Ana içeriğe atla

http://www.alltrans.com.tr/

Yapılacak çok iş var…

06.09.2017 - 11:56

Her şeyden önce Intermodal taşımacılığın tanımıyla başlayalım. “Intermodal taşıma” tek yüklemeyle ve aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden, birden çok taşıma yöntemi ile taşınması olarak tanımlanmaktadır. Bunda konteynır taşımacılığı veya treylerin hiç açılmadan kara yolu, demir yolu veya deniz yolu ile taşınması kastedilmektedir. Hedef, yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır.
Intermodal taşımacılığın başlangıcı eskidir. Konteyner taşımacılığı, Ro-Ro taşımacılığı, Ro-La taşımacılığı henüz intermodal taşıma kavramı ortaya çıkmadan önce uyguladığımız taşıma şekliydi. Intermodal taşımanın bu kadar kuvvetli bir şekilde gündeme gelmesinin nedeni; Avrupa Birliği’nin taşımanın hava kirlenmesindeki etkisini azaltmak, üretilen karbon monoksit ve karbon dioksitin salınımını minimize etmek hedefini üstlenmesidir. Bir yerde Green Lojistik (Çevreci Lojistik) adını verdiğimiz bu yeni vizyon taşıma sırasında havaya salınan egzoz gazının içindeki karbon oksitlerinin miktarını azaltmayı hedeflemektedir. Küresel hedef haline getirilmiştir. İkinci neden ise kara yolları üzerindeki trafik yükünün azaltılması, kara taşımasının özellikle uzak mesafelerde deniz yoluna ve demir yoluna aktarılmasıdır. Hem trafik yükünü azaltacak hem de maliyetleri düşürecek bu vizyon da geçerlidir. 
Karbon salınımını azaltmak için daha düşük karbon salınımlı motorlar geliştirilmekte, daha verimli araçlar kullanılmakta, araç ölçüleri büyütülmektedir. Havaya salınan karbon gazlarının azaltılmasının bir diğer yolu da deniz, demir yolu taşımasının ton-km olarak yüzdesinin artırılmasıdır. Yani uzak mesafelere yapılan taşımaların kara yoluyla değil, ton-km başına daha düşük yakıt tüketen gemi ve demir yollarıyla yapılmasıdır. Kara yolları kısa mesafede kapıdan kapıya taşıma yaptığımız bir sistem iken; uzaklığı 300 kilometreyi aşan mesafelerde yükleme noktasından istasyona veya limana kadar kara yoluyla taşıma yapılması, limandan, istasyondan indirme adresine kadar yine kara yolu ile taşınması gerekmektedir. Bu yolla hem maliyetler düşecektir, hem de hava kirliliği azaltılacaktır.
Kara taşıma araçlarının deniz üzerinde Ro-Ro ile taşınması, demir yolunda da Ro-La olarak vagonlarla taşınması hava kirliliğini azaltacak uygulamalardır. Bütün bu uygulamalar için limanlarda demir yolu bağlantılarımız olmalı, Ro-Ro taşıması sadece uluslararasında 2-3 limana değil, birçok limana yapılması, böylece deniz taşımamızın demir yoluna bağlanması sağlanmalıdır.
Demir yolunun yine intermodal taşıma içinde kullanılmasını sağlamak için sadece deniz taşımasında değil, yurt içi taşımada da konteyner kullanılması, TCDD tarafından inşa edilecek olan; sayıları sık sık değişen, son bilgilere göre on yedinin üzerine çıkan lojistik yük aktarması yapılacak intermodal terminallerin bir an önce bitirilmesi, kullanım hakkının özelleştirilmesi, TBMM tarafından onaylanan “Demir Yolu Taşıması Kanunu”nun bir an önce uygulanması gerekir.
Kara taşımasının boyunun azaltılması için istasyonlarımızdan çekilecek olan iltisak hatları ile büyük sanayi kuruluşlarımıza, organize sanayi bölgelerimize demir yolu hatları bağlanmalıdır. Bu sayede gerek hammaddeler, gerek üretilen ürünler hem yurt içine, hem de yurt dışına uygun koşullarla ulaştırılacaktır. 
TCDD tarafından yapılmakta olan Intermodal terminallerine de özel sektör katkısı sağlanmalı, bir an önce tamamlanması için yap-işlet -devret sistemi bile olsa bu terminaller hem kapasite olarak geniş, hem de geleceğe dönük hizmet verebilecek ölçüde ve plan çerçevesinde yapılmalıdır. 
Özel sektör tarafından yapılmakta olan büyüklüğü 100 bin metrekareyi aşan depolama tesislerine de demir yolları çekilmeli, bu depoların demir yolu istasyonlarına yakın inşası teşvik edilmeli ve bu depoların daha verimli çalışması sağlanmalıdır. 
Yapacak işimiz çok, boşa harcamak için kaynağımız yok.

yurtiçi

Yukarı