Ana içeriğe atla

aaa

ENERJİ SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

12.04.2018 - 10:08

YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMANI ALANINDA BİRÇOK YENİLİĞİN ÖNCÜSÜ OLAN AKLEASE GENEL MÜDÜRÜ ŞENOL ALTUNDAŞ, 110 MİLYON DOLARLIK PİYASA SENDİKASYONU KREDİSİ TEMİN ETTİKLERİNİ VE SEKTÖRE DESTEKLERİNİN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR.

Bir Akbank iştiraki olan Aklease, Türkiye’nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük rol oynayan yatırımları uzman leasing çözümleriyle destekleyen lider şirketlerden biri. Farklı sektörlere yönelik yenilikçi, uzun vadeli ve uygun maliyetli leasing çözümleriyle sektörün büyümesinde önemli rol üstlenen Aklease, Türkiye’de bir ilke imza atarak finanse ettiği rüzgâr enerjisi projeleriyle yenilenebilir enerji alanında sektörün öncü leasing şirketi olma özelliğini kazandı. Enerji finansmanlarına rüzgâr ve biyogazdan sonra 2014’te güneş enerjisi halkasını da ekledi. Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş ile enerji leasingi ile ilgili ürünlerini konuştuk. 

Enerji verimliliği yatırımlarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiğiniz ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ülkemizdeki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliğin öncüsüyüz. Bugüne kadar yaklaşık 120 megavat GES (Güneş Enerjisi Santrali), 60 megavat RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) finansmanı yaptık ve yenilenebilir enerji konusundaki mevcut projelerde yer almaya devam ediyoruz. 2010 yılı sonunda sektörün o güne kadarki en büyük yenilenebilir enerji projesi olan toplam 60 megavat büyüklüğündeki rüzgar santrali projesine 2+10 yıl vade ile finansman sağladık. 24 rüzgar türbinine sahip bu projeyle yaklaşık 70 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanmasına destek olduk. Böylece öncü ve yenilikçi misyonumuzla sektöre örnek olduk.

Enerji finansmanı süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Proje finansal analizi (yatırımın planlaması, elektrik üretim miktarı, satış fiyatı, OPEX maliyetler, finansman maliyeti ve kredi vadesi incelemesi) ile finansman modeli uygulaması belirlenir ve leasing süreci başlatılır. Finansman sürecini; teknik danışman raporu, fizibiliteye göre finansman modeli, kredi incelemesi ve onayı, finansal kiralama sözleşmesi ve satın alma süreci şeklinde özetleyebiliriz. 

Finansman koşulları nelerdir?
Proje fizibilitesi paralelinde yatırımcı için doğru özkaynak ve finansman oranı belirlenir. Bu doğrultuda belirtilen şartlarda finansman sağlanır. Finansman koşullarını da elektrik satış sözleşmelerinden doğacak alacak temliki, hisse rehni, proje arsa ipoteği, kefaletler (sponsor firma ve şahıs kefaletleri), tedarikçi firma üretim/verim garanti taahhüdü ve bakım sözleşmesi şeklinde özetleyebiliriz.

Leasing süreci hakkında da bilgi verebilir misiniz?
Satın alınacak ekipmana ait proforma fatura Aklease adına düzenlenir. Kredi onay süreci için gerekli evraklar Aklease’e iletilir. Yatırımın değerlendirilmesi sonucu kredi koşulları oluşur. Kredi onayı sonrasında anlaşılan ödeme planını kapsayan finansal kiralama sözleşmesi imzalanır ve teminatlar alınır. Ardından Aklease, sözleşme konusu ekipmanları satıcı firmadan alır. Tedarikçi firma ile anlaşılmış olan ödeme planı çerçevesinde kalan ödemeler gerçekleştirilir. Kiracı, sözleşmeyle belirlenen vadelerde kira ödemelerini fatura karşılığında Aklease’e yapar. Kredi vadesi bitiminde Aklease sözleşme konusu ekipmanları kiracıya devreder.

LEASING’İN BİRÇOK AVANTAJI VAR
Leasingin avantajları nelerdir? 

Diğer finans kaynaklarına göre leasingin öne çıkan avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Operasyonel kolaylık sağlar. Satın alma için gerekli tüm hukuki ve operasyonel süreçler leasing şirketi tarafından yürütülür. Özellikli satın alma süreçlerinde uzman kadro desteği sağlanır. İthal işlemlerde akreditif ve gümrük gibi tüm süreçler yönetilir. Projenin gelir, döviz cinsi ve nakit akışına göre esnek ödeme planı oluşturulabilir. Banka işletme sermayesi limitlerinin etkin kullanılması sağlanır. Bilanço rasyoları üzerinde olumlu etki yaratır. Ayrıca, birçok makine ve ekipmanda indirimli KDV (yüzde 1) oranı uygulanır. Faiz ödemeleri üzerinden BSMV ödenmez. Teminatlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. KDV faizlendirilmez ve taksitler halinde geri ödenir. Malikin leasing şirketi olması, leasinge konu varlık üzerinde her türlü haciz, rehin gibi hukuki işlemleri engeller. Hızlı satış imkanı ile ekipmanın teknolojik olarak yıpranmasının önüne geçilir, paranın zaman değeri avantajı sağlanır.

Enerji verimliliğiyle ilgili finansman desteğinin yanı sıra danışmanlık hizmetiniz de var mı? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Aklease olarak  yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji maliyetlerinin azaltılması ile ilgili projelerin hayata geçmesinde yatırımcılara alternatif leasing çözümleri sunuyoruz. Bu kapsamda tüm detaylı operasyonel ve hukuki süreçlerde uzman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, müşterilerimize orta ve uzun vadeli, uygun maliyetli finansman fırsatları sunuyoruz. KDV’li ekipman gruplarında KDV’nin kira vadesine yayılabilmesine yardımcı oluyoruz. Proje fizibilitesi paralelinde yatırımcı için doğru özkaynak - finansman oranını belirliyoruz ve yatırım vadesine göre belirlenecek esnek ödeme planları sunuyoruz.

110 MİLYON DOLAR KREDİ TEMİN ETTİK
Enerji yatırımlarına destek finansmanlarıyla ilgili AKLease’in 2018 hedefi nedir?

Bu yıl Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile iş birliğimiz sayesinde; FMO, EBRD, GGF ve OFID gibi sağlam finans kurumlarının ve diğer yatırımcıların katkısıyla 110 milyon dolara ulaşan, Türkiye leasing sektörünün ilk 5 yıllık piyasa sendikasyonu kredisini temin ettik.  Bu sendikasyon kredisi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını ve dış ticaret finansmanını desteklemek amacıyla kullanılacak.

Başka enerji projelerinde de yer alma planınız var mı?
Yenilenebilir enerji projelerinin yanısıra önümüzdeki dönemde geri dönüşüm ve biokütle enerjisi projelerinin de finansmanında yer almak istiyoruz. Tüm proje finansman işlerinde olduğu gibi enerji sektörünün büyümesi için de uzun vadeli doğru finansman modelleri önemli. Doğası gereği leasing şirketleri uzun vadeli kaynak kullanıp projenin nakit akışına uygun uzun vadeli fonlama sağladıklarından enerji sektörünün finansmanı için önemli bir finansör olmaya devam edeceklerdir.

arf

Yukarı