Ana içeriğe atla

arf

ENERJİ DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

12.04.2018 - 10:06

Yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik önemde olduğunu belirten Şeker LeasIng Genel Müdürü Burak Latif Latifoğlu, desteklerinin artarak devam edeceğini ifade ediyor.

 Ülke ekonomisi, her yıl milyarlarca dolar cari açık veriyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dışarıdan aldığımız enerji. Bu bağlamda güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım hayati bir önem taşırken; finans kuruluşları, bu alanlarda yatırım yapmak isteyenlere leasing desteği sunuyor. Yatırımcılara en büyük desteği veren kuruluşlardan biri de Şeker Leasing. Şeker Leasing Genel Müdürü Burak Latif Latifoğlu ile enerji desteklerini konuştuk.

Enerji verimliliği yatırımlarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiğiniz EKO Kredi ürününüz hakkında bilgi verebilir misiniz? EKO Kredi’yi kimlere hangi şartlarla veriyorsunuz?
Şeker Leasing olarak özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim tesisleri ve enerji verimliliği yatırımları için standart leasing işlemlerini uygularken, uygun vade imkânı ile birlikte döviz ve dövize endeksli kredi seçenekleri de sunmaktayız. Yenilenebilir enerji yatırımlarında proje bazlı bakış açımızı koruduğumuz için anılan krediden yararlanmak için özel bir şartımız bulunmuyor. Farklı sektörlerden her büyüklükte şirket, özellikle enerji maliyetleri yüksek olan işletmeler, bu krediyi kullanabilir.

Bugüne kadar enerji yatırımı yapan firmalara ne kadarlık finansman desteği sağladınız?
Bu alanda bugüne kadar 100 milyon TL’nin üzerinde finansman sağladık.

Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı?
Araştırmalara göre, Türkiye’de sanayi sektörü, ülkemizin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını, elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 60’ını gerçekleştiriyor. Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz düşünülürse, enerji verimliliğine hizmet edecek yatırımlar ülkemiz için stratejik önem taşıyor. Diğer taraftan endüstriyel alanda geniş bir kullanım alanı bulunan fosil yakıtların sınırsız olmadığı da dikkate alındığında artık sadece fosil yakıtlara dayalı enerji modeliyle modern yaşamın sürdürülebilir olmadığı unutulmamalı. Aynı zamanda, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakları kullanmak özellikle orta ve uzun vadede üretim girdi maliyetlerine olumlu yansıyor. Bu sebeple enerji verimliliği artık büyük-küçük tüm şirketlerin ilk gündem maddesidir.

ENERJİDE YERLİ KAYNAKLARIN KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ
Elektrik enerjisinin yarıdan fazlasını dış kaynaklara dayalı elde ettiğimiz göz önüne alındığında, dışa bağımlılığın enerji arz güvenliği üzerindeki etkisinin azaltılması, bunun yanında ülkemizin cari açığında en önemli kalem olan enerji harcamalarının düşürülerek ülke dışına aktarılan dövizin ülkemizdeki yatırımlarda kullanılabilmesi amacıyla enerjide yerli kaynakların kullanılması daha da önemli hale gelmiştir. Türkiye’nin resmi enerji stratejisi, ülkenin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltacak, mümkünse sıfıra indirecek şekilde iç kaynaklardan maksimum ölçüde yararlanmayı hedefleyen bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bunun için özel sektör, sivil toplum kuruluşları, hatta bireylerin üstlenmesi gereken çok önemli roller bulunmaktadır. Biz de Şeker Leasing olarak enerji sektörüne, özellikle de yenilenebilir enerjiye yatırım yapacak firmalara desteğimizi artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.

arf

Yukarı