Ana içeriğe atla

autorola

KADININ İŞ HAYATINA EŞİT KATILIMI TÜRKİYE’Yİ DAHA DA KALKINDIRIR

16.10.2020 - 09:31

Çalışma hayatında kadınları destekleyen uygulamalarıyla ideal CEO’lar arasında yer alan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ile istihdamda cinsiyet ve eşitliğini konuştuk. Kadınların çok yönlü, yaratıcı, üretken, sonuç odaklı olmak gibi pek çok üstün özelliğe sahip olduklarının altını çizen Nane, “Kadınların hayatın her alanına eşit katılımını sağladığımızda daha kalkınmış bir ülke ve toplum olacağımız aşikâr.” dedi.

Kadının günümüz iş dünyasındaki yeri nedir?

Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50ʼsini oluşturuyor. Bu, dünya potansiyelinin de yarısını oluşturdukları anlamına geliyor. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği günümüzde maalesef çok yaygın olduğu için toplumsal ilerlemeyi de engelliyor. Nerede yaşıyor olursak olalım, toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkı; bir kere önce bunu kabul edelim. Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyaset başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımını ve karar alma mercilerinde daha çok sayıda kadın olmasını sağladığımızda daha kalkınmış bir ülke ve toplum olacağımız aşikâr.

2020 yılına gelmişken hâlâ kadınların iş dünyasındaki yerini konuşuyor ve hem toplumda hem de iş dünyasında cinsiyet dengesini sağlamaya çalışıyor olmak; bir birey ve bir iş insanı olarak beni çok üzüyor. Toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanması için her ne yapıyorsak daha çoğunu yapmaya çalışmalı, ülkemizde ve dünyada bu denge sağlanana kadar da mücadelemize devam etmeliyiz.

Şirketinizin cinsiyet ve fırsat eşitliği politikaları hakkında bilgi verir misiniz?

Pegasus Hava Yolları olarak, kadınların iş hayatındaki rolüne ve eşitlik ilkesine verdiğimiz önemi vurgulamak adına, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformuna katılan dünyadaki ilk havayolu şirketi olduk. Platforma katılmamızla beraber Kadının Güçlenmesi Prensiplerini yönetim kurulumuzdan tedarik zincirimize kadar her noktaya dâhil etme ve uygulama konusundaki niyetimizi ortaya koymuş olduk. Buna ek olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu’nun bir üyesi olarak; kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artması, kadınların havacılıktaki niceliksel ve niteliksel rolü ve etkinliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak 2019 yılının Kasım ayında, IATA üyesi hava yollarının sektördeki üst düzey veya kadınların temsilinin az olduğu rollerde kadınların temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25’e kadar artırması için oluşturulan gönüllü bir girişim olan “25by2025”i dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olduk.

KADIN ÇALIŞANLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Biz Pegasus Hava Yolları olarak iş-özel hayat dengesini önemsiyor, kadın çalışanlarımıza bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Çocuğu olan annelerimiz için kreş yardımının yapılması, çalışanın gelir devamlılığını sağlamak amacıyla doğum izninde olan çalışana aylık ücret ödemesine devam edilmesi gibi uygulamalarla, kadın çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Belirli aralıklarla kadın sağlığına yönelik seminerler düzenleyerek bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Son olarak hoş bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Latin dilinde uçaklar dişil olarak kabul ediliyor. Biz de bir şirket geleneği olarak, filoya yeni katılan uçaklarımıza çalışanlarımızın kız çocuklarının isimlerini veriyoruz. Bu, şirketimizin kadın konusunda gösterdiği hassasiyet ve önemin bir göstergesidir.

Eşitlikçi politikalar, şirketlere hangi avantajları sağlıyor?

Şirket politikamız ve değerlerimiz gereği tüm şirket uygulamalarında eşitlik ve adalet ilkesini ön planda tutuyoruz. Farklılıkların ve çeşitliliğin, Pegasus’un şirket markasına, amaçlarına ve performansına önemli bir etki yaptığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın çeşitliliği, geçmişleri, deneyimleri, bilgi birikimleri, yaratıcılıkları ve farklılıklara sahip çıkmaları şirket değerlerimizi yansıtıyor. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı şirket politikası ve değerleri gereği daima eşitlik ve adalet ilkeleriyle birlikte ön planda tutuyoruz. Her çalışana cinsiyet, etnik-dini aidiyet, eğitim alanı ve yaşından bağımsız olarak “eşit fırsatlar” sunmak önem taşıyor.

Şirketiniz, kadın istihdamı ve yönetim kurulunda kadın temsili anlamında nerede konumlanıyor?

Pegasus Hava Yolları’nda pilotluktan üst düzey yöneticiliğe kadar her alanda kadın çalışanlarımızın imzaları bulunuyor ve bununla gurur duyuyoruz.

Kadınların varlığı, karar mekanizmalarına nasıl etki ediyor?

Kadınlar çok yönlü, yaratıcı, üretken, sonuç odaklı olmak gibi pek çok üstün özelliğe sahip oldukları için, hangi departmanda ve hangi seviyede çalıştıklarından bağımsız olarak, karar mekanizmalarına büyük katkı sağlıyorlar.

Kadınları yönetime nasıl hazırlıyorsunuz?

Kadınlarımızın yönetim kadrolarındaki rolünü artırmak bizim için oldukça önemli. Geçen yıl itibarıyla her yıl gözden geçirmek üzere kadınlarımızın yönetim kadrolarındaki oranlarını analiz ederek hedef belirlemeye başladık. Özellikle IATA’nın “25by2025” girişimiyle birlikte taahhüt ettiğimiz hedef oranlarımızı ve alacağımız aksiyonları da taahhüdümüzle birlikte paylaşıyoruz.

Kadınların yönetime hazırlanması süreci işe alımdan yetenek yönetimine uzanan döngüde devam eden bir yolculuk. Özellikle kadın sayısının havacılık sektöründe de daha az olduğu kokpit ve teknik rollerine yapılacak yeni alımlarda aday havuzumuzda kadın adayların olmasına önem veriyoruz. Geçen sene belirlediğimiz hedefler doğrultusunda da yönetim rolleri için atamalarda veya yedekleme planlamalarımızda bu pozisyonlarda kadın çalışanlarımızın bulunması yöneticilerimizin de öncelikleri arasına girmeye başladı. Biz de şirket olarak bu farkındalığın artması ve bu hedefleri yaymak için çalışmalara başladık.

EL BİRLİĞİYLE BAŞARABİLİRİZ

Türkiye’de kadın istihdamı önündeki en büyük engeller nelerdir? Bu engellerin aşılması adına hangi adımlar atılmalı?

Türkiye’de kadın istihdamı önünde toplumda kadına biçilen roller, ataerkil düşünce yapısı, eğitim düzeyi ve cam tavan gibi çeşitli engeller mevcut. Bu engellerin aşılması için kadın-erkek demeden herkesin toplumda ve iş dünyasında cinsiyet dengesinin sağlanması için yapabileceği, yapması gereken şeyler var. Bunu ancak el birliğiyle başarabiliriz.

Ben şirket olarak gösterdiğimiz çabaya ek olarak, bir birey ve bir iş insanı olarak da toplumsal cinsiyet dengesini sağlama çabasında olan oluşumlara şahsen destek veriyorum. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zihniyet ve davranış değişikliğini yaratma hedefiyle kurulan Yanındayız Derneği’nin ve bilim ve teknoloji dünyasında kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe kadın sayısını artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan wtech Teknolojide Kadın Derneği’nin kurucu üyeleri arasında bulunuyorum. Ayrıca toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla kurulan PWN İstanbul’un oluşturduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO’lar Manifestosu kapsamında, PWN Eşitlik Elçileri arasına katıldım ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için gönüllü olacağımın sözünü verdim. En büyük temennim; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konuşmak zorunda kalmadığımız ve bu dengeyi sağlayabildiğimiz günleri en kısa zamanda görebilmek...

autorola

Yukarı