Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

KARAYOLLARINDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN SÜRÜCÜLERİN SORUMLULUKLARI

17.02.2020 - 13:47

Tehlikeli madde taşımacılığı, her taşıma şirketinin yapamadığı çok özel bir taşıma şeklidir. Taşınan maddenin taşıyıcıya, çevreye ve diğer araç ve kullanıcılara zarar vermemesi için; çok özel tedbirler alınmış ve tehlikeli madde taşımacılığı bir yönetmeliğe bağlanmıştır. 24 Nisan 2019 ÇARŞAMBA günü basılan Resmi gazetede verilen, 30754 sayılı yönetmeliğe göre tehlikeli madde gönderen kişiden, bu giden ürünleri teslim alan kişiye kadar süreç içinde herkesin eğitim alması, sertifikalara bağlanması ve bunların çok yoğun bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığının en kritik noktası karayolları üzerinde yapılan taşımadır. Bu taşıma sırasında araçlar ve sürücüler çok yoğun bir risk altında hareket etmektedir. Burada önemli olan aracı kullanan sürücünün hiç hata yapmayacak şekilde eğitilmiş olmasıdır. Yönetmelik sürücülere çok yoğun sorumluluklar getirmiştir. Şirket yöneticileri de sürücülere bunları sağlamakla, denetlemekle sorumlu tutulmuştur.

Yönetmeliğin 13. Maddesine göre araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri şunlardır:
1- Taşıdığı tehlikeli maddenin sınıfı ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 Eğitim Sertifikasına sahip olmak,
2- Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamak, tanker ve patlayıcı madde taşımacılığı yaparken sürücü, taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle taşıta binmemek,
3- Taşıtlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemek, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamak ve bu özelliğe sahip giysilerle çalışmamak,
4- Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında taşıtın motorunu kapalı tutmak,
5- Tehlikeli madde yüklü taşıtı park halinde iken el frenini çekili vaziyette bulundurmak,
6- Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve usulüne uygun boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamak,
7- Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma birimlerini taşımamak,
8- Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda taşıma yapmamak,
9- Tehlikeli maddelere yönelik karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymak,
10- Özel sınıf veya maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymak,
11- Araçta yazılı talimatın bulunduğunu kontrol etmekle ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmek,
12- Taşıma sırasında araçta bulunması zorunlu olan evrakı, denetim sırasında yetkili personele ibraz etmek,
13- Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmek,
14- ADR 8.1.5’te belirtilmiş olan genel ve kişisel koruyucu teçhizatın araçta bulunmasını sağlamak ve denetim sırasında yetkili personele göstermek,
15- ADR 8.1.4’te belirtilen asgari sayı ve kapasitede uygun yangın mücadele teçhizatının araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek.
Sürücülerin bütün bu kurallara uymaları oldukça zordur ve yöneticilerin bu kuralları bir yaşam biçimi haline getirmeleri, denetlemeleri, sık sık yenilenen yönetmelik değişikliklerinden haberdar olmaları son derece önemlidir.

yurtiçi

Yukarı