Ana içeriğe atla


BANNER

HER YIL 500 KİŞİYİ NAKİLLE HAYATA BAĞLIYORUZ

08.10.2018 - 14:16

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, organ naklinin önemine dikkat çekerek “Nakille hayata tutunan insanlar herkese örnek olmalı.” diyor.

Son yıllarda organ nakli ile sağlığına kavuşan insanların sayısı giderek artıyor. Ülkemizde organ nakli konusunda en iyi merkezlerden biri Medical Park Antalya Hastanesi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş’a konuyla ilgili sorular yönelttik.  
Öncelikle organ naklinin önemi hakkında kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz?
Organ nakli, fonksiyonlarını yerine getiremeyen hayati organların bir diğer insan organıyla değiştirilmesi anlamına gelir. Organ naklinde temel olan, hasta olan insanın hayatını kurtarmak veya uzatmaktır. 
BÖBREK NAKLİ, YAŞAM SÜRESİNİ BEŞ KAT UZATIYOR
Organ nakli iyi bir tedavi yöntemi midir?
Organ nakli, kronik böbrek ve karaciğer hastalıklarında tedavi yöntemindeki altın standarttır. Kronik böbrek hastalarında böbrek nakli yapılan hastaların, diyaliz hastalarına göre beklenen yaşam süreleri beş kat daha uzundur. Diğer bir deyişle, böbrek nakli insanın diyalizden kurtulması için değil, yaşamının kurtulması için yapılan bir ameliyattır. Karaciğer naklinde ise kronik karaciğer hastalarında zaten alternatif başka bir tedavi yöntemi yoktur. 
Ülkemizin nakillerde başarı oranı nedir? 
Canlı vericili nakillerdeki başarı oranı dünya ortalamasının üstündedir. Kadavra vericili nakillerdeki başarı oranında ise dünya ortalamalarındayız.
Peki, en fazla yapılan nakil türü hangisi? 
En fazla yapılan organ nakli, böbrek naklidir. Çünkü en fazla ihtiyaç duyulan, kronik hastalığa maruz kalan organ böbrektir. Böbrek naklinin en fazla yapılmasının bir diğer nedeni de kronik böbrek hastalığının diyalizde yaşamlarının bir süresini geçirebilme şanslarıdır. Fakat karaciğer nakillerinde bu süre oldukça kısıtlıdır. Çünkü karaciğer nakillerinde diyaliz gibi karaciğerin yaptığı işleri görebilecek bir tıbbi cihaz olmadığı için bu hastalık sürekli ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle, karaciğer hastalarının önemli bir kısmını, hastalar nakil şansı bulamadan kaybediyoruz. 
ORGAN BAĞIŞI SÜREKLİ GÜNDEMİMİZDE OLMALI
Organ nakli bilincinin yükseltilebilmesi için önerileriniz nelerdir? 
Organ nakli bilincinin yükseltilebilmesi için organ nakli konusunun sürekli olarak, yani sadece organ bağışı haftasında ya da özel günlerde değil, sürekli olarak gündemde olması gerekir. Organ nakliyle hayatı kurtulmuş olan hastaların toplum önünde daha fazla yer alması gerekir. Örneğin, bizim bundan birkaç hafta önce yaptığımız, 4 aylık doğuştan kronik karaciğer hastası olan bir bebeğe, annesinin karaciğerinin 80 gramlık bir kısmını naklettik. Bebeğimiz şu anda gayet iyi durumda ve normal hayati fonksiyonlarla taburcu edilecek. Bu tür örneklerin topluma gösterilmesi ve bunun bir süreklilik arz etmesi lazım. Belli aralıklarla organ naklinden bahsedilip ondan sonra da konunun tamamen unutulması, insanların da bu konuya önem vermemesi anlamına geliyor. Türkiye’nin nüfusu 81 milyon, 18 yaşın üstünde olan nüfusun sayısı ise yaklaşık 52-53 milyon. Fakat öldükten sonra organlarını bağışlayan insanların sayısı şu anda sadece 150 bin civarında. Demek ki biz bu insanlara ulaşıp organ naklinin ne olduğunu ve neden yapıldığını tam olarak anlatamıyoruz. Belki de burada biraz kabahat bizde. Bizde derken, topluma bilgi vermekle yükümlü olan kesimden bahsediyorum. Yani organ nakli gündemde sürekli olarak tutulması gereken bir konudur. Organ nakli bilincini ancak bu şekilde yükseltebiliriz.

YAKLAŞIK 7 BİN NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİM
Organ nakli cerrahisine ne zaman başladınız? Bu süre zarfında ne kadar organ nakli gerçekleştirdiniz? 
Genel cerrahi ihtisası sonrası 1995 yılında organ nakline başladım. Bu süreçte giderek artan sayılarla 6 bin 100 böbrek ve 750 karaciğer nakli gerçekleştirdim. Bunun son 10 yılı Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde geçti. Bu yılın sonunda da 400’ün üzerinde böbrek ve 90 civarında karaciğer nakli gerçekleştirmiş olacağız. Buradaki her rakama kurtarılan bir hayat olarak bakıyorum. Güçlenen ekibimizle birlikte her geçen yıl daha çok insana yardım etmek için çalışıyoruz. 

BÖBREK VE KARACİĞER NAKİLLERİNDE SON DERECE İYİYİZOrgan naklinde ülke olarak ne durumdayız? İnsanlarımız yeterli bilince sahip mi?
Organ naklinde iki tür organ kaynağı vardır. Bunlardan birincisi, beyin ölümü olmuş insanlardan bağışlanan organlar. Diğeri de yaşayan insanlardan bağışlanan organlardır. Ülkemizde yaşayan insanlardan bağışlanan organlarla yapılan böbrek ve karaciğer nakillerinde son derece iyi durumdayız, hatta dünyada oldukça ileri bir durumdayız. Özellikle Medical Park Antalya Hastane Kompleksimizin Organ Nakli Merkezi, dünyada canlı vericili, yani yaşayan insanlardan yapılan organ nakillerinde en fazla sayıda organ nakli yapan ve başarıya ulaşan bir merkezdir. Bunun dışında, ülke olarak kadavra vericili, yani beyin ölümü olmuş insanlardan yapılan organ nakillerinde ne yazık ki henüz istenen yerden çok uzaktayız. İstenen yerden kasıt, 1 milyon kişi içinde gerçekleşen organ bağışı sayısıdır. Maalesef bu oran gelişmiş ülkelerde milyon kişi başına 25 civarı iken Türkiye’de bu 7 civarıdır. Fakat son yıllarda giderek artış göstermektedir.

sss

arf

Yukarı