Ana içeriğe atla

aaa

ÜCRET POLİTİKASI PERSONELİN SEKTÖRE GİRMESİNİ ENGELLİYOR

08.10.2018 - 14:43

TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ HAKKINDA KONUŞAN GEZEN GRUP FİRMA SAHİBİ İHSAN GEZEN, ÜCRET POLİTİKASININ EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Güvenlik sektörünün Türkiye’deki mevcut durumundan ve potansiyelinden kısaca bahseder misin? 
Türkiye’de özel güvenlik her ne kadar 1981 yılından beri var olsa da,2004 yılında yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve uygulama yönetmeliğinin yayınlanması sonucu, özel güvenlik hizmetlerinin ve eğitimlerinin yasal zemine oturması ile bu tarihten itibaren özel güvenlik sektörü ivme kazanmıştır. Hizmet ve tüm ticari faaliyetlerin aksamadan güven içinde yürütülmesinde yardımcı bir aktör olarak karşımıza çıkan özel güvenlik hizmetleri için, kamu, kurum, kuruluş ve kişiler işletmelerin karlılığını artırmak adına maliyetlerine en az bütçe eklemek zorunda hissettikleri bir sektör olmaya devam ediyor.  Tamda bu aşamada, temel eğitim ve 5 yılda bir yenileme eğitimi alarak harcama yapmak zorunda olan güvenlik personeline genellikle asgari ücret ödenmekte olup, bu durum vasıflı personelin sektöre girmesini engelliyor. Hizmet talep eden kuruluşların personel bulamıyoruz şikâyetlerinin nedenlerinden en önemlisinin ücret politikasının olduğunu düşünüyoruz.
 
Dünyada ve Türkiye’de özel güvenlik sektörünün son durumu nedir?
Başta Amerika’da 11 Eylül saldırıları olmak üzere tüm dünyada artan terör olayları, toplumsal veya bireylere yönelik terör olayları, Türkiye’mizde 1995 yılında ünlü holdingimize yapılan ve üç iş insanımızın katledilmesi ile sonuçlanan terör saldırısı ile başlayan süreç, 2011-2016  yılları arası 10’dan fazla intihar ve bombalı araç saldırıları, güvenlik sistemlerinin ve tedbirlerinin tekrar gözden geçirilmesine ve standartların değişmesine neden olmuştur.
Bu olaylar genel kolluğun özel güvenlik birimleri ile koordinasyonunun artmasına vesile olmuş, hizmet içi eğitimlerin ve güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılmasına ve özel güvenliğin tamamlayıcı bir kamu güvenlik hizmeti olduğu gerçeği ile özel güvenliğin  her geçen gün ülkemizin güvenliğine daha çok entegre  olması sonucunu doğurmuştur.
Kamu güvenliğini tamamlayıcı olarak hizmet veren güvenlik sektörü, insanların yoğun olduğu halka açık kamu alanlarında Genel Kolluğun yükünü azaltmış, polisimizin ve jandarmamızın asli görevlerine daha fazla zaman ve emek ayırmalarına yardımcı olmuştur.
Her geçen gün aktif görev alan personel sayısı artmakta olup,serbest piyasa ekonomi politikaları ile Türkiye’mizin ekonomik büyümesine paralel olarak güvenlik sektörünün artarak büyümeye devam edeceğini değerlendirmekteyiz. 

Gezen Grup olarak hedeflerinizden bahseder misiniz?
Özel güvenlik eğitimi, özel güvenlik hizmetleri ve genel hizmetlerden oluşan Bursa merkezli  Gezen Grup şirketleri olarak; en önemli hedeflerimizden olan  ulusal pazara açılım kapsamında İzmir/Konak’ta güvenlik ve eğitimi hizmetlerini kapsayan  şubemizi 2017 Ocak ayında açtık. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Sakarya illerinde güvenlik şubelerimiz faaliyete geçmiş, bu illerde en kısa sürede eğitim hizmetlerinin başlaması için çalışmalarımız devam ediyor.

arf

Yukarı