Ana içeriğe atla

aaa

TİCARİ HAYATIN HER NOKTASINDA FİNANSAL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

16.08.2018 - 12:24

TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK: “ULUSLARARASI TİCARETTEN STOK FİNANSMANINA, ESNAFLARIN KREDİ İHTİYAÇLARININ ANINDA KARŞILANMASINDAN E-TİCARETE KADAR TİCARİ HAYATIN HER NOKTASINDA FİNANSAL ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEYİZ.”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yatırım kredileriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Yatırım yapmak isteyen firmalara yönelik desteklerinizden bahsedebilir misiniz?
İş Bankası olarak ticari hayatta faaliyet gösteren tüm firmalarımıza yönelik programlar hazırlıyor, onlara güvenilir ödeme yöntemleri ve  ihtiyaçlarına uygun farklı finansman çözümler sunuyor, bilgi teknolojisinin tüm olanaklarını kullanarak pratik ve hızlı çözümler geliştiriyoruz. İş Bankası olarak ticari hayatın her noktasında finansal çözümler üretmekteyiz. Bu noktalar uluslararası ticaretten stok finansmanına, esnafların kredi ihtiyaçlarının anında karşılanmasından e-ticarete kadar değişkenlik arz etmekte. Yatırım kredileri de sunduğumuz finansman çözümleri arasında önem arz ediyor. 

TurSEFF ve MidSEFF kredileriniz hakkında bilgi verebilir misiniz ? 
TurSEFF-Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında TurSEFF Programı kapsamında kredi anlaşması imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde, KOBİ’lerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı ile enerji verimliliğine yönelik satıcı kredilerinin fonlanması amacıyla kaynak sağlanıyor. Genel kredilendirme prensipleri çerçevesinde uygun bulunacak talepler, yine uygun koşullar ve vadelerde karşılanıyor. Benzer nitelikli olan ve enerji verimliliği ve tasarrufunu artırmaya yönelik olarak sağlanan diğer kaynak ise MidSEFF kapsamında yer alan ve Midcap (Orta ve Büyük Ölçekli İşletme) olarak tanımlanan firmalara kullandırılan krediler. MidSEFF kredileri, bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan Kredi Sözleşmesi çerçevesinde yenilenebilir enerji, atıktan enerji ve endüstriyel enerji verimliliği konularında orta ölçekli yatırımların finansmanına ve Türkiye’nin enerji arzına katkıda bulunan ve belirli çevresel ve sosyal standartları sağlayan sürdürülebilir enerji projelerine yönelik bir kaynaktır. İlgili fon, küçük ve orta ölçekli işletmelere kaynak yaratırken orta ve büyük ölçekli işletmelere de kaynak yaratmaktadır. Bu bağlamda, her iki kesime de ayrılan limitler dahilinde, söz konusu ölçekteki firmalara yatırım kredileri sağlanmaktadır.

Destekleriniz bundan sonra da devam edecek mi?
İş Bankası olarak ticari hayatın her aşamasına ve tüm kesimlerine yönelik finansman çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Şirketlerin işlerini geliştirmelerinde ne tür destekleriniz oluyor?
Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerini firmaların yeni yatırımlar gerçekleştirebilmesi, var olan tesis ve teçhizatın genişletilmesi ve yenilenmesi için müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimizin yatırımlarının, makine ve/veya işyeri alımlarına ilişkin nakit ihtiyaçlarının finansmanına yönelik olarak, esnek ödeme koşullarıyla, TL veya döviz cinsinden yatırım kredisi veriyoruz. Kredinin firmanın gelecek dönemlerde yaratacağı fonlarla geri ödenecek olması, kredi süresinin uzun olmasına bağlı olarak firmanın ekonomik ve teknolojik gelişmelerden olumsuz etkilenme riski ve dolayısıyla kredi riskinin kısa vadeli kredilere göre yüksek olması gibi faktörlere kredi verme aşamasında dikkat ediyoruz. 

arf

Yukarı