Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

KLÜH’TEN BÜYÜMEYE DEVAM

15.12.2016 - 18:25

Klüh CEO’su Altınay Gökşin, “Klüh Ailesi, destek hizmetlerimizde önemli yabancı şirketleri bünyesine katarak; üretim destek, personel hizmeti, bordrolama, şoförlük hizmeti, posta odası yönetimi, sekreter hizmeti ve arşivleme personel hizmetlerinde verdiği kaliteli hizmet ile ciddi adımlarla büyümeye devam etti” diye konuştu.

Klüh olarak catering, temizlik ve güvenlik hizmetlerinizde önem vererek uyguladığınız kriterlerden bahseder misiniz?
Temizlik hizmetlerimizde hizmet başlatacağımız lokasyonlarda oluşturacağımız sayısal modeller, organizasyon yapısı, proje ihtiyaçları, risk analizi çalışmalarımız ve Klüh standartlarına uygun proje için belirlenmiş kadro yapılanması bizim olmazsa olmaz ayrıntılarımız olarak sayılabilir.
Catering hizmeti verirken yemek üretim süreçlerinin kontrolünü sağlayarak; hijyenik ve lezzetli yemekler üretme, sağlıklı ve güvenilir ürünler sunma, çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini geliştirip onlardan en etkin şekilde yararlanabilmek amacıyla sürekli eğitimlerden geçmelerini sağlama, insan sağlığına ve çevreye önem veren bir yapı oluşturma ve bunu sürekli kılma politikası uyguluyoruz. 
Güvenlik hizmetlerimizi sunarken ise personel oryantasyon, özel ve diğer eğitim planlarını hazırlayarak senelik eğitim periyodu belirliyoruz. Verilen eğitimlerin sonunda personeli sınava tabi tutarak bilgi seviyesini ölçüyoruz. 

“MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”
Catering hizmetlerinizde gıda güvenliği ve hijyen konusundaki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Klüh Catering’de müşteri odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ana prensiptir. Bu sebeple gıda güvenliği ve hijyen konularına çok büyük önem veriyoruz. Mal kabulünden yemek servisine kadarki tüm proseslerimizi İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile takip ediyoruz. Tüm bu aşamalarda HACCP kuralları uygulanıyor. Bu uygulamalar iç ve dış denetimler ile sık sık denetleniyor.
Yönetim ve sürdürülebilirlik konularında ne gibi stratejiler uyguluyorsunuz?
Yönetim ve sürdürülebilirlik stratejilerimizi, çevresel ve sosyal riskleri belirleyerek, bunların şirketimize değer katmasını sağlayacak şekilde uygulamaya alıyoruz. Örneğin projelerimizde kullandığımız ürünlerle ilgili bir önlem almamız gerekiyorsa, öncelikli olarak çalışan personelimizin sağlığını ve ürün güvenliğini olumsuz etkilememesine dikkat ediyoruz. 
Hedefe ulaşmak, süreçleri belirlemek ve uygulamak sonrasında geri bildirimleri toplamak ve paylaşmak suretiyle, kurum içinde kapasite geliştirme, çalışanların konuyu sahiplenmesini sağlayarak kurum kültürüne entegrasyon sağlıyoruz.  

Klüh olarak 2016 yılını nasıl geçirdiniz, ne gibi yatırımlara imza attınız?  
Klüh Ailesi, destek hizmetlerimizde önemli yabancı şirketleri bünyesine katarak; üretim destek, personel hizmeti, bordrolama, şoförlük hizmeti, posta odası yönetimi, sekreter hizmeti ve arşivleme personel hizmetlerinde verdiği kaliteli hizmet ile ciddi adımlarla büyümeye devam etti.
Klüh Profesyonel Hizmetleri olan temizlik, ilaçlama, peyzaj ve bahçe bakım işlerinde, yeni müşterilerimizi ailemize katarak büyüme trendi içinde devam etmekle birlikte, catering ve güvenlik hizmetlerimizde mevcut müşteri portföyümüzü genişlettiğimiz bir yıl oldu. Devam eden büyüme trendimizin 2017 yılında artarak süreceğine inanıyoruz. Çok önemli start-up’lar yapacağımız bir yıl olacak.

yurtiçi

Yukarı