Ana içeriğe atla

aaa

Lojistik sektöründe girişimcilik

21.01.2019 - 14:35

Girişimci veya küresel tanımıyla entrepreneur ya da eski deyişle müteşebbis, ürün veya hizmet üretimi için gerekli olan kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini organize eden kişi olarak tanımlanmaktadır. Klasik üretim faktörleri sermaye, emek, doğal ve fiziki kaynaklardan oluşmaktadır. Üretim bunların organizasyonuyla sağlanmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz andan bu yana, ilave olarak artık ‘bilgi’ de üretim faktörleri arasında sayılmaktadır. İşte girişimcilik, tüm bu faktörlerin mal ve hizmet üretimine planlı bir şekilde yönetilmesini içeren bir değer yaratma kavramdır.
Girişimciliği  ‘özel girişimcilik’ ve ‘kamu girişimciliği’ olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İkisi arasındaki fark, kullanılan kaynakların kime ait olduğunda yatmaktadır. Özel girişimcilik, özel çıkarların maksimizasyonunu hedefler. Bu aynı zamanda toplumsal çıkarın maksimize edilmesini de kapsamaktadır.

GİRİŞİMCİ, ÇALIŞACAĞI SEKTÖRÜ İYİ TANIMALI 
Literatürlerde başarılı girişimciler için belirleyici özellikler tanımlanmaktadır. Genel anlamda başarılı olabilecek girişimciler; çalışacakları sektörü iyi tanıyan, risk almayı göze alabilecek kadar birikimi olan, yenilikler yaratabilen, kendilerine güvenen, yatırımlarının geri dönüşünü bekleyecek kadar sabırlı, işi başından sonuna kadar götürecek bilgi sahibi, başarma arzusuna ve insanları motive etme kabiliyetine sahip, kaybetseler de tekrar deneyecek kadar ısrarcı olma gibi özellikleri taşırlar.
Girişimciliği lojistik açısından ele aldığımızda, hangi girişimlerin özel girişimci, hangi girişimlerin kamu tarafından yapılması gerektiğini de ortaya koymamızda yarar vardır.
Lojistik sektöründe iki konuda kamu girişimciliği gerekmektedir. Ulaşım altyapısının yapılmasında ve iletişim altyapısının kurulmasında. Bu iki konu da özel girişimciler tarafından kullanılmakta olup tek özel girişimcinin yapamayacağı kadar büyük yatırımlardır. Özel girişimciler yapmış bile olsa rekabet olanağı olmayacağı için tekelleşmeye, hatta haksız rekabete kadar giden mahsurları bulunmaktadır. Bu nedenle devlet altyapılarını kurup kullanımını belli işletme giderlerinin tahsili koşuluyla özel girişimcilere vermelidir. 
Özel girişimciler ise bunların dışındaki konularda girişimlerde bulunabilirler ve kamu girişimlerinden bedeli karşılığında yararlanabilecek girişimlerde bulunabilirler. İhracatımızın ve ithalatımızın hızla büyüdüğü bir ortamda, dış ticaretimize konu olan ürünlerin ulusal ve uluslararası kara, deniz ve demir yoluyla nakliyesinin planlanması, yani forwarderlık, ulusal dağıtımcılık ve bölgesel dağıtımcılık ana başlıklardır.

YA YENİ BİR PASTA YAP YA DA MEVCUT PASTAYI BÜYÜT  
Lojistik sektöründe girişimde bulunacak özel girişimcilerin her şeyden önce lojistik konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Yapılacak girişim, küçük ölçekli ve rekabetin içinde kaybolacak şekilde yapılmamalıdır. Farklılık yaratmayan bir girişim başarılı olmayacaktır. Ölçekleri birleştiren, verimi artıran, kapasite kullanımını büyüten yatırımlar başarılı olacaktır. Lojistik sektöründe yapılacak olan girişimler bilgi sistemleri desteği olmadan sağlanamayacaktır. Ayrıca yatırıma bölgesel veya ülke sınırları içinde bakmayıp küresel iş alanını da planlamak ve katılmak faydalı olacaktır.
Ülkemiz insanı girişimciliğe, komşusunun, arkadaşının veya eski ortağının yaptığı işin aynısını yapmak olarak bakmaktadır. Unutulmamalıdır ki girişimcilik, pazarda mevcut pastanın dilimlerini küçülterek başarılı olamaz. Yapılacak olan ya yeni bir pasta yaratarak bunun en büyük başlangıç dilimini elde etmek ya da mevcut pastanın büyütülerek herkese düşen dilimlerin büyümesini sağlamak olmalıdır. Başarının sırrı bu noktalarda yatmaktadır.

arf

Yukarı