Ana içeriğe atla

FFF

İŞ DÜNYASINDA VELİAHT KOÇLUĞU YAYGINLAŞIYOR

19.12.2018 - 14:16

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI BÜYÜK OLAN AİLE ŞİRKETLERİNİN GELECEK NESLİ ANLAMASI, DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MARKA OLMASI AMACIYLA ‘VELİAHT KOÇLUĞU’ UYGULAMASI YAYGINLAŞIYOR.

Aile şirketleri üzerinde yapılan araştırmalar, şirketlerin sürdürülebilir olmayı hedeflediklerini, dijitalleşmenin etkisini ise küçümsediklerini gösteriyor. Türkiye ekonomisine katkısı büyük olan aile şirketlerinin, gelecek nesli anlaması, dijital dönüşümü sağlaması ve sürdürülebilir marka olması amacıyla ‘veliaht koçluğu’ uygulaması yaygınlaşıyor.
Türkiye’de işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketleri oluşturuyor. Aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 yıl olduğu, sadece yüzde 30’unun ikinci kuşağa, yüzde 12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiği, dördüncü kuşağa aktarılabilenlerinin oranının ise yüzde üçte kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle aile şirketlerinin, gelecek nesli anlaması, dijital dönüşümü sağlaması ve sürdürülebilir marka olması amacıyla ‘veliaht koçluğu’ uygulaması yaygınlaşıyor.
EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi) Türkiye Başkanı Evrim Cabbaroğlu; sürdürülebilirlik koçluğu, tersine mentorluk, İK mentorluğu, işletme koçluğu, girişimcilik koçluğu ve tepe yönetici koçluğunun yanı sıra veliaht koçluğu çalışmalarının arttığına dikkat çekiyor.

AİLE BÜYÜKLERİNİN DİRENCİ, İNOVASYON SÜRECİNİ ZORLAŞTIRIYOR
Evrim Cabbaroğlu, profesyonel yönetici koçluğunun bir dalı olan veliaht koçluğunun, aile şirketlerinde patron çocuklarına yönelik yapılan koçluk hizmeti olduğunu söylüyor: “İş dünyasında yeni fikirler üretmek, üretilen fikirleri hayata geçirmek çok önemli. Fakat çalışanların değişime direncinin yanı sıra aile büyüklerinin direnci, inovasyon sürecini ve sürdürülebilir marka olmayı zorlaştırıyor. Koçlar ve mentorların desteğiyle süreç kolaylaştırılıyor. Kişisel ve profesyonel potansiyeller en üst seviyeye çıkarılıyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde, markalaşmasında ve endüstriyel yatırım hedeflerinde, aile şirketlerinin payı büyük olduğu için veliaht koçluğu çalışmalarının önemi gün geçtikçe artıyor.”
Fortune 500 listesinde Amerika’da bulunan tüm şirketlerin yüzde 35’ini, yeni işletmelerin ise yüzde 78’ini aile şirketleri oluşturuyor. İstihdamın da yüzde 62’sini aile şirketleri sağlıyor. Ortalama işletme ömrünün 78 yıl olduğu aile şirketlerinin dünyada yükselişte olduğu vurgulanıyor. 
Türkiye’de de koçluk ve mentorluk uygulamalarına ilgi giderek artıyor. Bu konuda zaman zaman konferanslar yapılıyor. Bunlardan biri de EMCC Türkiye Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı. Örnek koçluk ve mentorluk çalışmalarının paylaşıldığı konferans, 21-22 Kasım tarihlerinde yapıldı. Konferansta, koçluk ve mentorluğun yansımaları yöneticiler tarafından değerlendirilerek işletme koçluğu, takım koçluğu, start-up ve kadın girişimciler için mentorluk çalışmalarının önemine değinildi.

arf

Yukarı