Ana içeriğe atla

aaa

ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANSIZ OLMAZ

12.09.2018 - 17:38

HER İŞLETMENİN BİR ACİL DURUM YÖNETİM PLANI OLMASI GEREKTİĞİNİ İFADE EDEN SECURITAS GÜVENLİK SÜREÇLERİ KALİTE KOORDİNATÖRÜ HÜSEYİN ERİM, ACİL DURUM ÖNCESİNDE ALINACAK ÖNLEMLERİN ZARARI AZALTMAYA YÖNELİK BÜYÜK FAYDA SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ.

Maddi ve manevi kayıpların önlenmesinde çok önemli bir konu olan acil durum yönetiminin Türkiye’de henüz yeni yeni gündeme geldiğini belirten Securitas Güvenlik Süreçleri Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, “Her işletmenin,  binanın ya da tesisin mutlaka, doğru kurgulanmış, uygulanabilir, ihtiyaca göre güncellenen ve özümsenmiş bir acil durum yönetim planı olmalıdır.” diye belirtti.  
Erim, acil durum planının yapılma amacının, bir iş yeri veya tesiste, muhtemel acil durumlar meydana gelmeden önce olayın etkilerini azaltmak, acil durum meydana geldiğinde etkin ve sistematik bir şekilde müdahale edebilmek ve acil durum sonrası acil durumun etkilerini giderme sürecinde yol gösterici olduğunu söyledi.

TÜM ÇALIŞANLARDA GÜVENLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMALI
Tüm tesis ve iş yerlerinin acil durumların yanında doğal afetlerden kaynaklı acil durumlara maruz kalma ihtimalinin olduğunu söyleyen Erim, günümüz teknolojisinin ve iletişim imkanlarının geldiği nokta itibariyle, öngörülemeyen ancak yönetilmesi gereken teknolojik ekipmanlardan, medya araçları ve sosyal medyada meydana gelebilecek işletmenin itibarına gölge düşürecek yayınlardan kaynaklı acil durumların da meydana gelebildiğini de vurguladı.
“Potansiyel niteliğindeki acil durumların öncelikle engellenmesi, tüm gayretlere rağmen meydana gelmesi halinde ise en az zararla atlatılması için iyi hazırlanılmış bir acil durum planına ve bilinçli acil durum yöneticileri ve ekip üyelerine ihtiyaç vardır.” diyen Erim,  acil durum öncesinde alınacak önlemlerin, tesislerin acil durumlarını gözeterek yapılandırılması ve bu doğrultuda verilecek eğitimler, gerçekleştirilecek tatbikat ve uygulamalar gerçekleştirilmesi zarar azaltmaya yönelik büyük fayda sağlayacağını, bunun da çalışan ve yöneticilerin “güvenli yaşam kültürü” kazanmaları ile mümkün olacağını ifade etti.

ACİL DURUM PLANINDA HAZIRLIK SAFHASI 
EN KRİTİK DÖNEM

Acil durum planlamasının; acil durum öncesi hazırlık, acil durum anı müdahale ve acil durum sonrası yenilenme safhaları göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiğini belirten Erim, “Bu safhaların hepsi önemli olmakla birlikte, acil durum öncesi hazırlık safhası en kritik dönemdir. Çünkü yeteri kadar hazırlık yapmayan, müdahale ve yenilenmeye ilişkin süreçlerini netleştirmeyen, prosedür ve uygulamaları belirlemeyen, gerekli görevlendirme ve tebliğleri yapmayan tesislerin acil durumu daha fazla zararla atlatacağı muhakkaktır. Yeteri kadar hazırlanılmamış acil durumlar, daha fazla can ve mal kaybı, daha fazla ticari kayıp, daha fazla itibar kaybını beraberinde getirir.” dedi. 

Acil durum planında olması gerekenler üzerine de konuşan Erim sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Her planlama öncelikle mevcut durumun anlaşılmasını gerektirir. Bu kapsamda acil durum planına, mevcut durum analizi ile başlanmalıdır. Bunun ardından yapılacak bir risk analizi tesis ya da iş yerinin mevcut ve olası risklerini ortaya koyacaktır. Risk analizinden sonra tesisin riskleri göz önünde bulundurularak muhtemel acil durumlar listesi hazırlanmalı her bir acil durum için önerilen tahliye ve müdahale yöntemleri ortaya konulmalıdır.”

arf

Yukarı