Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

HER İŞİ MÜKEMMEL YÖNETMEK...

17.01.2017 - 14:26

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Sabancı Holding’in stratejik yaklaşımının, yaptıkları her işi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceği inşa etmek olduğunu kaydetti.

Sabancı Holding’in stratejik yaklaşımının, yaptıkları her işi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceği inşa etmek olduğunu belirten Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Topluluğun sürdürülebilirliğe bakışı ile ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği güvence altına alacak girişimlerde bulunmak tüm iş süreçlerimizin değişmez bir parçası. Sosyal sorumluluk bilinciyle halka yakın, insana ve çevreye saygılı, karar süreçlerinde katılımı ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımına sahibiz. Faaliyetlerimizi kurumsal yönetişim ilkeleri ile birlikte 2007 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun şekilde sürdürüyoruz. Sabancı Topluluğu olarak elde ettiğimiz bu başarılar çalışanlarımızla mümkün oluyor. Çalışanlarımız işimizin sürdürülebilirliğinin temeli konumunda. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için çalışanlarımızın gelişimine ve yetkinliklerini artıracak uygulamalara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Değerli katkılarıyla bizi zenginleştiren başta çalışanlarımız olmak üzere, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.”
Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikleri olarak belirlenen enerji ve emisyon yönetimi, atık ve su yönetimi, çalışan eğitimi ve gelişimi, toplumsal gelişime katkı, iş sağlığı ve güvenliği, İş’te çeşitlilik ve eşitlik, doğal kaynakların verimli kullanımı konuları raporlama çalışmasının temelini oluşturuyor. Bu konulardaki performanslar da rapor kapsamında paylaşılıyor. Gönüllülük esasıyla hazırlanan rapor, gelecek sürdürülebilirlik çalışmalarının oluşturulması açısından bir kaynak olarak kullanılacak.

“RAPOR, HOLDİNGİ BÜTÜNLEYİCİ YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİYOR”
Topluluk şirketlerinin kendi sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirdikleri şirkete özel raporlamanın yanı sıra, Holding’i, bütünleyici bir yaklaşımla toplu olarak değerlendiren bu rapor, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin konsolide performanslarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Rapor, tüm Holding şirketlerinin performansını toplu ve karşılaştırmalı olarak görebilmek, sürdürülebilirlik anlamında öncelikli ve potansiyel alanların belirlenmesi, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için bir temel oluşturuyor.

yurtiçi

Yukarı