Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

TÜRKİYE’NİN SANAYİ GÜÇLERİ

06.09.2017 - 11:41

Kapsamlı planlar dahilinde elektrik, su, doğalgaz… vs altyapı hizmetlerinin sağlandığı arazi parçalarının beraberce yararlanabilecekleri diğer hizmetlerle birlikte girişimcilerin yararına sunulduğu OSB’lerin ülke ekonomisine sağladığı katma değeri ve bu organizasyona dahil olmanın avantajlarını Eylül sayımızda ele alarak, ülkemizin önemli sanayi güçleri OSB’lerden konuya ilişkin görüşler elde ettik.

Organize Sanayi Bölgeleri, bulundukları kentlerin her anlamda zenginleşmesini sağlamak amacıyla, kamu otoritesi kararı ile kurulur. Hem il bazında hem de ülke ekonomisi için önemli katma değerler sağlar. Çünkü ekonomik gelişim ve büyüme için üretmek, ürettiğini satabilmek esastır.
Üretim süreci; sadece ürünü ortaya koymak değil, bir sosyal ilişkiler bütünüdür. Bir ülkede işsizlik, ülkenin insan kaynaklarının tam anlamıyla kullanılamadığı anlamını taşır. Bu da beraberinde eşit olmayan bir gelir dağılımını getirmekte, eşit olmayan gelir dağılımı da toplumda olumsuzlara neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek içinse tarih boyunca devletler özel müteşebbisi desteklemiş ve güçlendirmek için yöntemler geliştirmiştir.
Devletler iş alanları açmak, böyle bir yükü girişimciler ile paylaşmak için OSB’ler kurarak sanayicileri teşvik etmiş, üzerindeki yükü paylaşmış ve kamu yararı amacı gözetmiştir.
Devlet, OSB’ler sayesinde sanayicileri bir araya getirerek; ortak arıtma tesisleri ve atıkların kontrol altına alınması ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlar.
İşe yaramayan, tarıma uygun olmayan ya da atıl durumdaki arazileri ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde kullanır.
Devlet OSB’ler kurarak, tarıma uygun olmayan yani tarım yapılamayan arazileri kamulaştırma suretiyle vatandaştan alır, satın aldığı kişiye arazi değerini ödeyerek yarar sağlar ve ülke ekonomisine kazandırır.
Orman Bakanlığı’na bağlı ve uygulamada ülkemizde 2B arazileri olarak da nitelendirilen orman özelliğini kaybetmiş araziler ile yine hazineye ait ve tarıma uygun olmayan arazileri kullanarak OSB’lerin kurulmasına teşvik eder ve bu arazileri ekonomiye kazandırır.
Bir arada toplanan sanayi kuruluşları için sabit tüketim kalemi olan enerji, su gibi tüketim maliyetleri düşer. Toplu satın alma kanalı ile yatırım giderleri minimize edilir. Böylelikle sanayiciler direkt maliyetlerini düşürür. Hizmet verdikleri pazarda rekabetçi fiyat uygulamaları yapabilirler. Öte yandan istihdam ettiği çalışanlarına daha iyi ücret ödeyerek, refah seviyesinin artmasını sağlarlar. Daha iyi bir refah seviyesi, daha mutlu bir insan, daha mutlu bir insan da daha mutlu bir toplum haline dönüşür.  
Güçlü bir sanayi güçlü bir ülke demektir. Bunun en yakın örneğini Avrupa’da sanayileşmesini tamamlayabilmiş ülkelerde görürüz.
Organize Sanayi Bölgeleri kümeleştikleri için, insan kaynağını yetiştirmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına meslek okulları kurar, eğitimli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkıda bulunurlar.

GALATA

Yukarı