Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Ekonomimizin kılcal damarları için artan destekler

31.10.2016 - 16:57
Ben, zaman zaman, ekonomimizin kılcal damarları olarak nitelediğim KOBİ’leri desteklemenin, ekonomimiz, büyümemiz, istihdamımız ve refahımız için öneminin altını çizerim. Bu açıdan KOBİ’lere yerli ve yeni makine alımlarını destekleyen kredi başvurularının KOSGEB tarafından onaylandığı bilgisini içeren KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile ilgili  haberini çok önemsedim.
Recep Biçer, 2015 yılında KOBİ’lere verilen 365 milyon liralık desteğin, 2016’da 1 trilyona yükseldiğini, 50 bin liralık faizsiz kredi talep edenlerin, bilgilerini güncelleyerek kayıt yaptıran KOBİ’lere 2017’de 1.1 milyar destek verileceğini açıklıyor. Bunun 2017 yılında gerçekleşmesi hallinde bu KOBİ’lere desteğin son iki yılda yüzde 234 oranında artması anlamına geliyor. Ama bu yüksek artışa karşın desteklerden yararlanan KOBİ’ler sayısal olarak hala çok az olduğu da görülüyor.
Recep Biçer, Türkiye’de faaliyet gösteren 3 milyon 580 bin KOBİ’den 900 bininin yaklaşık yüzde 22’sinin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olduğunu, KOSGEB desteklerinden etkin şekilde faydalanların ise 100 bini aştığını ve 2 milyar lira toplam destek aldıklarını söylüyor.
Bu KOSGEB kredilerinden etkin faydalananların toplam KOBİ’lerin sadece yüzde 2.2’sinin olması sonucunu ortaya koyuyor. O açıdan yeni desteklerin, büyüme yatırım açısından KOBİ’ler ve ülkemiz ekonomisi için çok önemli olduğunu, KOBİ’lerin bilgilerini güncelleyerek mutlaka KOSGEB veri tabanına kayıtlarını yaptırmalarının önemli olduğunu gösteriyor. 
Ülkemizde KOBİ’lerin büyük çoğunluğu kendi güçleriyle kurulup üretim yapmaktadır. Dışardan kaynak kullanma ve finans kurumlarının ve kamunun sunduğu imkanlardan yararlanma konusunda çekimserdirler.
Bu KOBİ’lerin yüzde 90’ının, 0-9 kişi istihdam eden mikro işletmeler olması sonucunu beraberinde getiren bir durumdur.
Bu mikro işletmeler dış destek almadan kendi yağlarılyla kavrularak, kavruk işletmeler olmaktan kurtulamadıkları gibi, yetersizlikleriyle hızla sistem dışına çıkmaları, üretemez olmaları da söz konusu olmaktadır. Bunun için KOBİ’lerin işbirlikleri ve birleşmelerle büyümelerini teşvik edecek desteklere ve kredilendirmelere de ihtiyaç vardır.
KOBİ’lerin yerli hammadde ile yerli teçhizatla üretmeleri ve bu üretimleriyle büyük işletmelerin tedarikçisi olmaları çok önemlidir. Bu büyük işletmelerin üretimlerinde, yerli girdileri artırarak, ithal girdileri azaltacak üretimde katma değeri artıracaktır.
Bunun için KOBİ’lere verilecek desteklerin artırılması önemli olduğu gibi, 2017 yılı KOSGEB desteklerinde uygulanmaya başlayacağı Recep Biçer tarafından belirtilen Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği programı da bu açıdan önemli olacaktır.
Ekonomimizin besleyici kılcal damarlarını oluşturulan KOBİ’leri büyütüp, yerli makineler ve hammaddelerle üretimlerini artırmaları, işbirlikleri ve birleşmelerle büyümeleri için verilecek destekler KOBİ’lerin büyümesine ve ekonomimizin gelişmesine katkıdır...

GALATA

Yukarı