Ana içeriğe atla

autorola

ÇALIŞANLAR ARASINDA ‘İNSAN EŞİTLİĞİ’ ÜZERİNDEN BİR KÜLTÜR İNŞA ETTİK

16.10.2020 - 09:24

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ile istihdamda cinsiyet eşitliğini konuştuk. Eşitlik konusunu kadın ve erkek olarak cinsiyet üzerinden değil, “insan eşitliği” üzerinden değerlendirdiklerini belirten Kantarcı, “Burada her zaman çalışanların fikirlerini özgürce ifade ettiği ve birbirimizle düzenli olarak şeffaf bir şekilde iletişim kurduğumuz bir kültür inşa ettik.” dedi.

Kadının günümüz iş dünyasındaki yeri nedir?

Günümüz iş dünyasında kadınlar geçmişe kıyasla çok daha fazla ve aktif rol alabiliyor. Ancak henüz cinsiyetler arasında olması gereken eşitlik sağlanabilmiş değil ve bu konuda gidecek çok yolumuz var. Son yıllarda birçok şirket bu konuyla ilgili yeni uygulamalar hayata geçiriyor ve kadınların eşit şekilde temsil edilmesini sağlamak için çalışmalar yapıyor. Biz de GittiGidiyor'da hem kadınların iş gücüne katılımını artırmak hem de iş hayatında eşit koşullarda varlık gösterebilmelerini sağlamak için uygun çalışma koşulları yaratmanın önemine inanıyor ve şirket içi düzenlemelerimizi buna göre yapıyoruz.

Birçok alanda olduğu gibi teknolojiye dayalı sektörlerde de istihdam alanında kadın-erkek eşitliği ne yazık ki sağlanmış değil. Woman in Tech Derneği’nin (WTECHT) bir çalışması, Türkiye’de teknoloji sektöründe kadın istihdamının henüz yüzde 9,91 oranında olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyada da rakamlar çok farklı değil. eBay’de toplam iş gücünün yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Teknoloji bazlı işlerde görev alan kadın çalışanların oranı yüzde 24 iken yönetici pozisyonunda bulunan kadın çalışan oranı yüzde 32.

 

Şirketinizin cinsiyet ve fırsat eşitliği politikaları hakkında bilgi verir misiniz?

GittiGidiyor olarak kendimizi; insana değer veren bir işyeri, herkesin çalışmak isteyeceği bir marka, huzurlu ve eşit koşullarda çalışılacak bir şirket olarak konumluyor; tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. Great Place to Work (GPTW) Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde en üst sıralarda yer alan ve son 5 yılda 4 kere Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan bir şirket olarak Çalışan Deneyimi politikamızın temelinde de güvene dayalı bir kültür ve çalışanlarımıza sunulan hakların korunup geliştirilmesi var.

Şirketimizde hem iş hem de sosyal yaşamlarında kadınların güçlenmelerine katkı sağlayan projeler ve bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler düzenliyor; kadınların iş dünyasında olmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında gönüllülük esasıyla kurulan ve GittiGidiyor çalışanlarından oluşan Women’s Initiative Network (WIN) grubu önderliğinde, yarattığımız çalışma ortamıyla kadınların kariyer yolculuklarında güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından fonlanan ve Sabancı Üniversitesi öncülüğünde uygulanan İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) projesine de katıldık. GittiGidiyor olarak çalışanlarımıza destek olmak için oluşturduğumuz Aile İçi Siddet Politikası'yla şiddetin karşısında duruyor, çalışanlarımızın yanında olduğumuzu beyan ediyoruz.

GittiGidiyor’da görev yapan herkes çeşitlilik (Diversity) bakış açısı ilgi alanları özelinde oluşturduğumuz çalışan gruplarına dahil olabiliyor. Bu kapsamda, şirketimizde 3 farklı çeşitlilik ve kapsayıcılık grubumuz bulunuyor. Kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamlarında güçlenmelerine katkı sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırmak çekmeyi hedefleyen Women’s Initiative Network (WIN), engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorluklara dikkat çekmeyi amaçlayan Hand in Hand ve LGBTİ bireylerin iş hayatında karşılaştığı bariyerlerle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlayan United in Pride gruplarımız öncülüğünde çalışmalar yürütüyoruz.

Eşitlikçi politikalar, şirketlere hangi avantajları sağlıyor?

Günümüzde insanlar mutlu oldukları yerde çalışmaya özen gösteriyor. Ayrımcılığın olmadığı, eşitlikçi politikalar uygulanan bir kurumun parçası olmak, çalışanların performansına da yansıyor. Son dönemde yapılan araştırmalarda, çalışan bağlılığının yüksek olduğu kurumlarda işe gelmeme oranının daha düşük olduğu ve işgücü devir oranının da azaldığı görülüyor. Öte yandan, bu şirketlerde kârlılık oranı ve satışlar artıyor. Çalışan mutluluğu ve üretkenlik arasında pozitif korelasyon bulunuyor; mutluluktaki anlamlı artışın üretkenlik üzerinde de etkili olduğunu gözlemliyoruz. Biz de GittiGidiyor’da hiçbir şekilde ayrımcılığına izin vermiyor, çeşitlilik ve dâhil etme odaklı kurum kültürümüzle duyarlı ve eşitlikçi politikalar benimsiyoruz.

Şirketiniz, kadın istihdamı ve yönetim kurulunda kadın temsili anlamında nerede konumlanıyor?

GittiGidiyor olarak bugün toplamda 250 kişiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 37’si, yöneticilerimizin yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızı sadece kurum içinde değil, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dışarıda da sürdürüyoruz. Sektörde kadın istihdamına destek vermek amacıyla 31 Ocak 2019 tarihinde 80 kurucu kurum ve birey ile kurulan Teknolojide Kadın Derneği’nin (Woman in Tech) kurucu üyeleri arasında yer alıyoruz. Bilim ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyduğumuz insan çeşitliliğini ve fırsat eşitliğini sağlamayı hedefleyen bu dernek, ayrıca teknolojide 9.91 olan kadın oranını artırmayı ve kadınların sayısal gücünden, Türkiye’nin küresel rekabette ön sıralarda yer alabilecek teknolojik gücüne katkı sağlayacak faydayı yaratmayı amaçlıyor.

Kadınların varlığı, karar mekanizmalarına nasıl etki ediyor?

GittiGidiyor’da eşitlik konusunu esasında kadın ve erkek olarak cinsiyet üzerinden değil, “insan eşitliği” üzerinden değerlendiriyoruz. Burada her zaman çalışanların fikirlerini özgürce ifade ettiği ve birbirimizle düzenli olarak şeffaf bir şekilde iletişim kurduğumuz bir kültür inşa ettik. Çalışmalarımıza ve eşitliğe bakış açımızı çalışanlarımızın da özümsediğini görüyoruz. Her yıl yapılan oylamayla seçilmiş departman temsilcilerinden oluşan Çalışan Meclisi üyeleri sayesinde fikir ve öneriler Çalışan Deneyimi Departmanı'na kolayca aktarılabiliyor, biz de hep birlikte çözüm ya da yenilikler yaratabiliyoruz. Her alanda eşitlikçi temsiliyeti gözettiğimiz için verilen kararlar da bu eşitlikçi yaklaşımın ürünü oluyor. Değişik bakış açılarını ve fikirleri bir arada değerlendiriyor ve ayrımcılık oluşmasının önüne geçiyoruz.

Kadınları yönetime nasıl hazırlıyorsunuz?

Şirket içerisinde yönetici adayı olan tüm çalışma arkadaşlarımız bu yolda kendilerini geliştirebilmeleri için destekliyoruz. Gerek eBay tarafında globalde organize edilen ve gerekse yerel olarak bizim projelendirdiğimiz eğitimler bu konuda çok faydalı oluyor. Kadınlara özel olarak ise kadın çalışanlarımızın, kadın öğrencilere mentorluk yapmalarını organize ediyoruz. Böylece başka kadınlar için de değer yaratılmasını sağlıyoruz. İşe alım sürecinde de kadın çalışan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İş görüşmelerinde kısa listede en az bir kadın aday olması şartımız var. Departman, yönetim kadrosu, yönetici/müdür seviyesinde kadın ve erkek çalışan oranlarımızı takip ediyoruz.

Türkiye’de kadın istihdamı önündeki en büyük engeller nelerdir? Bu engellerin aşılması adına hangi adımlar atılmalı?

Kadın istihdamıyla ilgili cesur adımlar atılması ve atılan adımların arkasında durulması gerektiğine inanıyorum. Kurumlar açısından bakarsak, eşitlikçi bir yaklaşımla bu konuda sorumluluk alınması, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili katkı sağlamak üzere adımlar atılması gerekiyor.

autorola

Yukarı