Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Üreten güç OSB’lere Türkiye ekonomisinde önemli görevler düşüyor

06.09.2017 - 11:34

“Ekonomik yapının gelişmesinin ancak planlı bir ekonominin hayata geçirilmesi ile mümkün olacağı kanaatindeyim” açıklamasını yapan Kütahya Gediz OSB Başkanı İbrahim Başol, OSB’lerin daha düzenli bir ekonomik yapının, sanayileşme ve üretim sürecinin oluşturulması açısından oldukça uygun alanlar olduğunun altını çizdi.

OSB’lerin ekonomiye katkılarından bahseder misiniz?
Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmelerini ve geliştirilmelerini sağlamak amacıyla, sınırları tasdikli parçaların gerekli alt yapı hizmetleri ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp, planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 Sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgesi olarak ifade edilmektedir.
Türkiye’de Bursa ile başlayan OSB süreci, gelinen noktada hemen hemen her ilde bir ya da birkaç OSB ve ilçelerde, düzenli bir yapıya büründüğü görülmektedir. OSB’lerinin kuruluş ve daha sonraki yapılanma süreçlerine bakıldığında yatırımların hareketlenmesinde, istihdamın artırılmasında, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, düzenli sanayileşme ve kentleşmeye geçilmesinde, çok önemli görevler üstlendiği açıkça görülmektedir. OSB’lerin kurulmuş oldukları bölgelerin sadece ekonomik yapılarına olumlu katkısı dışında, sosyal yapının da gelişmesine katkı sundukları görülmektedir. 
Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinin başında ekonomik gelişmişlik gelmektedir. Ekonomik yapının gelişmesinin de ancak planlı bir ekonominin hayata geçirilmesi ile mümkün olacağı kanaatindeyim. OSB’lerin de daha düzenli bir ekonomik yapının, sanayileşme ve üretim sürecinin oluşturulması açısından oldukça uygun alanlar olduğu aşikardır. Özellikle ekonomik kalkınmada sürekliliğin sağlanması için OSB’lere çok ciddi görevler düşmektedir. OSB ile ilgili sürece bakıldığında gelişen ekonomilerde ekonomik kalkınmanın başlamasında ve sürekliliğinin sağlanmasında OSB’lerin rolü çok fazladır.
Kütahya’nın Gediz ilçesinde 1997 yılında kurulan Gediz Organize Sanayi Bölgemizde üretim yapan firmalarımız; ilçe ekonomisinde, istihdamın artırılmasında ve sosyal yapının gelişmesinde önemli bir rol almışlardır. 

Türk ekonomisi içerisinde OSB’lerin yeri ve önemi nedir?
Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri uygulaması ile Türkiye’de yıllardır iş yapmanın önündeki engellerin kaldırılmasında, sanayi yatırımların yapılmasında ve işletmelerin verimliliklerinin artırılmasında kritik bir görevi üstlenmektedir. 
Türkiye’de ilk OSB’nin faaliyete geçtiği 1962 yılından bu yana 300’e yakın OSB kuruldu. Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgelerine Türkiye ekonomisinde çok önemli bir görev düştüğünün farkındayız. 

Sizce sanayi kuruluşlarının OSB çatısı altında yer almasının avantajları nelerdir?
OSB’lerin sağladığı temel avantaj, her türlü fiziki ve sosyal altyapısı tamamlanmış fabrika arsalarının maliyet bedeli üzerinden ve uzun vadeli olarak sanayicimize sunulmasıdır. 
Sanayi kuruluşları OSB’lerde yer alarak; OSB’lerde Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan yatırım avantajlarından, OSB’lere verilen bazı muhtelif muafiyetler ve indirimlerden, OSB’lerde yatırım yapanlara teşvik kapsamında verilen bedelsiz arsa veya indirimli yer tahsisinden yararlanabilmektedir.

Son olarak 2017’ye yönelik hedeflerinizi alabilir miyiz?
2017 yılının Haziran ayında yönetimi devralarak, Yönetim Kurulu olarak OSB’mizde hali hazırda 10 adet boş durumda olan parselimizi sanayicilerimize tahsis etmek için var gücümüz ile çalışıyor, 2017 yılı bitmeden Gediz OSB Atıksu Arıtma Tesisi’nin temelini atmayı hedefliyoruz.

OSB’nizde kaç firma yer alıyor ve bu firmalarda kaç kişi istihdam ediliyor?
Gediz Organize Sanayi Bölgemizde 36 adet parselimizin 26 adeti, 26 firmaya tahsis edildi ve bunlardan 21 tanesi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı’nı alarak üretime başladı. Üretimdeki 21 firmalarımızda 900 kişi istihdam edilmekte.

OSB’niz içerisinde proje kapsamında olan parseller var mı? OSB’ye dair yeni yatırımlar söz konusu olacak mı?
Gediz Organize Sanayi Bölgemizde 3 firmamız proje aşamasında, 2 firmamız ise inşaat aşamasındalar. Gediz Organize Sanayi Bölgesi olarak , “GEDİZ’DE YAŞANABİLİR ÇEVRE İÇİN” Gediz OSB Atıksu Arıtma Tesisini yapmayı planlıyoruz.

GALATA

Yukarı