Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü: Akaryakıt dağıtım

13.12.2017 - 11:54

Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri Niyazi İlter akaryakıt dağıtım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında bilgi verdi.

Akaryakıt dağıtım sektörü vergi bağlamında ekonomimize ne boyutta bir katkı sağlamaktadır?
Akaryakıt dağıtım sektörü, 100’ün üzerinde dağıtıcı ve depolama tesisi, 7/24 ülkemizin her yerinde hizmet veren 13 bine yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir sektör. Ayrıca son 5 yılda ortalama her yıl yüzde 7 büyüme ile Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörlerden biri olma özelliğini korumaktadır. Akaryakıt ürünlerinden elde edilen toplam dolaylı vergiler, kamunun elde ettiği toplam dolaylı vergi gelirlerinin ortalama yüzde 26’sını oluşturmaktadır. 2016 itibariyle sektörün yarattığı dolaylı vergiler 75 milyar TL seviyesindedir. Dağıtım sektörü, dolaylı vergiler ve istihdam ile ilgili vergiler dışında başta kurumlar vergisi olmak üzere damga, emlak ve diğer vergiler ile kamu gelirlerine katkıda bulunmaktadır.

Akaryakıt ürünleri satışı miktarları son yıllarda nasıl bir değişim sergilemiştir? 
Türkiye’de toplam akaryakıt ürünleri satışı son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyüyerek 35 milyon tona ulaşmıştır. Bu artışı özellikle yüzde 9 büyüme ile motorin ve yüzde 7 büyüme ile havacılık yakıtları sağlamaktadır. Kayıt dışı akaryakıt satışına ilişkin olarak alınan önlemler ve büyük altyapı projelerinin yarattığı talep 2015’te satışlardaki büyümeyi yüzde 14’e çıkarmıştır. 2016 yılında ise büyüme, motorindeki yüzde 9’luk artışın etkisiyle yüzde 6 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Sektör hangi diğer sektörleri etkilemekte, başlıca hangi sektörlerden hizmet almaktadır? 
Sektörümüz özellikle rafinaj ve diğer akaryakıt ürünleri, nakliye, finansal hizmetler (bankacılık, sigortacılık), inşaat ve mühendislik hizmetleri (taşıt tanıma sistemleri, yazılım giderleri, Ar-Ge, vb.) ve perakende sektörlerinden hizmet almaktadır. İnşaat, üretim, enerji, mühendislik, emlak, taşımacılık/lojistik ve tarım dahil olmak üzere akaryakıt dağıtım sektörünün yaklaşık 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkilediği görülüyor.

Akaryakıt sektörü ne kadar istihdam sağlamaktadır? Bu istihdam ne boyutta bir vergi geliri oluşturmaktadır?
Sektör yaklaşık 95 bin ön saha, 45 bin nakliye/diğer istasyon personeli ve 10 bin dağıtım şirketi çalışanı ile birlikte yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Dolaylı vergiler haricinde sektörün istihdama yönelik ödediği toplam SGK katkı payları, personel gelir vergisi ve damga vergisinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir.   

Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı kaçtır? Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin genç nüfusu ve kişi başına düşen geliri dikkate alındığında bin kişi başına düşen araç sayısında 150 ile diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde yer almaktadır. Bu itibarla sektörümüzün büyümesi için önemli bir potansiyeli vardır.   

yurtiçi

Yukarı