Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

RİSK İLETİŞİMİ YÖNETİMİ İLE VİRÜSE GEÇİT VERMEDİK

16.07.2020 - 17:50

Pandemi döneminde verdikleri hizmetleri konuştuğumuz Genser Güvenlik Sistemleri Operasyon Direktörü Alpaslan Edgü, “Bu süreçte “Risk İletişimi Yönetimi” kavramını hızla hayata geçirdik ve ayrıca bir operasyon merkezi hazırlayarak tüm paydaşlarla iletişimin bu merkezden yürütülmesini sağladık.” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle birlikte güvenlik sistemlerinin önemi daha da arttı. Başta AVM’ler olmak üzere toplu alanlarda güveni sağlamak adına ne tür çözümler sunuyorsunuz?

GENSER Güvenlik olarak pandemi sürecinde proaktif düşünce ve eylem tarzıyla; risk değerlendirmelerini, salgın öncesi ve salgın tehdidi boyunca yürüterek, acil eylem planları ve karar verme süreçlerini entegre ederek yürüttük. Henüz Türkiye’de ilk vaka görülmeden Pandemi Yönetim Planı yayınlayarak tüm müşteri ve personellerinin tehdit algısını yönetmeyi başardık. AVM’lerin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte Pandemi Yönetim Planı taviz vermeden uygulanmış ve gerekli tüm yardımcı donanımlar AVM’lerde görev yapan ekiplerimizin kullanımına sunulmuştur. Bu süreçte “Risk İletişimi Yönetimi” kavramını hızla hayata geçirdik ve ayrıca bir operasyon merkezi hazırlayarak tüm paydaşlarla iletişimin bu merkezden yürütülmesini sağladık.

Pandemi sürecinde hizmetlerinize yönelik taleplerde nasıl bir değişim oldu?

Risk planlarımız çerçevesinde bu süreçte ön almak için müşterilerimizden gelen talepleri beklemedik. Salgın riskini tespit etmek ve değerlendirmek için olay temelli bilgi toplama sisteminin kapasitesini geliştirerek özellikle AVM’lerde görev alan tüm üretim bileşenlerini koordine ettik. Bu süreçte “Risk İletişimi Yönetimi” kavramını uygulamaya koyduk ve ayrıca bir operasyon merkezi hazırlayarak tüm paydaşlarla iletişimin bu merkezden yürütülmesini sağladık.

Personelinizi bu dönemde hangi özel eğitimlerden geçirdiniz? Olası bir tehlike anında güvenlik personelinizin müdahalesi nasıl oluyor?

Genel olarak “El yıkama ve hijyen, solunum yolu ile bulaşan hastalıkların kontrolü” konulu eğitimler ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen mesajlar çerçevesinde salgın sırasında kullanılacak iletişim yolları ve toplumun bilgilendirilmesi için hangi iletişim araçlarının kullanılacağına yönelik eğitimler planladık. İş yerinde salgın faaliyet planını yapacak koordinatör ve ekibin belirlenmesi, koordinatör ve salgın planlama ekibinin görev ve sorumlulukları belirlenmesi konusunda eğitimleri sürekli tekrarladık. Bu süreçte bin 500’ü aşkın personelimiz de sadece 2 vaka gerçekleşti. Personellerimiz bu süreci evlerinde istirahat ederek geçirdiler. Bulaş iş yerinden değil aile ortamından kaynaklandı.

Hizmetlerinizde teknolojiden ne oranda faydalanıyorsunuz?

GENSER olarak Ar-Ge alanında uzun süredir yetkin partnerlerle işbirliği yapıyoruz. Teknolojiye gerektiğinde ve çok hızlı ulaşabilen bu Ar-Ge operasyonu sayesinde maksimum seviyede teknoloji kullanıyoruz.

Gelecek döneme ilişkin hedefleriniz nelerdir?

GENSER, Türkiye’nin en eski ve en köklü güvenlik şirketi olarak yeni duruma entegre olmayı başarabilen ve optimum kaynak yönetimi yapabilen nadir firmalardan birisi olduğunu bu süreçte tekrar kanıtladı. Covid-19 süreci özel güvenlik operasyonlarının olağanüstü durumlara hazırlık ve büyük ölçekli kriz oluşturan durumlara entegre olma kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini ve proje mantığından sıyrılması gerektiği gerçeğini gözler önüne sermiştir. Covid-19 un neden olabileceği yeni kısıtlamalara daha hızlı yanıt verebilen yapısal bir değişimle bu süreçte mağdur edilen yeni müşterilere ulaşmayı ve sektörel pazar payımızı genişletmeyi hedefliyoruz.

 

 

GALATA

Yukarı