Ana içeriğe atla

aaa

ENERJİ YATIRIMLARINA TURSEFF’TEN BÜYÜK KATKI

12.04.2018 - 10:12

AB DESTEKLİ TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMANI PROGRAMI (TURSEFF), BUGÜNE KADAR ÖZEL SEKTÖRÜN FARKLI ALANLARDAKİ BİNE YAKIN ENERJİ PROJESİNE 530 MİLYON EURO’DAN FAZLA KAYNAK AKTARDI. 

Ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları sürekli artarken; bunda Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın (TurSEFF) daönemli bir payı var. Kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği (enerji verimliliği, atık yönetimi, su verimliliği ve hammadde verimliliği) kapsamındaki sürdürülebilir enerji yatırımları için finansman sağlamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olan bu program, 2010 yılından bu yana Avrupa Birliğifonu ile de destekleniyor. 
TurSEFF, bugüne kadar özel sektörde bine yakın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, 352 milyon Euro’su yenilenebilir enerji ve ağırlıklı güneş enerjisi yatırımları olmak üzere, 530 milyon Euro’dan fazla finansman sağladı. Toplamda yıllık sağlanan karbondioksit emisyonu azaltımı ise her yıl yaklaşık 840 bin otomobil tarafından yayılan karbondioksit emisyonuna eşdeğer. Aynı zamanda yıllık enerji tasarrufu, Türkiye’de her yıl neredeyse 3.4 milyon kişi tarafından tüketilen elektriğe eşit. Toplam kurulu güç ise 447 MW’ı yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere 501 MW.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın, 2013’e kadar birinci fazı, 2013’ten sonra ikinci fazı uyguladığı TurSEFF’te, 2017 itibarıyla üçüncü faza geçildi. İkinci fazın biraz daha kapsamlısı olan üçüncü fazda enerji verimliliği, kaynak verimliliği başlığı altına kaydırıldı. Su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi yatırımları da eklenirken; uygun faydalanıcılar kategorisine kamu kurumları(belediyeler, belediye iştirakleri vb.) da katıldı.

15 MİLYON EURO’YA KADAR KREDİ İMKANI
2020 yılına kadar devam edecek üçüncü fazda sağlanması öngörülen toplam finansman miktarı 400 milyon Euro. Bir projede en fazla 5 milyon Euro kredi kullanımı limiti olmakla birlikte firmalar ve kurumların farklı projeleri için 15 milyon Euro’ya kadar kredi kullanabilme imkanı bulunuyor. Enerji üretimi projelerinde, maksimum toplam kurulu kapasitenin 10 MW olması isteniyor.
Ayrıca, üçüncü fazda Avrupa Birliği tanımına göre KOBİ olan firmaların yanı sıra ‘Enerji Performans Anlaşması’ olması kaydıyla büyük ölçekli firmaların enerji yatırımlarının da finanse edilmesi mümkün.
TurSEFF, üçüncü fazda sanayide tekstil, plastik, gıda-içecek, ahşap sektörleri, hizmet sektöründe otel, hastane, alışveriş merkezi binaları ve tarım öncelikli sektörler olmak üzere firmaların ve kurumların enerji yatırımlarında bir alternatif finansman adresi olmayı hedefliyor.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, üçüncü faz kapsamında finansal kurumları da genişleterek finansal kiralamayı da finansman yolu olarak alternatifler içine ekledi. Bugün itibarıyla anlaşmalı bankaları İş Bankası, Vakıfbank ve finansal kiralama şirketi AKLease aracılığıyla enerji projelerine 400 milyon Euro kredi imkanı sağlıyor. 

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ
Avrupa Birliği ise TurSEFF’in teknik paketini finanse ediyor. Yatırımcılar ise kredi imkanlarından faydalandıkları gibi proje danışmanlarının sağlayacağı destekten de ücretsiz yararlanıyorlar. Potansiyel müşteriler, mevcut yatırım planları konusunda yardım alabiliyor, ayrıca TurSEFF finansmanından en iyi şekilde faydalanmak üzere projelerinin yapılandırılması ve desteklenmesine yönelik en son yöntemler konusunda bilgilendiriliyor. Aynı zamanda müşteriler, enerji etüdü ve bölgesel seminerler-çalıştaylar yoluyla enerji yönetimi eğitimlerine de katılabiliyor.
Proje danışmanı, ayrıca projenin her konudaki koordinasyonunu gerçekleştiriyor ve anlaşmalı finansal kurumlara kapasite oluşturma ve eğitim desteği de sağlıyor. Bunlara ek olarak, programdan yararlanmak üzere sunulan projelerin teknik ve finansal uygunluğunu da değerlendiriyor.
TurSEFF resmi internet sayfasında (www.turseff.org) yer alan ‘Teknoloji Seçim Aracı’, enerji yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların TurSEFF finansmanına uygun, değerlendirilmiş ve onaylanmış, yüksek performansa sahip teknolojilere ve malzemelere ulaşabileceği bir adres. Liste, en yeni teknolojileri, malzemeleri ve tedarikçileri içerecek şekilde düzenli olarak güncellenmekte.

TurSEFF’TEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
Sanayi, hizmet ve tarım sektörlerindeki firmalar
Belediyeler
Belediyelere hizmet sağlayan firmalar
Diğer kamu kuruluşları
Yenilenebilir enerji yatırımcıları 
Uygun kaynak verimliliği ekipman üreticileri

TurSEFF’TE HANGİ KREDİLER VAR?
Sanayi ve Tarım Sektörü Kredisi
Hizmet Sektörü Kredisi
Kamu Kurumları Kredisi
Yenilenebilir Enerji Kredisi
Satıcı Kredisi
Üretici Kredisi
ESCO’lar ve ESCO Müşteri Kredisi

BAŞVURU ADIMLARI NELER?
TurSEFF programına dahil anlaşmalı finansal kurumlardan birini seçin
Daha detaylı değerlendirme için projenizin ilgili dokümanlarını bankanızla paylaşın
Matbu iyi niyet mektubunu imzalayın
Banka firmanızı finanse etmek için yeşil ışık yakarsa ve
Projeniz TurSEFF kriterlerine uygunsa seçtiğiniz bankayla kredi anlaşması imzalarsınız
Aldığınız krediyi yenilenebilir enerji/kaynak verimliliği yatırımında kullanırsınız

TurSEFF KREDİSİNE BAŞVURMAK ZOR MU?
Başvuru yapmak oldukça kolay. TurSEFF kredileri satın alma/ihale, teknik ve finansal değerlendirmeyi içermekle birlikte, bu işler TurSEFF danışmanları tarafından ücretsiz ve müşteri için ek bir yük olmadan gerçekleştiriliyor.

arf

Yukarı