Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

TOPLAM KREDİ STOKU 1,9 TRİLYON TL

15.12.2016 - 17:33

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşlar tarafından doğrudan kullandırılan nakit krediler 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.925 milyar TL oldu. Krediler bir önceki aya göre göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

Nakit kredilerin 1.842 milyar TL’lik bölümü bankalar, 36 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 26 milyar TL’si finansman şirketleri ve 22 milyar TL’si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar, Eylül 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 65 milyar TL oldu. Öte yandan, tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşti.    
Bu oran bankalarda yüzde 3,1, faktoring şirketlerinde yüzde 7,3, finansal kiralama şirketlerinde ise yüzde 7,0 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,7. 
Kurumsal kredilerin nakit krediler içindeki payı Eylül 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 77,4 oldu. İmalât sanayi yüzde 26,1 ile kurumsal krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, perakende ticaret sektörü yüzde 17,3 ve inşaat sektörü yüzde 10,8 oranında paya sahip.
Taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü yüzde 23,5’lik kredi büyüme hızıyla dikkat çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 oranında azaldı. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü yüzde 59,2 ile tasfiye olunacak alacakların en fazla arttığı sektör oldu. Sözkonusu sektördeki tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı yüzde 1. 

BİREYSEL KREDİLER 435 MİLYAR TL 
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında artarak 435 milyar TL oldu. Bireysel krediler içinde en yüksek artış yüzde 10,3 ile konut kredilerinde görüldü. Bireysel krediler, Ağustos ayına göre yüzde 0,3 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 2,4 oranında arttı.
Eylül ayı itibarıyla, bireysel kredilerin yüzde 37,5’ini konut kredileri, yüzde 37,3’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 18,4’ünü kredi kartları ve yüzde 6,9’unu taşıt kredileri oluşturdu.    

BİREYSEL KREDİ MÜŞTERİ SAYISI 27 MİLYON KİŞİ
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 1,7 milyon artarak 26,7 milyon kişi olurken, ortalama bireysel kredi miktarı ise 16,3 bin TL düzeyinde gerçekleşti. 

BİREYSEL KREDİLERİN PAYI AZALDI 
Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı 2016 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Bireysel kredilerin toplam kredilere oranı, 2015 yıl sonunda yüzde 23,3’e yükseldikten sonra 2016 yılı Mart, Ağustos ve Eylül dönemlerinde bu seviyenin altında kaldı.      

İSTANBUL EN YÜKSEK BİREYSEL KREDİ OLAN İL     
Bireysel kredi bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul’da 154 milyar TL,  Ankara’da 43 milyar TL ve İzmir’de 28 milyar TL tutarında bireysel kredi kullanıldı. Ardahan, yüzde 10,8 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Van, Ankara ve İçel (Mersin) oldu.

GALATA

Yukarı