Ana içeriğe atla


BANNER

TÜRK LOYDU sektörün eğitim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

15.11.2016 - 15:43

TÜRK LOYDU, Türkiye’nin gelişim alanları doğrultusunda hizmet yelpazesini geliştirirken, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda lojistik de dahil olmak üzere tüm teknik eğitim alanlarında önemli eğitim organizasyonları gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında uluslararası lojistik üs olma yolunda hızla ilerleme isteği;  liman, terminal, demiryolu, havalimanı vb. yatırımların hızla artmasına, hızlı büyümeye paralel olarak sektörlerin iyi yetişmiş çok sayıda nitelikli insan gücüne her geçen gün daha çok ihtiyaç duymasına neden oluyor. 
Bugün pek çok sektörde nitelikli eleman açığı olduğu biliniyor. Ulusal ve uluslararası firmalar nitelikli, eğitimli çalışana ihtiyaç duydukları konusunda görüş birliği yaparken, TÜRK LOYDU Yönetim Kurulu Başkanı Cem MELİKOĞLU konuyla ilgili olarak, tüm sektörlerin en temel sıkıntısının nitelikli ve eğitimli eleman eksikliği olduğunu belirterek,  Türk Loydu’nun tüm kademelerdeki çalışanları dikkate alacak biçimde teknik eğitimler düzenlediğini belirtti. 
TÜRK LOYDU; kurulduğu 1962 yılından bu yana Türkiye’de denizcilik ve endüstri sektörlerinin gelişimi için öncülük etmeyi kendisine misyon edinmiş bir kuruluş olarak, eğitim konularında da sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki eğitim faaliyetleri ile eğitim alanında büyümeye hızla devam etmektedir. 
TÜRK LOYDU kuruluş amaçlarından biri olarak;  çeşitli sektörlere yönelik eğitim gereksinimlerinin karşılanması için uzman ve deneyimli eğitim kadrosu ile başta yönetim sistemleri olmak üzere deniz ve endüstriyel alanda geniş bir yelpazeyi kapsayan eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim seminerleri genel katılıma açık ve kuruluşlara özgü olarak tasarlanarak, sunulmaktadır.
Eğitmenler; konularında uzman ve deneyimli eğitmenler arasından özenle seçilmekte, eğitim içerikleri eğitimler sonrasında alınan geri beslemelerle sürekli iyileştirilmektedir. Seminerlerde katılımcılara almış olduğu eğitime bağlı olarak TÜRK LOYDU başarı veya katılım sertifikası verilmektedir.

CTU Code, FUMİGASYON, Yükleme Güvenliği Eğitimleri 2016’da Türkiye’de ilk Kez Düzenlendi ve Lojistik Sektöründen Yoğun İlgi Gördü 
Tehlikeli maddelerin ve diğer yüklerin farklı taşımacılık  modları ile taşınmasına ve bu yüklerin gözetim hizmetlerine yönelik ulusal/uluslararası  mevzuat değişimleri ve lojistik sektörünün yükselen standartlara uyum isteği nedeniyle 2016 yılında sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak;  CTU Code, FUMİGASYON, Yükleme Güvenliği gibi önemli eğitimler gerçekleştirilmiştir.   

TÜRK LOYDU Taşımacılık ve Lojistik Eğitimleri Kapsamında 3.000’den Fazla  Kişiyi Eğitti 
TÜRK LOYDU, 2011 yılında ulusal mevzuat gerekliliklerini sağlayarak “yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu” vasfı ile “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod)” kapsamında, çeşitli kuruluşlarda (limancılık, lojistik, taşımacılık, kimya, depolama, LNG, petrol, vb. sektörlerinde) çalışmakta olan 3.000 den fazla kişiyi eğitmiş olup, bu yöndeki eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. TÜRK LOYDU, tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili diğer taşımacılık modlarına (karayolu, demiryolu, vb.) yönelik eğitimler de sunmakta olup, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı-TMGD” eğitimlerini 2014’de almış olduğu yetki kapsamında gerçekleştirmektedir.

SEVESO Kapsamında Uygulamalı Kantitatif Risk Analizi, Güvenlik Yönetim Sistemi  Eğitimleri İle Know How Türkiye’ye Aktarılıyor 
TÜRK LOYDU, Türkiye’de önemli bir bilgi eksikliği olarak görülen kantitatif risk değerlendirmesi konusunda;  bilgisini ve gerçek vakalar üzerinde uygulama becerisini artırmak isteyen, tesis işletme ve bakım yöneticileri, kilit İSEÇ personeli, yetkili süpervizörler, tesislerin İSEÇ yönetiminde görev/sorumluluk alan proje yöneticileri ve proje mühendislerine yönelik olarak SEVESO kapsamında; 
-SEVESO Kapsamında Uygulamalı Kantitatif Risk Analizi Eğitimi
-HAZOP Proses Tehlike Analizi 
-ATEX Direktifleri, Patlayıcı ortamların Zone hesaplamaları ve Ex Cihazların seçimi 
-Fonksiyonel Güvenlik, Proses FMEA, MTTF, MTTR, MTBF ve Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) ve Risk Bazlı Kontrol (RBI),
-Bow Tie Modellemesi ve LOPA Analizi ve Dow-FEI 
-Kimyasal Maruziyet Değerlendirme ve CLP Tüzüğü (Seveso III için) 
-Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) 
Eğitimleri planlanmış ve önemli bir kısmı  2016 içinde gerçekleştirilmiştir. 

Değişen Yönetim Sistemi Standartları Yenileme Eğitimi Alma Gerekliliğini de Beraberinde Getiriyor 
Yönetim Sistemleri standartları; mevcut ve gelecekteki pazar koşullarında firmaların/kuruluşların sunmakta oldukları hizmetlerin ve ürünlerin, üçüncü taraf kuruluşlarca belirlenen gerekliliklere uygunluklarına kılavuzluk eden önemli araçlardır. 
Sürekli olarak değişen ve güncellenen standartlar da dikkate alınarak; tüm sektörlere hitap eden ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 22000 vb. yönetim sistemleri eğitimlerinin yanı sıra ülkemizin önemli kuruluşlarının özel olarak talep ettiği daha spesifik standartlar için de eğitimler sunulabilmektedir.

arf

Yukarı