Ana içeriğe atla

aaa

FİRMALAR ŞEKER LEASING İLE YATIRIM MALLARINA HIZLICA SAHİP OLUR

16.08.2018 - 12:21

ŞEKER LEASING GENEL MÜDÜRÜ BURAK LATİF LATİFOĞLU: “FİRMALAR, ŞEKER LEASING SAYESİNDE SATIN ALMA, İTHALAT, AKREDİTİF, YÜKLEME, SİGORTA, TESLİM GİBİ OPERASYONEL SÜRECİ TAKİP ETMEK ZORUNDA KALMIYOR.”

Şeker Leasing Genel Müdürü Burak Latif Latifoğlu’nu yatırım ekipmanları leasingi ile ilgili sorular yönelttik. 

Yatırım ekipmanları leasing hizmetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Bir Şekerbank kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Şeker Leasing; deneyimli kadrosu, uluslararası ilişkileri ve finansal gücüyle yatırım yapan firmalara kaliteli hizmet sunmaktadır. Şeker Leasing, firmaların alım kararı verdikleri yatırım mallarını, tüm operasyonel işlemlerini kendi bünyesinde tamamlamak suretiyle, firmaların talepleri doğrultusunda karşılıklı belirlenecek süre ve en uygun ödeme koşullarında firmaların kullanımına sunmaktadır. Kira ödemelerinin sonunda ise kiralamaya konu makine ve ekipmanların mülkiyetini kiracısına devretmektedir. Bu çerçevede, 6361 sayılı kanun gereği fikri haklar dışında sabit kıymet niteliğindeki amortismana tabi her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing işlemine konu olabilir. 

Leasing süreciniz nasıl işliyor?  
Yatırım kararı alan firma, satıcıyla görüşerek alım şartlarını belirler, satıcı firmadan temin ettiği proforma faturayla Şeker Leasing’den leasing/finansal kiralama talebinde bulunur. Şeker Leasing, talep doğrultusunda ve nakit akışlarını da dikkate alarak firma tarafından istenilen vade ve para birimi üzerinden hazırladığı ödeme planını firmaya sunar. Ödeme planı üzerinde mutabık kalınması sonrasında firmanın başvuru formu, proforma fatura ve kredilendirmeyle ilgili evrakları temin edilir. Firmanın kredi çalışması yapılır ve kredi koşulları belirlenir. Bunu takiben finansal kiralama sözleşmesi düzenlenerek satın alma süreci başlatılır. İşleme konu yatırım malının satın alımı Şeker Leasing tarafından gerçekleştirilerek firmaya teslimi sağlanır. Sözleşme süresi sonunda ise kira ödemelerinin tamamlanmasıyla ilgili yatırım malının firma mülkiyetine devri gerçekleştirilir.

Son olarak leasingin en önemli birkaç avantajından bahseder misiniz?
Firmalar, yatırım mallarının alımını öz kaynakları ya da kredi yerine leasing yoluyla gerçekleştirdiğinde istisna kapsamına giren çok sayıda yatırım malı alımında yüzde 1 KDV avantajından yararlanacaktır. Yüzde 18 veya 8 KDV ödemek yerine yüzde 1 KDV ödenerek önemli bir kazanç sağlanmış olacak ve yatırımın geri dönüş süresi önemli ölçüde azalacaktır. Bunun yanında satın alma aşamasında oluşan KDV’yi de peşin ödemek yerine kira ödemeleriyle birlikte taksitler halinde geri ödeme imkanına kavuşulacaktır. Yatırımını leasing yoluyla gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler, banka limitlerinden bağımsız olarak gerçekleşecek kredi tahsisiyle, acil nakit ihtiyacı olduğunda, banka kredi limitlerini işletme sermayesi ve diğer ihtiyaçları kapsamında kullanma opsiyonuna sahip olacaktır. Bunun yanında TL/Euro/Dolar bazlı esnek kira ödeme planlarıyla yatırımların rahatça finanse edilmesi imkanı sağlanmaktadır.

Leasing işlemleriyle ilgili sağladığınız operasyonel kolaylıklarınız var mı?
Leasing işlemine konu yatırım ürünlerinin tüm yurt içi satın alma ve ithalat işlemleri, Şeker Leasing’in uzman kadroları tarafından gerçekleştirilir. Firmalar, satın alma, ithalat, akreditif, yükleme, sigorta, teslim gibi operasyonel süreci takip etmek zorunda kalmadan Şeker Leasing’in sağladığı kolaylıklarla dilediği yatırım malına hızlıca sahip olurlar. 

arf

Yukarı