Ana içeriğe atla

aaa

BÜYÜME AĞIRLIKLI OLARAK TÜKETİMDEN KAYNAKLANIYOR

26.06.2018 - 15:10

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, kısa vadede büyümenin ağırlıklı olarak tüketimden kaynaklandığını, bir süre durağan kalan yatırımların canlandığını, bunun önem taşıdığını söyledi.
Mehmet Şimşek, büyümenin en önemli özelliğinin kalitesi olduğunu belirterek “Büyüme eğer istihdam yaratıyorsa, kapsayıcı bir büyümeyse, yatırımlarla oluyorsa sağlıklıdır. En az yan etkilere (cari açık, enflasyon) sahipse o kaliteli bir büyümedir. Türkiye, son 15 yılda güçlü bir büyüme performansı gösterdi.” diye konuştu.
Büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığının önemli olduğuna işaret eden Şimşek, son 1 yılda 1,2 milyon, son 10 yılda ise 8,8 milyon vatandaşa iş bulunduğunu, Türkiye’nin istihdam performansının ortada olduğunu dile getirdi.
Şimşek, muhalefetin Türkiye’nin inşaatla büyüdüğü eleştirilerini de yanıtlayarak son 15 yıllık dönemde inşaat sektörünün katma değer içindeki payının ortalama yüzde 6,9 olduğunu, geçen yıl itibarıyla yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bunun OECD ve Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, Türkiye’de kentsel dönüşüm ihtiyacının yüksek olduğunu, AB’de böyle bir durumun bulunmadığını, bu ülkelerin altyapı ihtiyacını çok uzun süre önce giderdiğini anlattı.
Mehmet Şimşek, büyümede tüketimin payına ilişkin de “Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) harcamalar boyutuyla bakıldığında, her zaman tüketimin payı genelde üçte iki, dörtte üç arasında olmuştur. Türkiye her zaman iç talep eksenli büyümüştür. İç talep ağırlıklı büyümediği nadir yıllar 1994’tür, 2001’dir, iç talebin bir kriz nedeniyle çöktüğü yıllardır. Tüketim kısmen cari açığa yansıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

arf

Yukarı