’ ‘Herşey Bağlı’ ilkesinin bu dönüşümde bilgi teknolojilerinin ilk giriş noktası olarak kabul edilebileceğinden bahseden Güler, “Bağlı makinalar, çevirim içi üretim bantları, bağlı çalışanlar, bağlı üretim araç ve yöntemleri hemen arkasından yine birbirine bağlı üretim sonuçları ile karşımıza çıkıyor olacak. Örneğin bir otomobil üreticisi daha üretim bandı aşamasında ilerde birebirine bağlı araçlar (connected cars) üretmek ve markanın pazarda farklılaşmasını ve bir takım gömülü yazılımlarla otomobilin rakiplerinden ayrışmasını sağlatmak için bilgi teknolojileri bileşenlerini en etkin biçimde kullanacaklardır” dedi. 
“Ana oyuncu olan nesnelerin interneti ve dolaylı sonucu olarak bulut bilişim, büyük veri, hızlı veri, gelişmiş analitik araçları hem yazılım hem de donanım tarafındaki çözümler bu dönüşümün bilgi teknolojileriyle olan bütünleşme noktaları olacaktır” diyen Güler sözlerine,  “Bu bileşenlerin etkin kullanılmasıyla birlikte üretimin nitelik ve niceliklerinde artış, randımanlı bir büyüme ve beraberinde gözle görülür maliyet düşüşü olacaktır” diyerek son verdi. 

autorola

Yukarı