Ana içeriğe atla

aaa

LOJİSTİK VE GÜMRÜK SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI ŞART

07.08.2018 - 17:46

UTİKAD BAŞKANI EMRE ELDENER, YENİ YÖNETİM SİSTEMİNDEN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE DAİR BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI. 

Türkiye, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu yeni sistemin ülke ekonomisine ne gibi avantajlar sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Yeni sistemin; bürokrasisi azaltılmış, etkin, sektörlerle iş birliği içinde, yönetimde hızlı karar verme, sonuç alma ve gelişim sağlama yönünden önemli kazanımlar getirebileceğini düşünüyoruz. Bakanlıkların icracı yapılar olması ve sektörlerle eşgüdüm içinde bir çalışma sistemi geliştirilmesi halinde pek çok konuda hızlı gelişim sağlanabilecektir.

Yeni sistemde bakanlık sayısı azaltıldı. Bazı bakanlıklar birleştirildi, bazılarının ise ismi değişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu. Sizin bu sistem üzerine yorumlarınız nedir? Yeni bakanlık sisteminin lojistik sektörüne ne gibi etkisi olabilir? 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı altyapı çalışmaları nedeniyle bütçeden en fazla pay alan bakanlıklardan biriydi. Adının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirilmesi altyapıyı geliştirmeye devam etme eğiliminin kuvvetli bir vurgusu olarak algılanmaktadır. Bakanlığın görev kapsamı değişmedi, dolayısıyla ilgili alt birimler bakan öncülüğünde ve bakan yardımcılarının yönlendirmeleriyle faaliyetlerine devam edecekler. Altyapı projeleri zaten uzun dönemli planlamalar çerçevesinde ilerleyen yatırımlar. Ekim ayında İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasını beklerken, demir yolu altyapı yatırımlarında da önemli hamleler var. 
Aynı şekilde Ekonomi, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları da birleştirilerek Ticaret Bakanlığı adını aldı ve böylece ülkemizin iç ve dış ticaret sektörleriyle, gümrük yapısı tek bir çatı altında toplanmış oldu. Bu birleşme iç ve dış ticaretimizle lojistik akışları hızlandıracak çağdaş gümrük uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlama potansiyeline sahip. 

Şu an Türk Lojistik sektöründe gördüğünüz en büyük sorunlar nelerdir? Çözümü konusunda yeni ekonomi yönetimi neler yapmalı? Ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz?
Rekabeti kısıtlayıcı, ticarete girişi zorlaştırıcı, yüksek belge ücretleri ve tarife kıskacı getiren mevzuat yerine, kolaylaştırıcı ve basitleştirilmiş sistemler kurulması ve uygulanması ile serbest rekabet dinamiklerinin işletilmesi UTİKAD olarak en önemli beklentilerimizden birisi.
Lojistik ve taşımacılık akışlarının hızlandırılması için ulusal taşımacılık ağının, demir yolları, kara yolları ve limanlarla kesintisiz bağlantısının sağlanması bir zorunluluk. Bunun için BTK’nın etkin kullanımı, Van Gölü ve Boğazlardan kesintisiz demir yolu geçişlerinin sağlanması, tüm liman ve sanayi bölgelerin demir yollarıyla entegrasyonunun tamamlanması acil gerekliliklerimizden. Kapıkule gibi yoğun sınır kapılarından çıkışların hızlandırılması için gerekli tüm altyapı ve mevzuat iyileştirilmelerinin bir an önce tamamlanması da dış ticaretimizin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. 
Ülkemizin uluslararası taşımacılık koridorlarında daha etkin yer alması için lojistik ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması şart. Bunun için hala üzerinde çalışılan yeni gümrük kanun taslağı bu süreçlere destek olacak hükümlerle donatılmalıdır. Ayrıca ülkemiz üzerinden yapılması halinde çok ciddi döviz kazandırma potansiyeli olan transit ticaretin, güvenlikten ödün verilmeden ancak akışları ve hızı kesilmeden yapılmasını sağlayacak transit rejimi kolaylaştırmaları sağlanmalıdır. 

arf

Yukarı