23 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Tesis Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliğinde, çalışanların  beden ve ruh sağlığı korunur

Birçok işin yürütüldüğü farklı iş ortamlarında, herhangi bir sebepten dolayı oluşabilen ve insan sağlığını tehdit eden koşullardan korunmak için yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalara verilen genel bir ad olan iş sağlığı ve güvenliği, oldukça hayati öneme sahip bir olgu olmasıyla tüm sektörleri yakından ilgilendiren bir konumdadır.

Günümüze baktığımız zaman iş sağlığı ve güvenliği olgusu, yerleşmiş bir kanun niteliğinde olmasından dolayı birbirinden farklı birçok iş sahasında ihtiyaç duyulan bir meslek dalı haline gelmiştir. Öncelikli olarak şantiyeler, endüstriyel alanlar, sanayi bölgeleri gibi insan sağlığını ve güvenliğini birincil derecede tehlikeye sokabilecek yerlerde dikkatle uygulanması sağlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunun temel niteliği, insan hayatını riske atan ortamların ve durumların önüne geçmektir. Hangi iş alanı olursa olsun çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması öncelikli ilgi odağıdır.

İnsan odaklı olmasının yanında, herhangi bir iş ortamında üretim güvenliğini sağlayarak iş veriminin artırılması da amaçlanır. Böylelikle, firma içinde her statüden çalışan ekonomik olarak rahat hisseder ve iş verimi de tırmanış gösterir. İş sağlığı ve güvenliği konusunun temel amaçlarından birisi de bu olumlu döngüyü canlı tutmaktır.

İş kazalarının büyük bir kısmı çalışanların bilinçsiz davranışlarından dolayı gerçekleşir. İşe alınan kişi iyi bir eğitim almadan çalışmaya başlarsa iş kazası meydana gelebilir. Kanuna uygun davranan işyerlerinde insan hatasından kaynaklanan iş kazalarının önüne geçmek mümkündür.

İş kazaları sonucu başta çalışanlar olmak üzere işverenler, firmalar ve ülkemiz büyük zarar görmektedir. Ülke çapında iş kazaları nedeniyle her yıl gayri safi milli hasılanın % 5’i gibi çok yüksek rakamlara ulaşan maddi kayıplar yaşanıyor. Oysaki bu kazaların çok büyük bir kısmının iş güvenliği tedbirlerinin uygulanması ve eğitimlerin verilmesi gibi çok basit yöntemlerle önlenebilmesi mümkün. İş sağlığı ve güvenliği kavramı, mevzuatın uyulması gereken bir zorunluluk olarak algılanması yerine, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşım olarak benimsenmeli, sağlık ve güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmeli. Unutulmamalıdır ki; iş güvenliği çalışmaları işletmelere ek maliyetler getirmez, aksine sağlıksız çalışma ortamı, önlemi alınmamış tehlike ve riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları ek maliyet getirir.