Ana içeriğe atla

aaa

KATILIM BANKALARINA İLGİ ARTIYOR

14.09.2018 - 16:46

FAİZ HASSASİYETİNDEN DOLAYI MEVDUAT BANKALARINI TERCİH ETMEYEN BÜYÜK BİR KESİM OLDUĞUNU BELİRTEN ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ  MELİKŞAH UTKU, KATILIM BANKALARINA OLAN İLGİNİN ARTTIĞINI İFADE ETTİ.

Katılım bankalarını diğer bankalardan ayıran özellikler hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? 
Katılım bankacılığı tasarruf sahiplerinden topladığı fonları faizsizlik prensibi ile reel sektöre kullandırarak buradan elde ettiği kârı veya zararı bu fonlarla paylaşma üzerine kurulmuştur. Gerek fon toplama yöntemiyle gerekse fon kullandırma yöntemleriyle klasik mevduat bankalarından ayrışır. Fon toplanırken tasarruf sahiplerine asla belli bir oran taahhüt edilmemektedir. Klasik bankalar müşteriye belli bir oran ile borçlanır; ama biz onların fonlarını yönetmeye talip oluyor ve kârı da zararı da tasarruf sahibiyle paylaşıyoruz.  

Neden katılım bankalarına ihtiyaç duyuldu? Müşteriler neden katılım bankalarını tercih ediyorlar? 
Gerek ülkemizde gerekse dünyada faiz hassasiyetinden ötürü mevduat bankalarını tercih etmeyen büyük bir kesim var. Özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu İslam ülkelerinde atıl kalan fonlar ülkelerin rekabeti açısından çok önemli. Hem tasarruf sahibi açısından hem de genel olarak ülke ekonomileri açısından önemli kayıplara sebep olan bu durumun önüne geçilmesi ve Müslümanların kaynaklarını daha iyi değerlendirebilmesi gibi amaçlarla katılım bankacılığı fikri alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Katılım bankaları bu fonların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması hususunda önemli bir görev ifa etmekte. Müşterilerimiz prensiplerimizden taviz vermeden, birikimi ve tasarrufu öne çıkaran bankacılık anlayışımıza teveccüh gösteriyorlar.

Kâr Payı olarak nitelendirdiğiniz getirileri nasıl elde ediyorsunuz?   
Konvansiyonel bankalarda olduğu gibi müşterilerimize sabit bir getiri vaat etmiyoruz, yapılacak ticari işlemler sonucu elde edilen kâra da zarara da katılmış oluyorlar. 30 yıllık bankacılık deneyimimizle sektörün gerektirdiği tüm istihbarat işlemlerini yaparak fonu kullanacak müşterilerimizi detaylı bir analiz sürecinden geçiriyoruz. Fon kullandırımları sonucu elde edilen kâr ve zararı bir havuzda topluyoruz. Daha sonra bu havuzda toplanan fonu mudilerimize paylaştırıyoruz. Kâr payı mutlaka bir mal veya hizmet alım-satımı sonucu elde edilen ticari kar neticesinde ortaya çıkmış oluyor.

Verdiğiniz diğer hizmetler neler?
Özellikle son dönemde katılım modeline olan teveccüh, katılım bankalarını daha başka birçok ürün ve hizmet arayışına itti. Örneğin, otomatik BES ile bu durum açıkça kendini gösterdi. BES modelinde, çalışan halkımızın yaklaşık yüzde 65’i faizsiz BES’i seçti. Diğer taraftan KOBİ’lerimize sunduğumuz çeşitli ürün yelpazemizle ve özellikle dış ticaret tarafında ihracat ve ithalatçı firmalarımıza yönelik kapsamlı çalışmalarımızla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Dijital mecrada ise “insha” adını verdiğimiz yeni İslami dijital bankacılık platformumuzu kullanıma açtık. İlk aşamada sadece Almanya’da hizmet verecek olan Insha’nın Avrupa’nın tamamında büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. 

Türkiye’de Katılım Bankacılığının durumu nedir?
Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen hatta sektör ortalamasının üstünde performans sergileyen katılım bankaları, 2016 yıl sonuna göre aktif büyüklüğü yüzde 21 artarak 2017 yılını 160 milyar TL’nin üzerinde kapattı. Nitekim istikrarlı büyümeye 2018 ilk yarısı itibariyle devam ediyor. 2018 Haziran ayı itibariyle 185 milyar TL’lik bir aktif hacmine ulaşmış durumda. Geçen seneye göre katılım bankalarının kullandırdığı fonlar yüzde 30’a yakın büyümeyle 120 milyar TL’yi aşmış durumda. Her geçen yıl topladığımız ve kullandırdığımız fonların sağlıklı bir şekilde büyüyor olması katılım bankalarına olan ilginin artarak devam ettiğinin gösteriyor.

arf

Yukarı