Ana içeriğe atla

aaa

SECURITAS, AVM VE MAĞAZA GÜVENLİĞİNE BÜTÜNLEŞİK OLARAK YAKLAŞIYOR

13.11.2018 - 15:16

SECURITAS TÜRKİYE GÜVENLİK SÜREÇLERİ KALİTE KOORDİNATÖRÜ HÜSEYİN ERİM: “TÜM GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNE, AVM VE MAĞAZA GÜVENLİĞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BÜTÜNLEŞİK OLARAK YAKLAŞMAKTAYIZ.”

Securitas Türkiye Güvenlik Süreçleri Kalite Koordinatörü Hüseyin Erim, perakende segmentindeki güvenlik uygulamalarıyla ilgili sorularınızı cevapladı. 

Perakende segmentine yönelik güvenlik planlamalarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz? 
Günümüzde hangi sektörde olursa olsun güvenlik planlaması yatırımla eş zamanlı gerçekleştirilmelidir. Henüz yatırım aşamasında ilgili segmente yönelik yapılacak bir risk analizi sonucunda elektronik ve fiziki güvenlik sistemlerinin entegre edilmesiyle oluşturulacak bu yapının uzun vadede ciddi kazanımları olacaktır. Başta AVM’ler olmak üzere perakende segmentinde faaliyet gösteren bütün işletmeler için konu daha da önem kazanmaktadır. Hali hazırda yatırım aşamasında ciddi kamera ve benzeri elektronik güvenlik yatırımları yapılırken, elemanlı güvenlik genellikle işletme safhasında devreye girmekte ve entegre olarak çalışması gereken sistem ayrı ayrı kurgulandığından verimli olamamaktadır.

Neler yapılması gerektiğiyle ilgili biraz daha detaylı bilgi aktarabilir misiniz?
Teknolojinin gelişmesiyle perakende segmentinde görünür önlemlerin dışında, görünmeyen ve arka planda çalışan sistemlerin kullanılması ön plana çıkmıştır. Güvenlik hizmetimizin kurgulanmasında ana yapı taşlarımızdan biri olan ‘Securitas Güvenlik Metodolojisi’, adım adım söz konusu hizmette optimizasyonun sağlanabilmesi için atılacak adımları tarif etmektedir. Henüz yatırım aşamasında başlayan planlama, işletmenin faaliyete geçmesiyle birlikte her aşamadaki risklerin dikkate alınmasıyla değişken bir güvenlik yapılanmasını gerektirmektedir. Örneğin bir AVM inşaatının ilerleyen safhalarıyla birlikte oluşan farklı risklere karşı dinamik güvenlik çözümlerinin oluşturulması son derece önemlidir. Müteakiben, ilk açılış anındaki risklerin minimize edilmesine imkan veren çözümler, işletmenin ilerleyen süreçleri boyunca oluşan yeni rislere göre etkin olarak devam ettirilmelidir.

Bu kapsamda Securitas olarak neler yapıyorsunuz?
Günümüz teknolojisinin sağladığı imkanlar güncel olarak takip edilmekte, özel yazılımlı kameralarla tarama yapılarak şüpheli paketlerin ve şahısların anında tespit edilmesi sağlanmakta, kritik noktalarda oluşturulmuş senaryolarla oluşan riskler anında görülmekte ve bu görüntüler eş zamanlı olarak başta ‘Güvenlik Koordinasyon Merkezi’ndeki personel olmak üzere ilgililere ulaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra güvenlik hizmetinin temel kurallarından biri olan ‘yedekleme’ prensibi gereği bütün bu faaliyetler bir ‘Uzaktan İzleme Merkezi’ ile entegre edilmekte ve sistemin kesintisiz çalıştırılması sağlanmaktadır.
Securitas olarak güvenlik çözümlerine yaklaşımınız nasıl?
Tüm güvenlik çözümlerine, AVM ve mağaza güvenliği de dahil olmak üzere, bütünleşik olarak yaklaşmaktayız. “Öncelikle muhtemel riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önemleri belirliyoruz. Entegre Güvenlik Çözümleri olarak adlandırdığımız modelimizle daha güçlü ve daha uzun süreli iş birlikteliklerini sağlıyoruz.

Entegre Güvenlik Çözümleri’nizi biraz açabilir misiniz?
Tek çözüm, tek sözleşme, tek muhatap bilinciyle geliştirilen Entegre Güvelik Çözümleri, iş ortaklarına uzman güvenlik hizmeti, danışmanlık, resepsiyon, itfaiye, güvenlik alanındaki teknoloji yatırımları ve teknik destek konularını tek bir çözümde birleştirerek sunuyor. Böylece iş ortaklarının ihtiyaçları dışında bir yatırım yapmalarının önüne geçilerek hem riskler hem de maliyet optimize ediliyor.

arf

Yukarı