Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

KARAYOLLARINDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

17.02.2020 - 13:56

gülşen
Gülşen Yeşildağ Yelkenkaya

Tehlikeli maddeler tüm taşıma modları tarafından taşınabilir. Boru hatları ile taşınanlar en büyük kapasiteye sahiptir. Bunun ardından suyolu tarafından taşınan tankerler gelmektedir. 3. Sırada karayolu taşıması yer almaktadır. Demiryolu da tehlikeli maddeleri taşıdığımız bir taşıma modudur. En belirsiz ve denetime muhtaç olan taşıma şekli kara taşımasıdır. Diğer taşıma modlarında kurallar çok net olarak bilinmekte ve uygulanmaktadır. Avrupa Birliği Tehlikeli Maddelerin Kara Yoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Antlaşması (ADR) hazırlamıştır. Bu anlaşma tehlikeli maddeyi “doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu önemli malların, insanların, hayvanların ve diğer canlıların sağlık ve hayatlarını tehlikeye sokan madde nesneler” olarak tanımlamaktadır. Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 1968’de yürürlüğe konulan Avrupa Antlaşması (ADR), kara yoluyla taşınan tehlikeli kimyasalların paketlenmesi ve işaretlenmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların yapımında kullanılması gereken malzemelerin ve araçların operasyon kapsamının tanımlanması gibi teknik düzenlemeleri içermektedir. Antlaşma, tehlikeli kimyasal maddelerin çevre sağlığını ve güvenliğini koruyarak taşınmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmaların operasyonlarını ADR kurallarına uygun olarak yürütmesi önem taşımaktadır. 

Ülkemizde de tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması konusunda 30754 sayılı yönetmelik hazırlanmıştır.  Tehlikeli maddeleri göndermek için nakliyeciye veren mal sahiplerini, bu malzemeleri sevke hazırlayanları yani paketleyenleri, tehlikeli maddeleri taşıma aracına yükleyenleri, eğer bir tanker ile taşınacaksa tankere dolum yapanları, taşıma yapan şirketi, taşıt sürücüsünü ve araçta bulunan diğer kişileri, ürünü teslim alacak olan alıcıyı, malzemeleri boşaltan kişi ve kurumları ayrı ayrı sorumlu tutmuş ve çok detaylı olarak sorumluluklarını belirlemiştir.Bu yönetmeliğin uygulanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına verilmiş olup bakanlığın sabit ve mobil istasyonlarda denetimleri bakanlığın görevlendirdiği elemanlar tarafından yapılmaktadır. Karayolları üzerindeki her türlü trafik polisleri de tehlikeli madde denetimlerini yapmaya yetkili kılınmıştır. Trafik polislerinin olmadığı bölgelerde de Jandarma personeli aynı denetimleri yapabilmektedir. Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki yönetmelik 18 Ocak 2020 tarihinde revize edilmiştir. 31012 sayılı bu yönetmelik ile tehlikeli madde taşıması sırasında devrede olan tüm kuruluş ve kişiler yeni belgeler almaya, eğitimlerinin arttırmaya, daha düzgün raporlar tutmaya mecbur bırakılmıştır. Karayollarında tehlikeli madde taşınması sadece taşıyan araçlar için tehlikeli olmanın dışında aynı güzergâh üzerinde hareket eden tüm kara taşıma araçları için de tehlike yaratmaktadır. En küçük bir eksiklik, dikkatsiz bir uygulama telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkartmakta, mal ve daha önemlisi can kaybına yol açabilmektedir.Emniyetli ve daha dikkatli çalışmak dileğiyle...

yurtiçi

Yukarı