Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Kadın dostu şirketlere kredi imkanı

08.11.2017 - 14:26

Kadınların işgücüne katılımının hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir büyüme fırsatı yarattığını söyleyen TSKB Kurumsal Pazarlama Müdürü Hasan Hepkaya, geliştirdikleri kadın istihdamı kredisiyle daha çok kadının iş hayatına katılmasını sağladıklarını ifade etti.

Kadın istihdamının artması amacıyla sağladığınız kredilerden bahseder misiniz?
Ülkemizin nitelikli kalkınması için çözümler üreten bir banka olarak, üretimde kadının gücüne güvenenlere güç katıyor, cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerine destek oluyoruz. Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiğimiz 100 milyon Euro tutarındaki krediyle, kadın dostu firmaların yatırım projelerine kredi olanağı sunuyoruz. Kredi kapsamında AFD ile birlikte geliştirdiğimiz Uygulama Aracı ile firmaları kadın çalışan oranı ve bu oranı yüksek tutma hedefi; kadınların üst/orta yönetimdeki temsili; işe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliği sunulması; iş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmaların varlığı; ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar sunulması; cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları gibi pek çok alanda değerlendiriyoruz. 
Kadın istihdamı kredimizle, fırsat eşitliği konusunda firmalara öneriler yapıyor, gelişime açık yönlerini iyileştirme konusunda katkı sağlıyoruz. Bu krediden yararlanmayan firmalara da konu hakkında bilgi vererek farkındalığın artması için çalışıyoruz.

Kadın istihdamı kredisinden yararlanmak isteyenlerin hangi şartları yerine getirmesi gerekir?
Krediden faydalanmak isteyen şirketleri bazı kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendiriyoruz. Bu kriterler; kadın çalışan oranını yüksek tutma hedefi, işe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliği, eğitim ve mesleki kapasite geliştirme konusunda eşit olanaklar, iş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmalar, kadınların üst/orta yönetimde artan oranda temsili, komitelerde kadın çalışanların temsili, ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar, cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları olarak sıralanabilir.

Kadınların iş hayatına katılmasının sağladığı faydalar nelerdir?
Kadınların işgücüne katılımı, hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir büyüme fırsatı yaratıyor, şirketlere ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. Araştırmalar, kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla, Türkiye’nin GSYİH’sinin 2025’te yaklaşık yüzde 20 yükselebileceğini gösteriyor.  Biz de TSKB olarak kadınların farklı firmalar ve sektörlerde işgücüne katılımının, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri bakımından büyük bir potansiyel ifade ettiğine inanıyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz kadın istihdamı kredisiyle daha çok kadının iş hayatına katılması için fırsat yaratmaya çalışıyoruz.

GALATA

Yukarı