Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Anaokulundan üniversiteye okul kültürdür…

06.09.2017 - 09:56

Kültür Koleji’nin 57 yıllık birikimiyle, bilimsel temelli eğitim yaklaşımı, özgün eğitim programı, güçlü kadro ve donanımı ile erken çocukluk eğitiminde öncü rol üstlendiğini belirten İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına da odaklanarak, toplumda fark yaratacak ve fark edilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Eğitim ve öğretim uygulamalarında temel amaç; özgüveni, yaratıcılığı, sorumluluk bilinci gelişmiş, özgür seçimler yapabilen, karşılıklı güven ve saygıyı bilen, kendi sorunlarını kendi başına çözebilen, gelişkin sosyal beceriler kazanmış, öz denetimli, öz güvenli bir çocuk kimliği geliştirmektir. Bu bağlamda çocuğun kendini tanıması ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfi teşvik eden, öğrenmeyi sevdiren, gelişen dünyaya uyum sağlayan, gelişimsel ve özgün eğitim programları uygulanıyor; High/Scope Yaklaşımı, Reggio Emilia Yaklaşımı, Proje Yaklaşımı, Montessori Yaklaşımı, Waldorf Yaklaşımı, Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı ( Child to Child) uygulanan başlıca eğitim programlarıdır.
Anaokulu eğitim programında çeşitli atölye çalışmaları da bulunuyor; Matematik Atölyesi, Fen ve Doğa Atölyesi, Anadil Geliştirme Atölyesi, Yoga ve Hareket Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Drama Atölyesi bu çalışmaların birkaçıdır. 

EĞİTİM PROGRAMLARINA İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ DESTEĞİ
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anaokulları’nın eğitim felsefesi, “çocuk merkezli” olmasıdır. Her çocuğun, benzersiz, kendine özgü bir birey olduğu ilkesinden hareketle çocukların yaş ve kişilik özelliklerine göre bir eğitim uygulaması içinde olunması gerekir. Anaokullarımızda sağlanan eğitim ortamının çocuğa uygun olması, çocuğu kabullenen sevgi dolu bir yaklaşımın yanı sıra, yaş gruplarına göre önceden  planlanan eğitim hedeflerine ulaşacak sistemli bir programın uygulanıyor olması önemlidir. Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anaokulları eğitim programı özgün, eklektik ve bilimseldir. İstanbul Kültür Üniversitesi akademisyenleri ile anaokulu öğretmenlerimiz ve yöneticilerinin ortak çalışması olan programda; High-Scope, Farklılaştırılmış Eğitim, Gems ve Reggio Emilio ve Reflective Thinking gibi dünyadan başarılı örnekler kendi eğitim yaklaşımımıza entegre edildi. Burada hedeflenen; her çocuğun doğuştan gelen potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak, okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek, yaşamı boyunca sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak, yüksek benlik saygısını ve merakını geliştirmek, girişimcilik ve tutarlılık alışkanlıklarını geliştirmek, iç disiplini ve düzen duygusunu geliştirmek, sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak, ayırt etme ve karar verme yeteneklerini arttırmak ve duygusal-motor yeteneklerini geliştirmektir. 

FİZİKİ YAPI
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anaokullarında çocukların ihtiyaçlarından yola çıkarak; mutlu olmalarını, kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak, öğrenmelerini destekleyecek ve hayal güçlerini harekete geçirecek fiziksel ortamlar oluşturulmuştur. Sürekli eğitimle geliştirilen nitelikli eğitim kadrosu, nitelikli rehberlik hizmetleri, sağlık hizmetleri ve güvenli ortamıyla Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anaokullarında çocuklar temelden başarıyı yakalıyorlar.

ANAOKULLARINDA YARIM GÜN İNGİLİZCE YARIM GÜN TÜRKÇE
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji anaokulları 4 ve 5 yaş gruplarında, yarım gün İngilizce yarım gün Türkçe eğitim yapılır. Programımız, İngilizce dinlemeyi ve konuşmayı oluşturacak temel becerilere kapsamlı bir alt yapı hazırlar. Çocuklar, İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli objelerle oynanan oyunlar ile hikayeler yoluyla eğlenerek öğrenirler. Uluslararası öğretmenler eşliğinde her gün konuşma becerisinin gelişimine yönelik yapılan özel saat, programın en önemli parçalarından biridir. Bunun sonucunda çocuk; yabancı dil farkındalığı kazanır, İngilizce yönergeleri doğru bir şekilde anlar ve günlük hayatında İngilizce ifadeler kullanır, öğrendiği sözcükleri cümle içinde kullanıp yabancı dilde iletişim kurar ve drama aktivitelerinde rol alarak şarkılar söyleyip oyunlara katılarak yabancı dili etkin şekilde kullanır.

PROJE ÇALIŞMALARI VE TABLET SAATİ
Okul öncesi programımız içinde, dengeli teknoloji kullanımına olanak verecek şekilde “Tablet Zamanı” yer alır. Kullanımı günde sadece 20 dakika ile sınırlı olan tablet uygulamalarında, programımızda yer alan kavram ve değerlerin pekiştirilmesine yönelik İngilizce ve Türkçe içerikler kullanılır. Öğrencilerimiz her dönem seçilen bir temada disiplinler arası bir yaklaşımla projelerini hazırlar ve dönem sonu proje sunumlarını gerçekleştirirler.

KÜLTÜR2000 KOLEJİ ALKENT ANAOKULU
Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Bulvarı, No:2
Büyükçekmece 34500 – İSTANBUL
Telefon: 0(212) 850 81 81
facebook/kultur2000okullari
twitter/kultur2000kolej

KÜLTÜR2000 KOLEJİ BAHÇEŞEHİR ANAOKULU
Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir 34538, İstanbul
Telefon: 0(212) 669 03 35   www.kultur2000.k12.tr

KÜLTÜR KOLEJİ ANAOKULU
Ataköy 9-10. Kısım Bakırköy 34156 İstanbul
Tel: 0212 559 47 79     www.kultur.k12.tr 
facebook/kulturokullari
twitter/kulturkoleji

yurtiçi

Yukarı