Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Deniz Lojistiği için Intermodal Taşımacılık

10.03.2017 - 17:23

CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals www.cscmp.org )

tarafından tanımlanan lojistik hizmet, hammaddeden tüketime kadar olan tedarik zinciri içindeki her türlü malzeme, hizmet ve bilgi akışının her iki yöne doğru, etkili ve verimli bir şekilde planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini içermektedir. Bu tanım içindeki malzeme hareketi lojistiğin temelidir. Özellikle 2. Dünya Savaşının ardından ekonominin, endüstrinin ve tüketimin küreselleşmesi kapasiteler büyümüş ve uygun hammadde ile tüketim noktasının farklı olması nedeniyle nakliyeler uzak mesafelere büyük ölçekli gemilerle ve konteynerlerle yapılmaya başlamıştır. Daha büyük kapasitede konteyner ve dökme yük gemileri inşa edilmektedir. Gemilerin draftları ile birlikte liman su derinlikleri arttırılmış, rıhtım uzunlukları büyütülmüştür. Daha hızlı ve daha fazla miktarda yük alan ve daha fazla sayıda konteyner alan gemiler hareket halindedir. Limanlarda daha büyük vinçler çalışmaktadır artık. Elleçleme hızları arttırılmıştır. Full otomatik konteyner terminallerinden söz edilmeye başlanmıştır. Daha fazla sayıda Ro Ro hatları açılmış daha büyük gemiler hizmete alınmış, özel Ro Ro terminalleri inşa edilmiştir. Deniz yolu ile gelen büyük miktardaki yük ve konteynerler için limanlara demiryolları bağlantısı zorunlu hale gelmiştir. Demir yolları üzerindeki katar adetleri ve kapasiteleri büyütülmüş, tren hızları yükseltilmiş, vagon sayıları ve tipleri arttırılmıştır. İstasyonlardaki elleçleme alanları büyütülmüş, lokomotiflerin transfer süreleri kısaltılmış ve özel vagonlar artık fabrikalara, depolara, terminallere, lojistik köylere ulaşmaktadır.  Teslim ve kabul noktalarına kadar kadar döşenen demir yolları ile adresten adrese mal sevkiyatı sağlanmaktadır. Demiryolları limanların artık vazgeçilmez  bir parçası haline gelmiştir. Ro – La taşımacılığı yaygınlaşmaya, hatta karayolu taşımacılığının zorlaştırılması ile teşvik edilmeye başlanmıştır. Otoyollar ve güçlendirilmiş duble yollar limanlara ve demiryolu istasyonlarına bağlanmış yurt içinde denize uzak endüstriyel alanlarda  konteyner terminalleri oluşturulmuş ve gerek dolu gerek boş konteynerler stoklanmaya başlanmıştır. Bütün bunlar geleceğin en popüler işi olacak “Kombine taşımacılığın” veya “Intermodal taşımacılığın” ayak sesleridir. Bu gün için şu engeller ve problemler de olsa, gelecek, hem AB’nin zorlaması ile, hem de küreselleşmenin baskısı ile birleştirilmiş taşımacılığın ve bunun yönetiminin olacaktır. Bu gün içinkarşılaştığımız sorunlar ve eksiklikler şunlardır;

1-   İthalatın ve ihracatın yani gidiş ve geri dönüş yüklerinin dengeli olmaması Intermodal taşımacılığın maliyetini arttırmakta ve verimini azaltmaktadır.

2-   Intermodal taşımacılığın temel taşıma kabı olan konteynerlerin farklı hatlarla kendi markaları ile taşınması ortak kullanıma engel olmakta ve limana uzak noktalarda bulunabilirliğini azaltmaktadır.

3-   Limanlar, demiryolu bağlantıları, duble yollarla ilgili alt yapı çalışmaları yapılmamıştır ve planlananlar da yavaş ilerlemektedir.

4-   Kısa mesafe ve iç sularda deniz taşımacılığımız gelişmemiştir. Yok denecek kadar az kullanılmakta yerini kara taşımacılığı almaktadır.

5-   Lojistik, intermodal taşıma, kombine taşıma, kara, demiryolu ve denizyolu taşıması eğitimi veren kurumlarımız ya yoktur ya da sayıları yetersizdir.

6-   Farklı taşıma metotlarının  birleştirilmesi sırasında kullanılan formlar, sistemler, araya giren gümrük veya yeniden irsaliye kesme zorunlulukları işlemleri karışık bir hale getirmekte ve kullanımdan uzaklaştırmaktadır.

7-   Karayolu aracı almaya, gemi işletmeye, vagon kiralamaya hatta depo açmaya bile teşvik verilirken kombine taşımaya bir teşvik unsuru getirilmemiştir.

Tüm bu eksiklerin giderilmesi, problemlerin çözülmesi şarttır. Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz ve çıkılacak çok dağımız vardır. Henüz zirveye ulaşacak kadar hazırlanmadık, yürümedik ve zirveyi görecek kadar da çıkmadık. Ancak biliyoruz ki “Zirve” orada görmesek de, ulaşmasak da orada. Her şey önce hayal etmekle, sonra istemekle başlar. Hayal edebiliyor musunuz?

GALATA

Yukarı