Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

2003 yılından günümüze Ar-Ge projeleri yapıyoruz

20.06.2017 - 10:26

Xinerji Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Erkan Durdağı, “Son 10 yılda lojistik operasyonlarının verimli yönetilmesi konusundaki farkındalık üst düzeye tırmandı. Büyük çapta ve karmaşık süreçleri içeren operasyonların yönetilmesi için bilgi birikimi sağlandı, bilgi teknolojilerine yatırım kapasitesi artırıldı. Bu doğrultuda firmamız sektörel Ar-Ge projelerine hız ve ağırlık verdi” diye konuştu.

Sektörünüz ve firmanız açısından geçmiş 10 yılı değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Gerek faaliyet gösterdiğiniz sektör gerekse firmanız hangi atılımları gerçekleştirdi?
Lojistik kelimesi (logistics), logic ve statistics kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Bu kelimeler Türkçe karşılık olarak “istatistiksel mantık”ı ifade eder. Bu doğrultuda bir ürünü kaynağından, nihai tüketicisine ulaştırmak için gerekli tüm faaliyetler, verimliliğe hizmet edecek şekilde modellenmeli. Kümülatif bakıldığında sektör bağımsız olarak tüm operasyonun verimliliğini doğrudan etkileyen bu süreç, doğru kurgulandığında, lojistik operasyonların ürün maliyetini doğrudan etkileyecek verimli sonuçlara ulaşılmakta anahtar vazifesi üstlenebileceği görülecektir.
Son 10 yılda lojistik operasyonlarının verimli yönetilmesi konusundaki farkındalık üst düzeye tırmandı. Büyük çapta ve karmaşık süreçleri içeren operasyonların yönetilmesi için bilgi birikimi sağlandı, bilgi teknolojilerine yatırım kapasitesi artırıldı. 
Bu doğrultuda firmamız sektörel Ar-Ge projelerine hız ve ağırlık verdi; TÜBİTAK destekli 2, KOSGEB destekli 1 projeyi tamamlayarak, bu projelerini ticarileştirdi.
Sektörde var olan bilgi teknolojisi çözümlerinin tamamının yabancı kaynaklı olduğu ve bunların çok yüksek lisans, yerelleştirme ve destek maliyetleri ile sunulduğu dikkate alındığında, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek doğru çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmuş ve sunmaya devam ediyor olmaktan dolayı memnunuz.

Gerek sektör gerekse firmanızın geleceğe yönelik hedefleri ve beklentileri nelerdir? Sektörde teknoloji, Ar-Ge çalışmaları, yeni trendler ve yatırımlar anlamında ne gibi atılımlar ve gelişmeler yaşanacak?
Bakanlık düzeyindeki otoriteler tarafından verilen demeçler ışığında görülüyor ki, orta ve uzun vadede ülkemizin lojistik sektörü ile ilgili hedefleri doğrultusunda; öncelikli kalkınma konularında başı çeken sektörümüzde, başarıların ve yatırımların sürekli artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle inovatif projeler konusunda desteklenen yatırımlar, nitelikli iş gücünün ülkeye kazandırılması, yerli kaynakların desteklenmesi anlamını taşıyor.
Sektör bilincinin her geçen gün tırmandığı sektörümüzdeki Ar-Ge çalışmaları, ülkemizin ihracat yeteneğini besleyecek, ithalatı azaltıcı etkisi olacak. Ulusal Ar-Ge projelerimiz, satış sonrası destekte yabancı firma bağımlılığını ortadan kaldıracak, kolay ulaşılabilir servis sunabilme avantajı, satış sürecini desteklemek adına da pozitif etki oluşturacak. Bu doğrultuda firmamız, sektör öncüleriyle ortak Ar-Ge projelerine ve katma değeri yüksek ürün geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2017 yılında başlanan ve 2 yıl devam edecek Kıta Lojistik ile ortak geliştirdiğimiz TÜBİTAK Ar-Ge projemiz de bunun en güzel örneği.

GALATA

Yukarı