Ana içeriğe atla

aaa

2019, lojistik sektörü için zor bir yıl olacak

19.12.2018 - 14:52

Lojistik sektörü, öncelikle tüketimden, ardından önem sırasıyla üretimden, iç ve dış piyasa taşımasından, ihracattan ve ithlattan doğrudan etkilenen bir sektördür. 2018 yılını, özellikle de ikinci yarısını büyük zorluklarla mücadele ederek geçirmiştir.
2018’de lojistik sektörünü etkileyen faktörler; sırasıyla beklenmeyen kur artışı, enerji ve hammadde fiyatlarında yüksek artış, ithal hammadde ve yarı mamul fiyatlarının getirdiği maliyet artışı, ürün fiyatlarının yükselmesi, pahalılık nedeniyle iç piyasa taleplerin düşmesi, işsizlik artışının yarattığı talep azalması, taşıma maliyetlerinin, depolama maliyetlerinin artışı olmuştur.  
Bu faktörler nedeniyle lojistik sektörü zor durumdadır. İş potansiyelleri azalmış, gelirleri düşmüş, maliyetleri artmış, kredi faizlerinin artışı nedeniyle nakit sıkıntısına düşmüş, araç alanlar kur artışı nedeniyle borçlarını ödeyemez duruma düşmüş, çalışan ücretlerinin ödenmesi ertelenmeye ve hatta konkordato başvuruları yapılmaya başlamıştır.
Firmaların birbirleriyle olan çalışmaları nedeniyle, zor duruma düşen bir firma zincirleme olarak kendilerine bağlı borç alacak ilişkisi içindeki diğer küçük firmaları da zor durumda bırakmaktadır. Hizmet verdikleri firmaların da zor durumda olmaları, alacakların tahsilinde sorun yaratmaktadır. 
2018’in kurtarılması ancak iş geliştirme ve büyüme çalışmalarıyla, ölçeklerin küçülmesiyle, kârsız operasyonların bırakılmasıyla, yayılmanın merkeze çekilmesiyle, kullanılmayan asetlerin yurt dışına satılmasıyla, finansal ortak aranmasıyla, maliyet indirimi çalışmalarının yapılmasıyla, kârsız müşterilerin terk edilmesiyle, alacakların takibinde geç kalınmaması gibi tedbirlerle gerçekleşecektir.
Bu durum geçicidir. Kısa veya uzun dönemde bir dibe vuruşun ardından yeniden yükseliş başlayacaktır. Bu zamana kadar elde kullanılan varlıklara, iyi elemanlara sahip çıkılmasında, şirket içi ve dışı eğitimler yapılmasında yarar vardır. Kriz sonrasında, dayananlar ve bu varlıklarını kaybetmeyenler için fırsat dönemi başlayacaktır.
Önümüzdeki yıl için göstergeler hâlâ pozitif yöne doğru gitmemektedir. Bazı riskler söz konusudur: 
-Dolar kuru bir miktar düşse bile yeniden yükselmesi ithalatı engelleyecek, ithalat taşımalarını azaltacak, ihracat taşımaları bir süre artacak da olsa, ihracatın temelini teşkil eden hammadde ve yarı mamul ithalatı da azalacaktır. 
-Her ne kadar 2019’un ilk aylarında hâlâ büyüme görünecek bile olsa bu büyümenin 3. Çeyrekte çok azalacağı, hatta son çeyrekte sıfırın altına düşeceği beklenmektedir. Bu da üretimi ve zorunlu tüketim dışındaki tüketimi de olumsuz etkileyecek ve yurtiçi taşımalar azalacak.
-Aynı nedenle hammadde stokları eriyecektir. Tüketilen hammaddeler yerine yenisi çok az getirilecek ve ürünler de yüksek fiyat nedeni ile satılamayacak, depolarda birikecektir.
-2019 yılında azalacak stoklar nedeniyle, büyük depolara olan talepler azalacak ve firmalar küçük depolarda çalışma isteği gösterecektir. Bu da depolamanın lojistik şirketlerce değil firmaların     kendi imkânları ile yapılacağını işaret etmektedir. 
-Taşıma ve depolama genellikle dolar bazında verilen bir hizmetti ancak yeni TL koruma kararı uygulaması ile bu rakamlar 2019’da TL’ye çekilecek ve lojistik sektörünün kâr marjı ile ciroları azalacaktır. 
-Azalan iş potansiyeli hizmet maliyetlerini artırırken, diğer yandan fiyat konusunda rekabete girilerek ucuz hizmet arayışına gidilecek ve cirolar azalacaktır. 
Kısacası, 2019 yılı yarısına kadar lojistik sektörünün zor bir dönem geçireceğini ön görmekteyiz.

arf

Yukarı