Ana içeriğe atla

arf

İŞ BANKASI’NDAN KOBİ’LERE ENERJİ FİNANSMANI

12.04.2018 - 09:59

İş Bankası; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde, KOBİ olarak tanımlanan firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlıyor.

Türkiye’de son dönemlerde yenilenebilir enerji yatırımları gittikçe artıyor. Bu artışta, 2010’dan bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından geliştirilmiş ve Avrupa Birliği fonuyla desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) oldukça etkili. Kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak sürdürülebilir enerji yatırımlarına destek sağlamak üzere oluşturulan bu programın anlaşmalı olduğu üç finans kurumundan biri de İş Bankası. 
İş Bankası, TurSEFF kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde, Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) olarak tanımlanan firmaların güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri gibi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları ile enerji verimliliğine yönelik satıcı kredilerinin finansmanını sağlıyor.

TURSEFF’TEN KOBİ’LER YARARLANIYOR
İş Bankası’nın TurSEFF kredisinden; yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeyi veya enerji verimliliği projeleri gerçekleştirmeyi planlayan firmalar, ticari binalarda enerji verimliliği imkânlarını kullanmak isteyenler, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ekipmanları üretimi, tedariki veya kurulumunu gerçekleştiren enerji verimliliği tedarikçileri ile www.turseff.org adresinde yer alan Uygun Malzeme ve Ekipman Listesi’ndeki ekipman, araç veya materyallerin satışını yapan firmalar yararlanabiliyor. Bankanın TurSEFF danışmanları, yatırımların türüne göre ücretsiz teknik destek de sağlayabiliyor.
TurSEFF kredilerinden, EBRD’nin KOBİ tanımına uyan, tam zamanlı yönetim kadrosu da dahil olmak üzere 249 ve daha az sayıda tam zamanlı çalışanı olan ve azami yıllık cirosu 50 milyon Euro’yu veya azami yıllık bilanço toplamı 43 milyon Euro’yu aşmayan firmalar faydalanabiliyor. Gerek EBRD kriterleri gerekse İş Bankası genel kredilendirme prensipleri çerçevesinde uygun bulunan talepler, yine uygun koşullar ve vadelerde firmalara aktarılıyor.

MIDSEFF VE AYB KREDİLERİ
İş Bankası’nın enerji finansmanına yönelik TurSEFF Programı’nın dışında MidSEFF ve AYB kredileri de bulunuyor. MidSEFF kredisi, İş Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanına ve Türkiye’nin enerji arzına katkıda bulunan, belirli çevresel ve sosyal standartları sağlayan sürdürülebilir enerji projelerine yönelik bir kaynak.
AYB kredisi ise İş Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında firmaların Türkiye’deki yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanına yönelik imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde, Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) ve Orta ve Büyük İşletme (Midcap) olarak tanımlanan firmalara kullandırılıyor.
İş Bankası, bu kaynakları, gerek EBRD ve AYB’nin istediği kriterleri gerekse İş Bankası genel kredilendirme prensipleri çerçevesinde, uygun koşullar ve vadelerde, orta ölçekli firmalara aktarmayı hedefliyor. 

arf

Yukarı