Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Rakamlardaki olumlu seyir 2018 için umut verici…

19.01.2018 - 10:53

2017 yılının limancılık sektörü için olumlu bir yıl olduğunu ve ilk 9 aylık konteyner elleçleme rakamlarında bir önceki yıla oranla yüzde 10,6’lık artış yakaladıklarını dile getiren TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk,  yapılan çalışma ve yatırımların 2018 için de umut verici olduğunu söyledi.

2017 yılını gerek sektörün gerekse ülkemizin büyüme potansiyeline bağlı olarak değerlendirir misiniz?
2017 yılı limancılık sektörü için olumlu geçen bir yıl oldu. İlk 9 aylık konteyner elleçleme rakamları bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artış gösterdi. Bu artış sektörümüzün dinamik yapısını gösteriyor diyebiliriz.

Peki, 2018’in nasıl bir yıl olacağını düşünüyorsunuz?  Sizce bu yıl da ülke olarak aynı büyüme oranını yakalayabilecek miyiz ya da yakalamak adına neler yapılabilir?
Limancılık sektöründeki rakamları baz aldığımızda; 2017 yılı ilk üç çeyrekte, ülkemizdeki büyüme rakamlarının olumlu seyri bizi 2018 yılında da pozitif yönde bir büyüme beklentisine sokuyor. Yapılan çalışmalar ve yatırımlar önümüzdeki dönem için de oldukça umut verici. 
Türkiye mevcut konumuyla oldukça hareketli bir gündeme sahip olsa da ekonomimizdeki gelişme ve büyüme göz ardı edilemez. Ülkemizdeki bu gelişme haliyle tüm sektörleri etkiliyor. Limancılık sektörüne baktığımızda ülkemizdeki çoğu liman işletmesinin uluslararası standartlarda liman olma yolunda yoğun yatırımlar yaptığını görebilirsiniz. Bu da küresel anlamda tercih edilebilme olasılığımızı yükseltiyor. Bunun yanında yabancı yatırımcının da bölgedeki yatırımları, Türkiye’deki mevcut potansiyeli gözler önüne seriyor. 

2018 yılına yönelik bütçe ve yatırım planlarınız neler?
Yük bazında değerlendirdiğimizde; Türkiye’deki limanların teorik bazda toplam konteyner elleçleme kapasitesi 16.6 milyon TEU, genel kargo/dökme yük kapasitesi 221 milyon ton, sıvı yük kapasitesi 255 milyon ton ve tekerlekli araç elleçleme kapasitesi ise 6.2 milyon araçtır. Önümüzdeki 5-10 yıla ilişkin ticari projeksiyonlar ve dünya ve Türkiye’deki büyüme tahminleri dikkate alındığında bu kapasitelerin önümüzdeki yıllarda yeterli olacağını söyleyebiliriz. 
Dünya deniz ticaretindeki bahsedilen bu gelişmelere, tahminlere ve artan yük miktarına paralel olarak gemi boyutları da büyüyor. Yakın zamanlara kadar en büyük gemiler petrol tankerleri iken son dönemlerde konteyner gemilerinin öne geçtiğini görebiliriz. Son 5 yıldaki gelişmeler o kadar hızlıdır ki; bir yandan her gün daha büyük ve daha fazla konteyner taşıyan gemiler sefere konurken, diğer yandan büyük gemilerin toplam gemiler içindeki payının da artış gösterdiğini görüyoruz. 
Türkiye’de faaliyet gösteren limanlardan bazıları her ne kadar 16 BİN TEU’luk gemilere hizmet verse de ağırlıklı olarak daha düşük boyutlu gemilere ve feeder gemilere hizmet veriyor. Bu nedenle yeni liman yatırımı yerine kapasiteleri yeterli mevcut limanlarımızın mega gemileri kabul etmek üzere geliştirdikleri;  ‘Yaklaşım kanallarının genişlik ve derinliklerinin artırılması’ ile ‘rıhtım derinliğinin ve uzunluğunun artırılması’ projelerinin desteklenmesi önem kazanacaktır.
 

GALATA

Yukarı