25 Şubat 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Enerji

ENERJİ YATIRIMLARINI FİNANSE ETMEDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ

Yatırımcılara sundukları finansman desteği ile 2022’nin ilk yarısında yaklaşık 35 milyon dolarlık yenilenebilir enerji proje finansmanı gerçekleştiren DenizLeasing adına Murahhas Üyesi Murat Kulaksız ile öz tüketime yönelik projelerin finansmanında nasıl bir rol üstlendiklerini ve yenilenebilir enerji finansmanına dönük projelerin kurumları açısından önemini konuştuk.

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış ile birlikte DenizLeasing’in sektöre katkısındaki payın güncel oranı hakkında neler söylersiniz?

DenizLeasing olarak, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu alanlardaki yatırımların sistematik olarak finanse edilmesine yönelik 2013 yılında mevzuatın düzenlenmesinin ardından, özellikle güneş enerjisi finansmanında sektörümüzün öncü oyuncularından biri haline geldik; 220 milyon doların üzerinde kaynağı bu alanın finansmanına ayırdık. 2019 yılında mevzuatın öz tüketime yönelik kurulumları içerecek şekilde güncellenmesinin ardından ise, ödenmeyecek elektrik gideri proje kredilerinin ödemelerinde kullanılan finansal modelimizi yatırımcılarımıza sunduk. Çatı GES başta olmak üzere öz tüketime yönelik projelerin finansmanında da öncü rol üstlendik. Mevcut durumda, endüstriyel ve ticari alanlarda artan enerji maliyetlerinin düşürülmesine kaynak ayırırken, yatırımcılarımıza teknik, mevzuat ve finansı kapsayan projeye geliştirme aşamalarından, kuruluma kadar bütünsel anlamda destek sunuyoruz. Bu bakış açısıyla, 2022’nin ilk yarısında, büyük kısmı öz tüketime yönelik, yaklaşık 35 milyon dolar tutarında yenilenebilir enerji proje finansmanı gerçekleştirdik. Güncel olarak bilançomuz içerisinde yenilenebilir enerji finansmanının payı %20’nin üzerinde. Sektör ortalaması ise %10 seviyelerinde. Bu rakamlar, yenilenebilir enerji finansmanına dönük projelerin kurumumuz açısından önemini netlikle ortaya koyuyor.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımcılara sunduğunuz finansal çözümlerinizin DenizLeasing’in gelecek vizyonuna katacağı değerler nelerdir?

Kurumsal ilkemiz gereği sektör ayrımı yapmaksızın firmaların yenilenebilir enerji yatırımlarını leasing aracılığıyla finanse etmede öncü rol üstlenerek, gelecek nesillere de yatırım yapıyoruz. Bu nedenle EPC firmalarımızdan sektörel dernek ve STK’lara, yatırımcı firmalarımızdan düzenleyici otoriteye sektörün tüm bileşenleri ile temas halindeyiz. Yalnızca finansman alanında değil; mevzuat gerekliliklerinden hukuki desteğe, teknik danışmanlıktan sigorta klozlarına kadar tüm alanlarda destek sunmayı temel prensibimiz haline getirdik. Sektörümüze sunduğumuz en önemli katkılardan birinin bu bütünlükçü bakış açısı olduğu inancındayız. Yalnızca enerji üreten sistemlerin kurulumu değil, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği öncelik kabul edip, fon temininde bu ilkeleri ön plana çıkarıyoruz. Temiz ve erişilebilir enerjinin yaygınlaşması ve yatırımcılarımızda bu finansman bilincininin artırılması en önemli temalarımızdan biri.

Bu alanda yatırımcıların aklına ilk gelen çözüm ortağı olmak adına DenizLeasing’in geliştirdiği stratejilerden bahseder misiniz?

Bizim yatırımcılarımızı yönlendirdiğimiz bütünlüklü çözüm, enerji dönüşümünün finansmanı. Bu amaçla, bünyemizde faaliyet gösteren DenizFilo ekibimizle elektriğini güneşten üretmeye başlayacak yatırımcılarımızın şirket araçlarının bir kısmının elektrikli araca dönüşümünü sağlıyoruz. Şarj istasyonundan depolamaya, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar tam kapsamlı bir planlama ve finansman modeli sunmayı stratejik önceliğimiz olarak değerlendiriyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir