Ana içeriğe atla

aaa

WEB ÜZERİNDEN YÜK VE ARAÇ ARANMASI, NAKLİYE SİTELERİ

15.02.2019 - 10:22

Taşımacılık, tedarik zincirindeki operasyonlarını birbirine bağlayan bir hizmet şeklidir. Üretimle tüketimin aynı yerde olmadığı her tedarik zinciri sürecinde taşıma yapılması gerekir. Taşıma tedarik zincirini birbirine bağlayan süreci başlatan, besleyen ve bitiren operasyonlardır. 
Geçmişte ölçeklerin küçük olması nedeniyle hammaddesini, yarı mamulünü, bitmiş ürünlerini kendileri taşıyan üretici firmalar, artık farklı bölgelerde üretim yapmalarından, ölçeklerini büyütmeleri nedeniyle; taşıma işlerini kendilerinin yapması yerine bu hizmeti kendi kontrolleri altında dışarıdan almaya başlamışlardır. 4925 sayılı Karayolları Taşımacılık Kanunu da bu süreci hızlandırmıştır. 
Bir zamanlar faks, telefon mektup yoluyla araç temin edilmesi işlemi bilgisayarların ve internetin devreye girmesiyle, önce mail yoluna, ardından da yazılımların, sistemlerin internet üzerinden haberleşmesi ye dijital ortama taşınmıştır. Süreç daha planlı, hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Artık şirketler araç ihtiyaçlarını, sözleşmeli firmalara sistemleri üzerinden her türlü detayı aktararak önceden belirlenmiş koşullarda temin etmektedir. Bu çalışma sürecine giren, nakliye talep eden firmalarla nakliye hizmeti veren firmaların çalışmaları doğru ve hedefte bulunan bir çalışma şeklidir. 
Bu hedefe rağmen bir geçiş süreci yaşamaktayız. Birçok kurum, nakliye taleplerini, ulaşacağı adresi, yükü ve tonajı bildirerek internet üzerinden en basit usullerle yaptıkları dijital teklif alma, yani ihale yoluna girmişlerdir. Bazı firmalar ise eğer farklı merkezlere sevkiyat yapıyorlarsa, tır garajlarında bulunan nakliye komisyoncuları kanalıyla piyasa araçları bularak temin etmektedir. Bu komisyonculara küçük bir bedel ödenmekte ancak bulunan kamyonun hizmet kalitesi, güvenliği ön görülmemektedir. 
Dijitalleşmenin ötesinde, cep telefonlarının artık birer akıllı iletişim cihazı haline gelmesi ve neredeyse tüm kamyon sürücülerinin, komisyoncuların, yük sahiplerinin cep telefonu yoluyla mobil uygulamaları kullanıp iş yaratma çalışmalarına katılmaları, yeni bir sektörü ortaya çıkartmıştır.
Daha önce PC’lerde veya notebooklarda denenen bu sistem, yük sahiplerinin bir siteye yük taleplerini bildirmesi ve bu yükleri takip eden sürücülerin yüke talip olmasıyla, kontak kurmalarına dayanmaktaydı. SMS sistemiyle bile çalışan projeler yapıldı ancak kısa ömürlü oldu. Güven, hizmet kalitesi, takip edebilme, şeffaflık bu sistemin eksikleriydi.
Günümüzde akıllı telefonlara yüklenen programlarla yük taleplerinin bir portala atılması, araç sürücülerine bunun aktarılması, yük ve destinasyon seçiminin anında yapılması, yükün angaje edilmesi, yükün ve sürücünün nerede olduğunun anında izlenmesi, sürücülerin güvenlik soruşturmalarının, hizmet geçmişlerinin, müşteri değerlendirmelerinin anında yapılması mümkündür. 
Birçok web tasarımcısı da araç ve yük bağlantısını yapmak için yazılımlar geliştirmektedir. Bir kısmı bir süre kullanılmış ancak beklentileri karşılayamadığı için sürdürülememiştir.
İnternet üzerinden yük ve araç bulunması büyük nakliye şirketlerinin de bağlanacağı portallar oluşturuluncaya kadar sürecektir. Yurt dışında gördüğümüz sektörel ürünlerin özellik gösteren taşımaları için; yük sahipleri ile boş araç kapasitelerini birleştiren portal çalışmaları başlamıştır. Türkiye’de piyasa araçları için yapılacak küçük yazılımlarla bir süre daha web üzerinden yük ve araç temini sistemi çalışmaya devam edecektir, ancak gelecekte kara taşımasının intermodal taşımayla birleştirilmesi, büyük ölçekli planlı taşımalarla lojistik şirketlerin üretici ve ticari şirketlerle iş birliklerinin artırılması sonucunda etkisini kaybedecektir. Piyasa kamyonları, yük aramak yerine büyük şirketlerin sözleşmeli araçları olarak çalışacaklardır.

arf

Yukarı