Ana içeriğe atla


BANNER

2020 YILINDAN UMUTLUYUZ

20.12.2019 - 14:13

Deltavıp Güvenlik Firma Sahibi Orhan Özcan: “2018 yılındaki taşeron yasasının rekabeti arttıran etkilerini de 2019 yılının tamamında hissettik. 2020 yılından ise umutluyuz.” 
 

Deltavip Güvenlik olarak değerleriniz nelerdir? 
Kurumsal ve bireysel güvenlik hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketimiz, müşterilerine güven duygusu vermeyi, sunmuş olduğu güvenlik hizmetinde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen, yükümlülüklerini yerine getirirken dürüstlük kurallarına uyan, kaynaklarını verimli ve etkili kullanan, güvenlik sektöründe yaratıcı çözümler üretmeye odaklanan bir kurumdur. 
Firmamız aynı zamanda,  personeli, kurumsal yapıyı sürekli geliştiren, sorunun değil çözümün kaynağı olan, olaylara objektif bakabilen, mevcut ve değişen kurallara uyan ve hemen uyum sağlayabilen, bilgi güvenliğine önem veren, müşterileri ve hizmet sunulan kişilerle empati ile iletişim kurabilen bir kurum olma hedefi ile faaliyetlerine devam etmektedir. 

Eğitimleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Hizmet verdiğimiz alanlarda görev başı eğitimleri ve hizmet içi eğitimlerimiz devam etmektedir. Eğitimlerimizi gerek güncel mevzuata gerek günün bilgi ve teknolojisine uyumlu hale getirmek amacı ile geniş bir arge ve eğitim kadrosu ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Müşteri memnuniyetini sağlamak adına nasıl stratejiler uyguluyorsunuz?
Müşterilerimizle düzenli olarak iletişim kurmakta, memnuniyetlerini sürekli takip etmekte, müşteri şikâyetlerine karşı duyarlı olup hızlı biçimde refleks göstermekteyiz. Butik bir güvenlik şirketi olarak daha sınırlı bir müşteri portföyüne uzun süreli hizmet vermekteyiz. Fiyatlandırma politikamız tamamen açık ve şeffaftır. Hizmet sunma politikalarımız açık olup müşterilerimizle paylaşılmakta, onların istek ve önerileri de dikkate alınmaktadır. Etik değerlere sahip bir firma olarak müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı hedeflemekteyiz.

deltaHizmet etkinliğini arttırmak için neler yapıyorsunuz?
Hizmet etkinliğimizi arttırmanın en doğru araçlarının eğitim ve denetim olduğunu biliyoruz. Eğitimlerimize az önce değinmiş idim. Eğitim yanında denetimin de etkinliği arttıran en önemli unsur olduğunu düşünmekteyim. Şirket içi denetim ekibimizle gece ve gündüz rutin denetimlerimiz devam etmekte. Bunun yanında, üçüncü göz, dış kaynaklı denetim hizmeti almaya 2020 yılında başlıyor olacağız. Tüm operasyonel faaliyetlerimizin ve denetimlerimizin özel yazılımla hazırlanmış bir otomasyon programı ile takibinin yapılması da 2020 yılı hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Özel güvenlik meslek Standartları hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? 
Özel Güvenlik Görevlileri Meslek Standardı, mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır.  Meslek standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Özel Güvenlik Görevlileri Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?
Meslek standartlarının oluşturulmasında amaç, Özel güvenlik hizmetleri sektöründe, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan özel güvenlik görevlileri yeterliliklerini ortaya koymaktır. Böylelikle oluşan standartların eğitim ve müfredat programlarıyla özel güvenlik görevlilerinin yetiştirilmesi sağlanır. Kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermektedir. Bu aşamada eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırılmaktadır. Bu durum özel güvenlik sektöründe mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırdığı gibi, uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Sektördeki sivil toplum kuruluşları hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
5188 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği yıllarda etkin olan ve özel güvenlik alanında faaliyette bulunan dernek ve federasyonların günümüzde yeterince etkin olduğunu söylemek güç. Yine o yıllarda faal olan TOBB Türkiye Özel Güvenlik hizmetleri sektör meclisinin de şu an aktif olmadığını biliyoruz. Sektördeki çalışan sendikalarının da sayıları son yıllarda belirgin bir şekilde artmış görünüyor. Sektörün sorunlarının etkin bir şekilde ele alınarak ilgili mercilere aktarılabilmesi için, özel güvenlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının yeniden etkin hale gelmesi ve biriken sektör sorunlarına çözüm aranması gerekliliği olduğu inancındayım.

2019 yılı sizler için nasıl geçti? 2020 hedefleriniz nelerdir?
2019 yılı gerek ekonomik krizin gerekse yerel seçimlerin etkisi ile beklentilerimizin çok altında bir büyüme ile sonuçlanıyor. Bu arada 2018 yılındaki taşeron yasasının rekabeti arttıran etkilerini de 2019 yılının tamamında hissettik. 2020 yılından ise umutluyuz. Gerek hizmet sektörünün genelinde, gerekse özel güvenlik sektöründeki iş hacminin beklentilerimizi karşılayacak düzeyde artmasını bekliyoruz.

delta1

arf

Yukarı