23 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Lojistik

Galata’nın başarısının temelinde kadınlar çok önemli bir yere sahip

Galata Taşımacılık olarak terfi ve yetenek geliştirme uygulamalarında fırsat eşitliği sağladıklarını ifade eden Mart sayımızda dergimizde ağırladığımız Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Vittorio Zagaia, şirketin kurulduğu günden bugüne dek sürdürdüğü başarısında kadınların önemli bir payının olduğunu vurguladı.

Galata Tașımacılık’ta hem üst düzey yönetim hem de personel kadronuzda çalıșmalarını sürdüren kadınların yetenek dönüșümünü sağlamak, daha verimli, etkili ve eșit bir iș ortamında çalıșmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliștirdiniz?

Galata Tașımacılık’ta bugün 300’ün üzerinde çalıșanımız bulunmakta. Erkek egemen görülen bu sektörde bizim yaklașımımız, bir ișin kadın veya erkek çalıșanının olmayacağı yönünde. “Bir kiși ișin sahibi olur” demek daha doğru olur bizim bakıș açımızla. Ancak tabii ki de, kadının iș hayatında hak ettiği yeri bulması noktasında pozitif ayrımcılık yaptığımızı söyleyebilirim. Șirketimiz 4 sene üst üste Türkiye’nin En İyi İșverenleri listesine girdiği gibi, Türkiye’de Kadınlar İçin Harika İșyerleri listesinde de yer almaktadır. Kadın çalıșanlarımızın toplam çalıșan sayımız içindeki oranını artırma hedefimizle birlikte, kadınlarımızın kendilerine uygun bir meslekte ve iș ortamında, iyi hissedecekleri alanlarda ișe alımını yapmaktan mutlu oluyoruz. Terfi ve yetenek geliștirme uygulamalarımızda fırsat eșitliğini sağlıyoruz. Toplantılarımızda, ișe uyum eğitimlerimizde ve online etkinliklerimizde kadının toplumda ve iș hayatındaki yerini ve Galata Tașımacılık’taki önemini vurgulamak, iș yeri kültürümüzün ayrılmaz bir parçası.

Galata Tașımacılık bünyesinde çalıșan kadın istihdam oranınız nedir, son yıllarda bu oran nasıl bir değișim gösterdi?

Bu değișimdeki etkenler neler oldu? 1997’de yola çıkarken 13 kișilik kadromuzun 7’si kadın çalıșanlarımızdan olușuyordu. Bu gerçek halen devam ediyor ve șirketimizin yüzde 50’si halen kadın çalıșanlardan olușuyor, yönetim katının ise neredeyse yüzde 80’i kadın. Șirketimizde 2. jenerasyonun ilk temsilcisi de bir kadın; Pırıl Sarıcı. Galata Tașımacılık olarak bașarımızın temelinde kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Üstelik bugün yönetim kademesinde olan kadınlarımız sahip oldukları pozisyonlara kendi çalıșkanlıkları ve azimleri ile gelmișlerdir. Evet biz onları desteklemiș olabiliriz, ancak tașın altına elini koyan her zaman onlar olmușlardır.

Toplumsal cinsiyet eșitliği ne yazık ki ülkemizde hala istenilen düzeyde değer görmüyor. Sosyal sorumluluk ve farkındalık konusunda çalıșmalar yürüten bir șirkette yönetici olarak sizce bir șirkette toplumsal cinsiyet eșitliğinin sağlanabilmesi için en temelde yapılması gerekenler nedir, bu farkındalığa nasıl ulașılabilir?

Yukarıda da belirttiğim gibi bizim bakıș açımızda bir ișin erkeği kadını yoktur, bir ișin sahibi vardır. Bunun yanı sıra, pozitif ayrımcılık kelimesini kullanıyor olsak dahi sevmiyoruz, çünkü bizim için kadın ve erkek eșittir ve bu da çok nettir. Lakin bu gerçeğin günümüz toplumunda hala yer edinmeye yönelik olan mücadelesini gördükçe de mutlak surette kadınları ve bilhassa genç kadınları iș hayatına hazırlamak, desteklemek ve meslek sahibi, bağımsız birer birey olmaları konusunda istihdamda her zaman öncelik vermeye devam etmek çok önemli. Toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde, șirket içinde ve birçok STK ile iș birliği halinde bu gerçeğin daha görülür seviyelere gelmesini destekliyoruz. 2022 yılında Birleșmiș Milletler Toplumsal Cinsiyet Eșitliği ve Kadının Güçlenmesi Kurumu tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri Sözleșmesi’ne (WEPs) de imza attık. Ayrıca Women In Logistics And Transport (WiLAT) Türkiye ve The Chartered Logistics and Transport (CILT) Türkiye’nin kurumsal temsilcilerinden biriyiz. Galata Tașımacılık çatısı altında bulunan herkes yanındaki, karșısındaki veya arkasındaki mesai arkadașını kadın veya erkek olarak değil, insan ve çalıșma arkadașı olarak görür ve bu gerçeği de savunur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir