Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Lojistiğin son 10 yılı

13.06.2017 - 12:25

Ülkemizde geçtiğimiz 10 yıl içinde bir çok sektörde büyüme rakamlarını görüyoruz. Ekonomik büyümenin en temel gerekçesi nüfus artışıdır. Artan nüfus tüketimi, tüketim üretimi, üretim de ölçek büyümesinin getirdiği itici güç ile ihracatı artırmaktadır. Bu büyüme tüm sektörlerin geçtiğimiz 10 yıl içinde büyümesinin nedeni olmuştur. Elbette büyüme hızı her sektörde eşit değildir; ancak lojistik sektörü tüketim ile doğrudan ilişkili bir sektör olarak diğer tüm sektörlerin büyümesinden daha fazla büyüme oranına ulaşmıştır. 
Lojistik sektörünün büyümesinin diğer nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
Bu büyümenin temelinde küreselleşme yatmaktadır. Öyle ki;
1. Dünya ticaretinin serbestleşmesi ile her türlü hammadde ve ürün tüm dünyada serbestçe dolaşabilmektedir. Uluslararası taşımanın gelişmesinin birinci nedeni budur. 
2. Küresel olarak kişi başı milli gelirin artması ile kişisel tüketimin artmakta ve taşıma, depolama, dağıtım hizmetleri büyümektedir.
3. Markalar arasındaki rekabet ürün fiyatlarını düşürmekte ve daha fazla tüketime olanak sağlamaktadır. 
4. Ölçeklerin büyümesi ve rekabette fırsat yaratmak için yeni ürün geliştirme çalışmaları yapılmakta yeni tüketim maddeleri devreye girmektedir.
5. İnternet üzerinden on-line iletişim tedarik zincirini hızlandırmakta, gümrüklerde uygulanan kolaylıklar ürünleri daha hızlı tüketime ulaştırmamıza olanak vermektedir.
6. Küresel lojistikte her yıl yüzde 15-20 oranında büyüme gözlenmekte. Küresel firmalar satın alma ve işbirlikleri ile hem ölçeklerini hem de faaliyet alanlarını büyütmektedir.
7. Tüketim alışkanlıklarımız değişmekte, özellikle gıda ve tekstilde son tüketime dönük ürünlerin üretimi ve tüketimi artmaktadır. 
8. Reklam ve tanıtım çalışmaları artmakta, artan medya kapasitesi daha fazla tüketim talebi yaratmaktadır. 
9. Kredi kartlarının yaygın bir şekilde kullanılması da satın almayı kolay hale getirmiş ve tüketimi körüklemiştir. 
10. Daha önce kendi lojistiklerini kendileri yapan üreticiler ve ithalatçı şirketler ölçeklerini büyütmüş ve depolama, dağıtım, taşımacılık hizmetlerini lojistik şirketlerden almaya başlamıştır. 
Lojistik sektörünün büyüklüğünün temel ölçüsü GSMH rakamlarıdır. Bu faktörlerin etkisiyle lojistik sektöründe 2007 yılında  663 milyar dolar olan GSMH çerçevesinde sektör büyüklüğü 80 milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüklükle milli potansiyelimiz 52 milyar dolara çıkmış, lojistik şirketlerin ciroları 16 milyar doları bulmuştur. 
2016 yılında ise GSMH’mız 800 milyar dolara ulaşmış ve lojistik potansiyelimiz 104 milyar dolara, yurtiçi potansiyelimiz 68 milyar dolara, artan dış kaynak kullanımı ile lojistik şirketlerin ciroları 27 milyar doları bulmuştur. 10 yılda yüzde 69’luk bir büyümeden söz etmemiz mümkündür. 

GALATA

Yukarı