14 Haziran 2024
Beşyol Mahallesi 1.İnönü Caddesi 18/8 Küçükçekmece İstanbul
Lojistik

Kadınların yetenek dönüşümünü sağlayabilmek adına kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratıyoruz

Şirketlerinde kadınlar için daha verimli olacakları, etkili ve eşit bir çalışma ortamı yaratmak için iş yeri kültürünün, politikalarının ve liderliğinin çeşitli yönlerini ele alan kapsamlı bir strateji uyguladıklarını ifade eden Well Enerji Lojistik Genel Müdürü Serap Göksoy ile bir araya geldiğimiz Mart sayımızda Göksoy, kadınların kişisel ve aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için sağlıklı bir iş-yaşam dengesini desteklediklerini de vurguladı.

Well Enerji Lojistik’te kadınların yetenek dönüșümünü sağlamak ve daha verimli, etkili ve eșit iș ortamında çalıșmalarına alan açmak adına nasıl bir strateji geliștirdiniz?

Kadınlar için daha verimli, etkili ve eșit bir çalıșma ortamı yaratmak için, iș yeri kültürünün, politikalarının ve liderliğinin çeșitli yönlerini ele alan kapsamlı bir strateji uyguluyoruz.

Kadınların yetenek dönüșümünü sağlayabilmek adına kapsayıcı bir çalıșma ortamı yaratıyoruz. Kișisel ve aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için Well Enerji Lojistik’te sağlıklı bir ișyașam dengesini destekliyoruz. Kadınların gelișmesine ve iș yerinde bütün potansiyelleriyle katkıda bulunmalarına fırsat tanıyoruz.

Well Enerji Lojistik bünyesinde üst düzey yönetim kadrosu ve personel kademesinde kadın istihdam oranınız nedir, son yıllarda bu oran nasıl bir değișim gösterdi ve bu değișimdeki etkenler neler oldu?

Well Enerji Lojistik’te hem üst düzey yönetim kadromuz hem de personel kademesinde toplam kadın istihdam oranımız %50 seviyesinde.

Ülke nüfusunun %49,9’unu kadınlar oluștururken, hem beyaz hem de mavi yaka statülerinde iș gücüne katılma oranı günümüzde hala çok düșük. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 15 yaș ve üstü kadınların iș gücüne katılma oranı %32,8 iken yönetici pozisyonundaki kadınların oranı ise %20,7. Lojistik gibi zorlu görünen bir sektörde bu oran nasıl, sizce kadınların katma değeri yüksek iș alanlarında sayısı neden az, bu konuda șirket ve yöneticilere düșen sorumluluklar nelerdir?

Kadınların yüksek katma değerli iș alanlarında yeterince temsil edilmemesi, birçoğunun toplumsal normlara, tarihsel ön yargılara ve örgütsel yapılara derinden kök salmıș çeșitli faktörlere bağlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir